OL205

11. neděle v mezidobí C

ZvětšitZmenšitResetovat

cojsemR.Odpusť,ne,Pachem.hřínil2vizamukobyŠťast1.je3ten,nenavost,pralaod3pušpřikryt.hož*jeje4hříchktevěk,je52.ŠťastčlonepřiHosmudin5pov je*nu,hožčí5viklamu.šidu6necojsemR.Od7Pane,pusť,chem.hřínil8zavitizeznal3.Vy9sejsemsvou*chu,pranehosvé9hříjil.tazavost10nejsem„Vyznákl4.Ře11(+)jsem:dinusevámpo11Hosti.“nosčemze11nisvécotil,jsemod12tys*Apushříchem.viza12nilcojsemR.Od13Pane,pusť,chem.hřínil14zaviutě,še5.Tysú15čištohrneš*zatříš15tí,kosúzchrazeny.ra16doscojsemR.Od17Pane,pusť,chem.hřínil18zaviz Hospoduj6.Ra19setetetěšse,nadi19a*ví,sejspra19livedjsteuvšichtekdo20ni,srdce.přím20hocojsemR.Od21Pane,pusť,chem.hřínil22viza
cojsemR.Odpusť,ne,Pachem.hřínil2vizamukobyŠťast1.je3ten,nenavost,pralaod3pušpřikryt.hož*jeje4hříchktemu2.Šťastje5věk,človičínu,podin5Hospřineklamu.v je*hož6dušinecojsemR.Od7Pane,pusť,chem.hřínil8zavitizeznal3.Vy9sejsemsvou*chu,pranehosvé9hříjil.tazavost10nejsemzná„Vyvámjsem:11kl4.Ře(+)zenusvéseHos11dipoodtyspusčemninos11*Ati.“hřívinilchem.co12til,zajsemcojsemR.Od13Pane,pusť,chem.hřínil14zavitě,čišuú155.Tystohrkostí,za*neštříšše15úzchrazeny.ra16doscojsemR.Od17Pane,pusť,chem.hřínil18zavipoz Hosdite19duj6.Rasevedse,spraliví,ana19tetěškdoni,jstete20sej*všichsrdhoce.přímu20cojsemR.Od21Pane,pusť,chem.hřínil22viza
cojsemR.Odpusť,ne,Pachem.hřínil2vizamukobyŠťast1.je3ten,nenavost,pralaod3pušpřikryt.hož*jeje4hříchmukteHosje5Šťast2.věk,človičínu,din5popřineklamu.v je*hož6dušinecojsemR.Od7Pane,pusť,chem.hřínil8zavihohřísvéchu,znaljsemze9Vy3.tisezatanejsemjil.svou*ne10vostpraseHosvámpokljsem:11Ře4.„Vyzná(+)*ti.“Ačemnostysnu11disvénizenilhřízavichem.pustil,12odjsemcocojsemR.Od13Pane,pusť,chem.hřínil14zavitě,čišuú155.Tystohrkostí,za*neštříšše15úzchrazeny.ra16doscojsemR.Od17Pane,pusť,chem.hřínil18zavipoz Hosdite19duj6.Rasevedse,spraliví,ana19tetěškdoni,jstete20sej*všichsrdhoce.přímu20cojsemR.Od21Pane,pusť,chem.hřínil22viza
vinilzajsemhříchem.pusť,PaOdR.cone,odpušlanaje3ten,Šťast1.mubykopřijekryt.pravost,3nehožhříchje*mukteHosje5Šťast2.věk,človičínu,din5popřineklamu.v je*hož6dušineviniljsemzahříchem.OdR.pusť,7Pacone,hohřísvéchu,znaljsemze9Vy3.tisezatanejsemjil.svou*ne10vostpraseHosvámpokljsem:11Ře4.„Vyzná(+)*ti.“Ačemnostysnu11disvénizenilhřízavichem.pustil,12odjsemcoviniljsemzahříchem.OdR.pusť,13Pacone,tříššetí,úzkosú15toTys5.tě,učišzedoschrany.nešhr16za*raviniljsemzahříchem.OdR.pusť,17Pacone,naaditěšdujte19Ra6.z Hosposete*sejvšichse,spra19teliví,vedsrdhoce.kdojste20ni,přímuviniljsemzahříchem.R.pusť,OdPa21cone,
vinilzajsemhříchem.pusť,PaOdR.cone,odpušlanaje3ten,Šťast1.mubykopřijekryt.pravost,3nehožhříchje*pomuHosdinneječlo5Šťast2.ktevěk,nedušiklamu.vi5přičív je*nu,hožviniljsemzahříchem.OdR.pusť,7Pacone,hohřísvéchu,znaljsemze9Vy3.tisezatanejsemjil.svou*ne10vostpraseHosvámpokljsem:11Ře4.„Vyzná(+)A*čemnosti.“tysodnuze11dinisvéhřínilvichem.til,co12puszajsemviniljsemzahříchem.OdR.pusť,13Pacone,tříššetí,úzkosú15toTys5.tě,učišzedoschrany.nešhr16za*raviniljsemzahříchem.OdR.pusť,17Pacone,naaditěšdujte19Ra6.z Hosposevšichsejteni,se,spra19teví,*vedlisrdhoce.jste20kdopřímuviniljsemzahříchem.R.pusť,OdPa21cone,
vinilzajsemhříchem.pusť,PaOdR.cone,odpušlanaje3ten,Šťast1.mubykopřijekryt.pravost,3nehožhříchje*podinmuHosnepřiječlo5Šťast2.ktevěk,klašinemu.vi5číduhožv jenu,*viniljsemzahříchem.OdR.pusť,7Pacone,hohřísvéchu,znaljsemze9Vy3.tisezatanejsemjil.svou*ne10vostpraseHosvámpokljsem:11Ře4.„Vyzná(+)A*čemnosti.“