OL206

12. neděle v mezidobí A

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 1. Pro tebe, Bože, jsem snášel potupu, * pohana pokryla mou tvář. / 2. Svým bratrům stal jsem se cizincem, * synům své matky neznámým. / 3. Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům, * padají na mě urážky těch, kdo tě urážejí. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 4. Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k tobě * v čas milosti, Bože! / 5. Vyslyš mě ve své veliké lásce, * věrně mi pomoz! / 6. Vyslyš mě, Hospodine, tvá láska je dobrotivá, * obrať se ke mně se svým nesmírným slitováním. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 7. Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; * pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha! / 8. Neboť Hospodin slyší chudáky, * nepohrdá svými vězni. / 9. Nechť ho chválí nebe a země, * moře a vše, co se v nich hýbe. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 1. Pro tebe, Bože, jsem snášel potupu, * pohana pokryla mou tvář. / 2. Svým bratrům stal jsem se cizincem, * synům své matky neznámým. / 3. Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům, * padají na mě urážky těch, kdo tě urážejí. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 4. Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k tobě * v čas milosti, Bože! / 5. Vyslyš mě ve své veliké lásce, * věrně mi pomoz! / 6. Vyslyš mě, Hospodine, tvá láska je dobrotivá, * obrať se ke mně se svým nesmírným slitováním. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 7. Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; * pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha! / 8. Neboť Hospodin slyší chudáky, * nepohrdá svými vězni. / 9. Nechť ho chválí nebe a země, * moře a vše, co se v nich hýbe. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 1. Pro tebe, Bože, jsem snášel potupu, * pohana pokryla mou tvář. / 2. Svým bratrům stal jsem se cizincem, * synům své matky neznámým. / 3. Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům, * padají na mě urážky těch, kdo tě urážejí. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 4. Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k tobě * v čas milosti, Bože! / 5. Vyslyš mě ve své veliké lásce, * věrně mi pomoz! / 6. Vyslyš mě, Hospodine, tvá láska je dobrotivá, * obrať se ke mně se svým nesmírným slitováním. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 7. Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; * pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha! / 8. Neboť Hospodin slyší chudáky, * nepohrdá svými vězni. / 9. Nechť ho chválí nebe a země, * moře a vše, co se v nich hýbe. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 1. Pro tebe, Bože, jsem snášel potupu, * pohana pokryla mou tvář. / 2. Svým bratrům stal jsem se cizincem, * synům své matky neznámým. / 3. Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům, * padají na mě urážky těch, kdo tě urážejí. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 4. Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k tobě * v čas milosti, Bože! / 5. Vyslyš mě ve své veliké lásce, * věrně mi pomoz! / 6. Vyslyš mě, Hospodine, tvá láska je dobrotivá, * obrať se ke mně se svým nesmírným slitováním. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 7. Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; * pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha! / 8. Neboť Hospodin slyší chudáky, * nepohrdá svými vězni. / 9. Nechť ho chválí nebe a země, * moře a vše, co se v nich hýbe. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 1. Pro tebe, Bože, jsem snášel potupu, * pohana pokryla mou tvář. / 2. Svým bratrům stal jsem se cizincem, * synům své matky neznámým. / 3. Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům, * padají na mě urážky těch, kdo tě urážejí. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 4. Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k tobě * v čas milosti, Bože! / 5. Vyslyš mě ve své veliké lásce, * věrně mi pomoz! / 6. Vyslyš mě, Hospodine, tvá láska je dobrotivá, * obrať se ke mně se svým nesmírným slitováním. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 7. Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; * pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha! / 8. Neboť Hospodin slyší chudáky, * nepohrdá svými vězni. / 9. Nechť ho chválí nebe a země, * moře a vše, co se v nich hýbe. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce!