OL208

12. neděle v mezidobí C

22. neděle v mezidobí A

Sv. Marie Magdalény (22. července)

Při křtu dospělých

Při řeholních slibech

Za zemřelé / Při pohřbu (v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

topobě,duR.žízšemůj!že2Bone,PamůjjsiBůh,1.Bo3že,tyhledám,*snaž4žíztodu52.pošepoto(+)5ní,hnepražízvyprahlá,lo5jak*země.nivá,6vobeztopobě,R.7žízdušemůj!žePa8ne,Bospatřit3.Tak9žímtoubychvi*asvave9ni,tysláavu.tvouděl10mocjeleptvá4.Vždyť11lostmi*vot,rtynežší11žichválit.bu12doutopobě,R.13žízdušemůj!žePa14ne,Bovele5.Tak15dubuvožitě,vebit15svémvznesujmé*v tvém16ponulitk modbě.své16dladesybudu176.sešemorakem,titjak17kemturtymiza18sa*pleústa.sa18topobě,R.19žízdušemůj!žePa20ne,Bosesmým7.Ne21stalboťa*vestímocpo21kemdelsám.tvýchnu22křík tolnebě,du238.šepodrá.*tvá24cevipratopobě,R.25žízdušemůj!žePa26Bone,
topobě,duR.žízšemůj!že2Bone,PamůjjsiBůh,1.Bo3že,tyhledám,*snaž4žíztodu52.pošepoto(+)5ní,hnepražízvyprahlá,lo5jak*země.nivá,6vobeztopobě,R.7žízdušemůj!žePa8ne,Bospatřit3.Tak9žímtoubychvi*asvave9ni,tysláavu.tvouděl10mocjeleptvá4.Vždyť11lostmi*vot,rtynežší11žichválit.bu12doutopobě,R.13žízdušemůj!žePa14ne,Bolevebitbu155.Takdujmé*v tvémnusvémveži15votě,k moddlalitbě.vzne16posvésutitdesyjakdu6.17šebuse*sakem,plekem17tuamorússata.mirty18zatopobě,R.19žízdušemůj!žePa20ne,BomocmýmpokemNe7.boťstal21sesdelkřísám.a*vestí22tvýchnuk tolnebě,du238.šepodrá.*tvá24cevipratopobě,R.25žízdušemůj!žePa26Bone,
topobě,duR.žízšemůj!že2Bone,PamůjjsiBůh,1.Bo3že,tyhledám,*snaž4žíztodu52.pošepoto(+)5ní,hnepražízvyprahlá,lo5jak*země.nivá,6vobeztopobě,R.7žízdušemůj!žePa8ne,Bosvatřitveni,tyTak3.tou9žímspaslámocavu.vibych10a*tvoudělnežžišívot,tvámi11Vždyť4.jelostlepchvádoulit.rty*12butopobě,R.13žízdušemůj!žePa14ne,Bolevebitbu155.Takdujmé*v tvémnusvémveži15votě,k moddlalitbě.vzne16posvésutitdesyjakdu6.17šebuse*sakem,plekem17tuamorússata.mirty18zatopobě,R.19žízdušemůj!žePa20ne,BomocmýmpokemNe7.boťstal21sesdelkřísám.a*vestí22tvýchnuk tolnebě,du238.šepodrá.*tvá24cevipratopobě,R.25žízdušemůj!žePa26Bone,
ne,Bobě,Pažemůj!dušežízR.topohlesnaž*dám,že,ty3Bo1.jsiBůh,můjní,(+)žízpra2.dušepo5tolojak*vypratohnepo5zevomě.žízni6hlá,bezvá,ne,Bobě,Pažemůj!dušežíz7R.potosvatřitveni,tyTak3.tou9žímspaslámocavu.vibych10a*tvoudělnežžišívot,tvámi11Vždyť4.jelostlepchvádoulit.rty*12bune,Bobě,Pažemůj!dušežíz13R.potobitlevesvém5.bu15Takveduponujmévoži15*v tvémtě,k modlitbě.vznesu16dlasvétitdesyjakdu6.17šebusesaple*kema17tukem,morússata.rty18mizane,Bobě,Pažemůj!dušežíz19R.potomocmýmpokemNe7.boťstal21sesdelkřísám.a*vestí22tvýchnuk tolnebě,du238.šepodrá.*tvá24ceviprane,BoPabě,žemůj!dušežíz25R.topo
ne,Bobě,Pažemůj!dušežízR.topohlesnaž*dám,že,ty3Bo1.jsiBůh,můjní,(+)žízpra2.dušepo5tolojak*vypratohnepo5zevomě.žízni6hlá,bezvá,ne,Bobě,Pažemůj!dušežíz7R.potosvatřitveni,tyTak3.tou9žímspaslámocavu.vibych10a*tvoudělnežžišívot,tvámi11Vždyť4.jelostlepchvádoulit.rty*12bune,Bobě,Pažemůj!dušežíz13R.potosvémžibitvevotě,budu15Tak5.levesvédlabě.k modlitjménupo16v tvém*suvznejaktutitakemdušese176.desybusazaústa.*ple17samorkem,mirtyne,Bobě,Pažemůj!dušežíz19R.potomocmýmpokemNe7.boťstal21sesdelkřísám.a*vestí22tvýchnupodtvá*pravicerá.šelne238.dubě,k tone,BoPabě,žemůj!dušežíz25R.topo
ne,Bobě,Pažemůj!dušežízR.topohlesnaž*dám,že,ty3Bo1.jsiBůh,můjhnepo(+)pratopoše52.dutožízní,vová,bezzemě.lojak*vy5žízprahlá,nine,Bobě,Pažemůj!dušežíz7R.potosvatřitveni,tyTak3.tou9