OL21

3. neděle adventní A

ZvětšitZmenšitResetovat

ne,přijď,PaR.nás!chraňza2achopo1.Hos3zadinnaky,věr3nosttlauným,voče4*zjedprálačným.2.5chlébbosvopo*Hos6vydinně.zu6vězjene,přijď,7PaR.chraňnás!za8atvípo3.Hos9odin*Hospým,podinčio9slečesklíjené,přina10mulujemipo4.Hos11dinpodin*Hosspra11livé,vedvalhostěce.chrá12přine,přijď,13PaR.chraňnás!za14apopod5.Hos15podinkarotajeru15sile*ama15vdovu,božbezků.ceste16tudebu6.Hos17podinky,vlád17nanoutpone,Bůh,*tvůj18óSiní.lekovšech18ponane,přijď,19PaR.chraňnás!za20a
chraňzaanás!ne,R.Papřijď,chopo1.Hos3zadinnaky,věr3nosttlauným,voče4*zjedprálačným.2.5chlébvězjezuně.dinpovy6Hos*bosvochraňzaanás!R.Pa7přijď,ne,čisleopým,podin9Hos3.tvíojesklímučené,*poHosdin10přinalujemipo4.Hos11dinpodin*Hosspra11livé,vedvalhostěce.chrá12přichraňzaanás!R.Pa13přijď,ne,jerusi5.poHosdin15popoda*vu,lemarotka15vdoabožbezků.ceste16tuvláddenoutpo6.Hos17budinóSiBůh,na17*tvůjky,koleponí.ne,po18navšechchraňzaanás!R.Pa19ne,přijď,
chraňzaanás!ne,R.Papřijď,chopo1.Hos3zadinnaky,věr3nosttlauným,voče4*zjedprá*Hosponým.din2.5lačchlébvězjeně.vysvo6zubochraňzaanás!R.Pa7přijď,ne,čisleopým,podin9Hos3.tvíojesklímučené,*poHosdin10přinasprajevedlivé,4.poHosdin11lumihopřistěvalce.*poHosdin12chráchraňzaanás!R.Pa13přijď,ne,rupojedin15po5.Hospodvdoavu,rotsi15kabezbožtuků.lea*ma16cestevláddenoutpo6.Hos17budinóSiBůh,na17*tvůjky,koleponí.ne,po18navšechchraňzaanás!R.Pa19ne,přijď,
chraňzaanás!ne,R.Papřijď,věrnost1.poHosdin3chozauvotlapráčeným,ky,nazjed*3*Hosponým.din2.5lačchlébvězjeně.vysvo6zubochraňzaanás!R.Pa7přijď,ne,čisleopým,podin9Hos3.tvíojesklímučené,*poHosdin10přinasprajevedlivé,4.poHosdin11lumihopřistěvalce.*poHosdin12chráchraňzaanás!R.Pa13přijď,ne,rupojedin15po5.Hospodvdoavu,rotsi15kabezbožtuků.lea*ma16cestevláddenoutpo6.Hos17budinóSiBůh,ne,ky,na*tvůj17lekoní.všechpo18ponachraňzaanás!R.Pa19ne,přijď,
chraňzaanás!ne,R.Papřijď,věrnost1.poHosdin3chozauvotlapráčeným,ky,nazjed*3*Hosponým.din2.5lačchlébvězjeně.vysvo6zubochraňzaanás!R.Pa7přijď,ne,čisleopým,podin9Hos3.tvíojesklímučené,*poHosdin10přinasprajevedlivé,4.poHosdin11lumihopřistěvalce.*poHosdin12chráchraňzaanás!R.Pa13přijď,ne,rotjesiakapodinpod15Hos5.rupobeztucesbožků.vu,a*15vdolematenoutnavládky,dinpo17Hos6.debupovšechkonalení.Bůh,Sió18tvůj*pone,chraňzaanás!R.Pa19ne,přijď,
chraňzaanás!ne,R.Papřijď,věrnost1.poHosdin3chozauvotlapráčeným,ky,nazjed*3*Hosponým.din2.5lačchlébvězjeně.vysvo6zubochraňzaanás!R.Pa7přijď,ne,čisleopým,podin9Hos3.tvíojesklímučené,*poHosdin10přinasprajevedlivé,4.poHosdin11lumihopřistěvalce.*poHosdin12chráchraňzaanás!R.Pa13přijď,ne,rotjesiakapodinpod15Hos5.rupobeztucesbožků.vu,a*15vdolematenoutnavládky,dinpo17Hos6.debupovšechkonalení.Bůh,Sió18tvůj*pone,chraňzaanás!R.Pa19ne,přijď,
chraňzaanás!ne,R.Papřijď,věrnost1.poHosdin3chozauvotlapráčeným,ky,nazjed*3*Hosponým.din2.5lačchlébvězjeně.vysvo6zubochraňzaanás!R.Pa7přijď,ne,čisleopým,podin9Hos3.tvíojesklímučené,*poHosdin10přinasprajevedlivé,4.poHosdin11lumihopřistěvalce.*poHosdin12chráchraňzaanás!R.Pa13přijď,ne,rotjesiakapodinpod15Hos5.rupobeztucesbožků.vu,a*15vdolematenoutnavládky,dinpo17Hos6.debupovšechkonalení.Bůh,Sió18tvůj*pone,chraňzaanás!R.Pa19ne,přijď,
chraňzaanás!ne,R.Papřijď,věrnost1.poHosdin3chozauvotlapráčeným,ky,nazjed*3zujesvobovězně.