OL205

11. neděle v mezidobí C

Žalm 32

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL205 – Odpusť, Pane, co jsem zavinil hříchem. – Žalm 32

R. Odpusť, Pane, co jsem zavinil hříchem.

1. Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost, * jehož hřích je přikryt.

2. Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu, * v jehož duši není klamu.

R. Odpusť, Pane, co jsem zavinil hříchem.

3. Vyznal jsem se ti ze svého hříchu, * svou nepravost jsem nezatajil.

4. Řekl jsem: (+) „Vyznávám se Hospodinu ze své ničemnosti.“ * A tys odpustil, co jsem zavinil hříchem.

R. Odpusť, Pane, co jsem zavinil hříchem.

5. Tys mé útočiště, (+) ušetříš mě úzkostí, * zahrneš mě radostí ze záchrany.

R. Odpusť, Pane, co jsem zavinil hříchem.

6. Radujte se z Hospodina (+) a těšte se, spravedliví, * jásejte všichni, kdo jste upřímného srdce.

R. Odpusť, Pane, co jsem zavinil hříchem.

Odpověď: Srov. Ž 32 (31),5c

Verše: Ž 32 (31)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu