OL207

12. neděle v mezidobí B

ZvětšitZmenšitResetovat

dipoHosna,R.Oteslavujtrne2kyboťnadensrloství.je3miholopodíchti1.Pus4selioblimona4*sháře,vorýchdách.chody5šipodinovaVi2.li6Hosporémšina*a6ladihovy.řimo7jedipona,HosR.O8tevujslatrboťne9kynadensrství.loje10mihovovylalzal113.Rozado*ktebouř11tr,vlvalny.še12vzdoubi,k neseli13pa4.Stouprodolití,paspostu13vaseše*je14jichdupebezčí.třás14v neladipona,HosR.O15tevujslatrboťne16kynadensrství.loje17mihotíssvéniTu5.vo18velilajez jeon*apok Hos18nudisvobovydil.jichúz19kosv tiřichýklid6.U20bounilšitiu*a20nek,vlskény.sely21mořdipona,HosR.O22tevujslatrboťne23kynadensrství.loje24mihožeseuRa7.dova25lise,jevedldoniklidly,25do*apříhostavu.vytou26žedipo8.27Hoschvámiholozana27jehojedensr27*zaství,lirudí;vydi28k dobdipona,HosR.O29tevujslatrboťne30kynadensrství.loje31miho
dipoHosna,R.Oteslavujtrne2kyboťnadensrloství.je3miholopodíchti1.Pus4selioblimona4*sháře,vorýchdách.chody5šipodinovaVi2.li6Hosporémšina*a6ladihovy.řimo7jedipona,HosR.O8tevujslatrboťne9kynadensrství.loje10mihovovylalzal113.Rozado*ktebouř11tr,vlvalny.še12vzdousebi,stu4.paStouli13k nejetí,*propasjichpova13dolibezlav nepečí.šedu14třássedipona,HosR.O15tevujslatrboťne16kynadensrství.loje17mihotíssvéniTu5.vo18velilajez jeon*apok Hos18nudisvobovydil.jichúz19kosv tiřichýklid6.U20bounilšitiu*a20nek,vlskény.sely21mořdipona,HosR.O22tevujslatrboťne23kynadensrství.loje24mihožeseuRa7.dova25lise,dlvedojely,niklid*a25hopřístavu.vy26dožetounadiza8.chvá27poHosství,za*densrjehoje27lomilirudí;hodi28k dobvydipona,HosR.O29tevujslatrboťne30kynadensrství.loje31miho
dipoHosna,R.Oteslavujtrne2kyboťnadensrloství.je3mihodíchnalomoře,ti1.li4Pusposerýchpošivodách.liob5shá*dychovanolalidi6Vi2.poHoshodijevy.a*naširém7mořidipona,HosR.O8tevujslatrboťne9kynadensrství.loje10mihovovylalzal113.Rozado*ktebouř11tr,vlvalny.še12vzdousebi,stu4.paStouli13k nejetí,*propasjichpova13dolibezlav nepečí.šedu14třássedipona,HosR.O15tevujslatrboťne16kynadensrství.loje17mihotíssvéniTu5.vo18velilajez jeon*apok Hos18nudisvobovydil.jichúz19koschýv tinek,klid6.nil20Uřibouskévlmořny.a*utiši21lysedipona,HosR.O22tevujslatrboťne23kynadensrství.loje24mihožeseuRa7.dova25lise,dlvedojely,niklid*a25hopřístavu.vy26dožetounadiza8.chvá27poHosství,za*densrjehoje27lomilirudí;hodi28k dobvydipona,HosR.O29tevujslatrboťne30kynadensrství.loje31miho
boťnana,nekyslavujOR.podiHostedensrholomiství.tr2jedíchnalomoře,ti1.li4Pusposerýchpošivodách.liob5shá*dychovanolalidi6Vi2.poHoshodijevy.a*naširém7mořiboťnanekyna,R.slaOvuj8podiHostesrdenlomiství.hotr9jelalbouřtr,zala11Roz3.vovyvlvzdouvalny.do12kte*šestubi,sepopali13Stou4.k nejichjetí,*dudo13livapasprobezv nelačí.peseše14třásboťnanekyna,R.slaOvuj15podiHostesrdenlomiství.hotr16jenik HostíspodinuTu5.volali18vesvévykos