OL209

12. neděle v mezidobí C

22. neděle v mezidobí A

Sv. Marie Magdalény (22. července)

Při křtu dospělých

Při řeholních slibech

Za zemřelé / Při pohřbu (v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

žízní,duR.potošežeBomůj!Hos2dine,pomůjjsiBůh,1.Bo3tyže,hledám,4*snažžíztodu52.pošepralohnení,(+)5hlá,pravyžíztopo*jak5země.nivá,6vobezžízní,duR.7topošežeBomůj!Hos8ne,dipotřit3.Tak9spažímtoubychvi*asvave9ni,tyslávu.aděltvou10moclepješítvá4.Vždyť11lostmirty*žinež11vot,lit.bu12douchvávele5.Tak13dubuvožitě,bitve13svémvznesujmé*v tvém14ponulitk modbě.své14dladebu6.15šesedukematutitsy15jakmi15kem,morsa*pleústa.rtyza16sažízní,duR.17topošežeBomůj!Hos18ne,diposesmým7.Ne19stalboťa*vestímocpo19kemdelsám.nutvých20křík tobě,8.21lnešedupodrá.*tvá22vicepražízní,duR.23topošežeBomůj!Hos24pone,di
žízní,duR.potošežeBomůj!Hos2dine,pomůjjsiBůh,1.Bo3tyže,hledám,4*snažžíztodu52.pošepralohnení,(+)5hlá,pravyžíztopo*jak5země.nivá,6vobezžízní,duR.7topošežeBomůj!Hos8ne,dipotřit3.Tak9spažímtoubychvi*asvave9ni,tyslávu.aděltvou10moclepješítvá4.Vždyť11lostmirty*žinež11vot,lit.bu12douchvábitlevesvém5.bu13Takveduponujmévoži13*v tvémtě,k modlitbě.vznesu14dlasvétitdesyjakdu6.15šebusesaple*kem,kemtua15morússata.mirty16zažízní,duR.17topošežeBomůj!Hos18ne,diposesmým7.Ne19stalboťa*vestímocpo19kemdelsám.nutvých20křík tobě,8.21lnešedupodrá.*tvá22vicepražízní,duR.23topošežeBomůj!Hos24pone,di
žízní,duR.potošežeBomůj!Hos2dine,pomůjjsiBůh,1.Bo3tyže,hledám,4*snažní,žíz(+)du2.5šetopotopojak*vypralohne5prazevomě.žízni6hlá,vá,bezžízní,duR.7topošežeBomůj!Hos8ne,dipotřit3.Tak9spažímtoubychvi*asvave9ni,tyslávu.aděltvou10mocšínežlepVždyť4.tvá11milostjedouchvábulit.vot,*11žirtybitlevesvém5.bu13Takveduponujmévoži13*v tvémtě,k modlitbě.vznesu14dlasvétitdesyjakdu6.15šebusesaple*kema15tukem,morústa.rty16misazažízní,duR.17topošežeBomůj!Hos18ne,dipomocpokemNe7.boťstal19sesmýmdelkřísám.a*ve20stítvýchnuk tobě,8.21lnešedupodrá.*tvá22vicepražízní,duR.23topošežeBomůj!Hos24pone,di
žízní,duR.potošežeBomůj!Hos2dine,pomůjjsiBůh,1.Bo3tyže,hledám,4*snažní,žíz(+)du2.5šetopotopojak*vypralohne5prazevomě.žízni6hlá,vá,bezžízní,duR.7topošežeBomůj!Hos8ne,diposvaveni,tyTak3.tou9žímtřitspaaslámocvu.bych*vi10atvoudělnežžilepšívot,tvámi11Vždyť4.jelostchvádoulit.rty*12bubitlevesvém5.bu13Takveduponujmévoži13*v tvémtě,k modlitbě.vznesu14dlasvétitdesyjakdu6.15šebusesaple*kema15tukem,morústa.rty16misazažízní,duR.17topošežeBomůj!Hos18ne,dipomocpokemNe7.boťstal19sesmýmdelkřísám.a*ve20stítvýchnuk tobě,8.21lnešedupodrá.*tvá22vicepražízní,duR.23topošežeBomůj!Hos24pone,di
dine,Bopožemůj!šedupotoR.ní,Hosžízhlesnaž*dám,tyže,3Bo1.můjjsiBůh,ní,(+)žíz2.dušepo5totojak*vypralo5hnepoprazevomě.žízni6hlá,vá,bezne,diBopoHosžemůj!dušepoto7R.žízní,svaveni,tyTak3.tou9žímtřitspaaslámocvu.bych*vi10atvoudělnežžilepšívot,tvámi11Vždyť4.jelostchvádoulit.rty*12buvesvémžibitvotě,budu13Tak5.levesvédlak modlitbě.jménupo14v tvém*suvznejaktutitkemadušese156.desybusazaústa.ple*sa15morkem,mirtyne,diBopoHosžemůj!dušepoto17R.žízní,mocpokemNe7.boťstal19sesmýmdelkřísám.a*ve20stítvýchnuk tobě,8.21lnešedupodrá.*tvá22viceprane,diBoHospožemůj!dušepoto23R.ní,žíz
dine,Bopožemůj!šedupotoR.ní,Hosžízhlesnaž*dám,tyže,3Bo1.můjjsiBůh,(+)hnelopradušepoto52.žízní,vová,bezzemě.jak*vy5potožízniprahlá,ne,diBopoHosžemůj!dušepoto7R.žízní,svaveni,tyTak3.tou9žímtřitspaaslámocvu.bych*vi10atvoudělnežžilepšívot,