OL210

13. neděle v mezidobí A

ZvětšitZmenšitResetovat

vatzpíchciNaR.kynovýcho2dipoHostech.2losmizpívat1.Na3chcikynodivýchHoso3povšechna*pomi3tech,lossathlásvýkopo4levěrtvounost.úsmi4tytiž:„Nakl2.Ře5tojsiželonaky5zajebijsinemi5Na*lost.“věrsvounost.pevu6nilvatzpíchciNaR.7kyvýchnoodi8poHostech.8losmikte3.Šťast9lid,jevoslavat,vedo9odene,didí,*cho10poHostváře.řiv zá10tvésajmé4.V tvém11nunoho*astau11vičnosdlvetí.tvouse12spravatzpíchciNaR.13kyvýchnoodi14poHostech.14losmileskemboť5.Ne15jsity*acipřítvoujichje15mošela.zníros16nateležínáš6.Vždyť17dařvlakrál*nášSvapoHos17nu,dile.era18IzmuvatzpíchciNaR.19kyvýchnoodi20poHostech.20milos
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchvatzpíoNa1.ky3chcimivýchtech,losHospo3nodihlásatvšech*napo4pokolevěrtvounost.svými4tyúsky„Najekljsi5Ře2.tiž:toNa*lost.“nebilo5zanamiževěrsvounost.jsiu6nilpevHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchktedoje93.Šťastlid,vat,*dí,choHosdeve9voslaotvářitvéře.di10pov záne,sajmé4.V tvém11nua*honostau11vičdlveností.se12spratvouHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivýchkemjejichNe5.boťty15jsilespříznítvoumo15a*cišela.teros16naležínáš6.Vždyť17dařvlakrál*nášSvapoHos17nu,dile.era18IzmuHospoodiR.Na19chcizpíkyvattech.losno20mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchvatzpíoNa1.ky3chcimivýchtech,losHospo3nodihlásatvšech*napo4pokolevěrtvounost.svými4tyúsky„Najekljsi5Ře2.tiž:toNa*lost.“nebilo5zanamiževěrsvounost.jsiu6nilpevHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchktedoje93.Šťastlid,vat,*dí,choHosdeve9voslaotvářitvéře.di10pov záne,ustavič4.jméV tvémnu11savedlspraností.a*hono12setvouHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivýchjichmojeciboťty15Ne5.lesjsikemšenala.přítvouzní16a*terosHosžílepodinu,vlanáš17Vždyť6.dařraeIzle.náš*král18SvamuHospoodiR.Na19chcizpíkyvattech.losno20mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchHosvatopoky3Na1.zpíchcinapopo*všechkonových3ditech,losmitvouvěrústynost.hlá4lemisvýsatkyjezakljsi5Ře2.tiž:„NatoNa*lost.“nebilože5minavěrsvounost.jsiu6nilpevHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchktedoje93.Šťastlid,vat,*dí,choHosdeve9voslaotvářitvéře.di10pov záne,ustavič4.jméV tvémnu11savedlspraností.a*hono12setvouHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivýchjichmojeciboťty15Ne5.lesjsikemšenala.přítvouzní16a*terosHosžílepodinu,vlanáš17Vždyť6.dařraeIzle.náš*král18SvamuHospoodiR.Na19chcizpíkyvattech.losno20mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchHosvatopoky3Na1.zpíchcinapopo*všechkonových3ditech,losmitvouvěrústynost.hlá4lemisvýsatzalokyjenažejsito5Ře2.kl„Natiž:svouvěrpevnilnost.lost.“Na*5miujsinebiHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchktedoje93.Šťastlid,vat,*dí,choHosdeve9voslaotvářitvéře.di10pov záne,ustavič4.jméV tvémnu11savedlspraností.a*hono12setvouHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivýchjichmojeciboťty15Ne5.lesjsikemšenala.přítvouzní16a*terosHosžílepodinu,vlanáš17Vždyť6.dařraeIzle.náš*král18SvamuHospoodiR.Na19chcizpíkyvattech.losno20mivých
výchmidinolostech.kychcizpíNaR.HospoovatpodiHosvýchnoky3chciNa1.vatozpílekotech,los3mivšechnapo*pověrtvoutynost.satsvý4hláúsmizalokyjenažejsito5Ře2.kl„Natiž:svouvěrpevnilnost.lost.“Na*5miujsinebivýchmidinolostech.kychcipozpí7NaR.oHosvatdeodoveslavovat,lid,3.Šťastjekte9tvétvářiv záře.dí,Hospo10cho*ne,diustavič4.jméV tvémnu11savedlspraností.a*hono12setvouvýchmidinolostech.kychcipozpí13NaR.oHosvatjichmojeciboťty15Ne5.lesjsikemšenala.přítvouzní16a*terosHosžílepodinu,vlanáš17Vždyť6.dařraeIzle.náš*král18Svamuvýchmidinolostech.kychcizpí19NaR.Hospovato
výchmidinolostech.kychcizpíNaR.Hospoovatnovýchpo3dimilostech,chcizpí