OL206

12. neděle v mezidobí A

ZvětšitZmenšitResetovat

ne,dipoR.Vymě,Hosslyšlásce!svéve2liveže,jsemte1.Pro3Bobe,*popu,hašelsná3tupomoulatvář.pona4kryjsemse2.Svým5staltrůmbranůmsvécizin5*sycem,známým.mat6nekyvujeboť3.Ne7stratvůjprodům,hor7vostliuráž8da*panaují.žetěch,ky8kdone,dipoR.Vy9Hosmě,slyšlásce!vesvé10livepodise4.11Hosvšak,litmodboune,o11címbra*v časmik to11že!los12Boti,veliVy5.slyš13vesvémipomoz!lás13ce,věr*dipone,mě,15slyš6.VyHosrodobjevá,tilástvá15kasemněsvýmse16brať*oketosliním.mírnes16nýmne,dipoR.Vy17Hosmě,slyšlásce!vesvé18liveto,siudom197.Utedujterase;božá19aci,civ srdvy,křej20o*poteBoteha!hlekdo20slydinšíboť8.Ne21poHospohrchu21*neky,vězni.svý22mibeneaho9.Nechť23chvávše,ařemě,ze23*mobe.seco24v nichne,dipoR.Vy25Hosmě,slyšlásce!svéve26live
ne,dipoR.Vymě,Hosslyšlásce!svéve2liveže,jsemte1.Pro3Bobe,*popu,hašelsná3tupomoulatvář.pona4kryjsemse2.Svým5staltrůmbra*synůmci5cem,zinznánemým.své6kymatjevuhor7boť3.Nestrapa*dům,tvůjdavostli7prorážkynau8žeují.kdotěch,8ne,dipoR.Vy9Hosmě,slyšlásce!vesvé10livene,dio4.sevšak,11poHosk toboubracím11litmodBože!mi*v časti,12losveliVy5.slyš13vesvémipomoz!lás13ce,věr*dipone,mě,15slyš6.VyHosrodobjevá,tilástvá15kasemněsvýmse16brať*oketosliním.mírnes16nýmne,dipoR.Vy17Hosmě,slyšlásce!vesvé18liveto,siudom197.Utedujterase;božá19aci,civ srdvy,křej20o*poteBoteha!hlekdo20slydinšíboť8.Ne21poHospohrchu21*neky,vězni.svý22mibeneaho9.Nechť23chvávše,ařemě,ze23*mobe.seco24v nichne,dipoR.Vy25Hosmě,slyšlásce!svéve26live
vene,svédislyšR.Vypomě,Hoslásce!ve2liže,jsemte1.Pro3Bobe,*popu,hašelsná3tupomoulatvář.pona4kryjsemse2.Svým5staltrůmbra*synůmci5cem,zinznánemým.své6kymathorjelivostboť3.7Nevustranadům,7tvůjproda*paužekdojí.ráž8ukytěch,vene,disvéslyšR.Vy9poHosmě,ce!lásve10line,dio4.sevšak,11poHosk toboubracím11litmodBože!mi*v časti,12losveliVy5.slyš13vesvémipomoz!lás13ce,věr*tvádine,lásslyšmě,15Vy6.poHoskebraťsemnějedob15kavá,o*rotitonýmsliním.svýmse16mírnesvene,disvéslyšR.Vy17poHosmě,ce!lásve18liuto,bo7.Udom19site*otese;pokřejci,19žádujraateBohleha!v srdci20tekdovy,šíchuslyky,Hosboť21Ne8.dinpovězmini.ne*po22hrsvýzebeamě,chváho23Nechť9.nesev nichbe.aře24mo*covše,vene,disvéslyšR.Vy25poHosmě,ce!lásve26li
vene,svédislyšR.Vypomě,Hoslásce!ve2lisnájsemšelPro1.teže,3be,Bolamoukrypotvář.pu,po*tupona3hacisezincem,Svým2.bra5jsemtrůmstalnekymým.znánům*sy6matsvéhorjelivostboť3.7Nevustranadům,7tvůjproda*paužekdojí.ráž8ukytěch,vene,disvéslyšR.Vy9poHosmě,ce!lásve10line,dio4.sevšak,11poHosk toboubracím11litmodBože!mi*v časti,12losveliVy5.slyš13vesvémipomoz!lás13ce,věr*tvádine,lásslyšmě,15Vy6.poHosseo*braťkejedob15kativá,roslinýmmírtoním.se16mněsvýmnesvene,disvéslyšR.Vy17poHosmě,ce!lásve18liuto,bo7.Udom19site*otese;pokřejci,19žádujraateBohleha!v srdci20tekdovy,šíchuslyky,Hosboť21Ne8.dinpovězmini.ne*po22hrsvýzebeamě,chváho23Nechť9.nesev nichbe.aře24mo*covše,vene,disvéslyšR.Vy25poHosmě,ce!lásve26li
lilássvévece!mě,slyšHospoVyR.vedine,šelposnátupu,tebe,3Pro1.že,jsemBomoulakrytvář.po*hana4pocisezincem,Svým2.bra5jsemtrůmstalnekymým.znánům*sy6matsvévosthorlidům,protvůjboťstra7Ne3.jevukdokytěch,jí.užena*daparáž8ulilássvévece!slyšmě,Hospo9VyR.ne,vedibrane,ocímmodHos4.sevšak,dipo11ti,Bomilosže!bouk to11litv čas*veliVy5.slyš13vesvémipomoz!lás13ce,věr*tvádine,lásslyšmě,15