OL211

13. neděle v mezidobí C

Žalm 16

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL211 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. – Žalm 16

R. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.

1. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. * Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.“

2. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, * ty mně zachováváš můj úděl.

R. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.

3. Velebím Hospodina, že mi byl rádcem, * k tomu mě i za noci vybízí mé nitro.

4. Hospodina mám neustále na zřeteli, * nezakolísám, když je mi po pravici.

R. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.

5. Proto se raduje mé srdce, má duše plesá, * i mé tělo bydlí v bezpečí,

6. neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, * nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení.

R. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.

7. Ukážeš mi cestu k životu, * u tebe je hojná radost, + po tvé pravici je věčná slast.

R. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.

Odpověď: Ž 16 (15),5a

Verše: Ž 16 (15)

Josef Olejník. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu