OL211

13. neděle v mezidobí C

ZvětšitZmenšitResetovat

ne,dipoTyR.jsi,Hospolem.mým2nýmdičže,nechraň1.O3Bomě,ukám.seboť3k todinu:vím*Pra4poHosmůjPán.“„Ty4jsidine,jsi,2.Ty5poHospolemmým5nýmdičmnětyší,*zamouičí5úděl.cho6můjvášne,dipoTy7HosR.jsi,polem.mým8nýmdičdipona,bím9le3.VeHosrádcem,miže9bylnozaci10mu*k toinitro.vy10nemámudi11po4.Hosnatezřeli,lestá11nasám,kdyžza*ne12kovipraci.mije12pone,dipoTy13HosR.jsi,polem.mým14nýmdičjesrd5.toProse15durasá,i*ple15ce,šeduv bezčí,pelo16bydchášnemoune17boť6.nezane*tí,svědošidu17v podtvůjsvatíš,pusby18aruponí.šespa18třilne,dipoTy19HosR.jsi,polem.mým20nýmdičcestu7.U21mižešjebetevok ži21*utu,tvépoprahoj22dost, +ravěčslast.vici22jene,dipoTy23HosR.jsi,polem.mým24dičným
ne,dipoTyR.jsi,Hospolem.mým2nýmdičneže,boťO1.chraňmě,3Bo*kám.Pravímsek to3umůjjsiPán.“po„Ty4Hosnu:dimýmne,2.jsi,TyHos5dipoilemmounýmdič5pochozamněčí5ší,*tyúděl.váš6můjne,dipoTy7HosR.jsi,polem.mým8nýmdična,diže3.leVebím9poHosk to*muibyl9micem,rádnitro.noci10zavystáneulepodi11Hos4.mámnakozazřenate11*neli,prapovici.sám,když12mijene,dipoTy13HosR.jsi,polem.mým14nýmdičjeduse15to5.Proraplešesá,ce,srd15duv bezpečí,*i16bydloduchášmoušiboťne17ne6.nezaatíš,bysvětí,17v podnedopus*potřilrušení.sva18tvůjspane,dipoTy19HosR.jsi,polem.mým20nýmdičk žituvotu,7.Užeš21cesmidost, +rapotebe22u*hojjevěčjeslast.pra22tvécivine,dipoTy23HosR.jsi,polem.mým24dičným
ne,dipoTyR.jsi,Hospolem.mým2nýmdičboťnesechraňmě,3O1.že,Bovímkám.Pra*Hosk to3umůjjsiPán.“dipo4„Tynu:mýmne,2.jsi,TyHos5dipoilemmounýmdič5pochozamněčí5ší,*tyúděl.váš6můjne,dipoTy7HosR.jsi,polem.mým8nýmdična,diže3.leVebím9poHosk to*muibyl9micem,rádnitro.noci10zavystáneulepodi11Hos4.mámnakozazřenate11*neli,prapovici.sám,když12mijene,dipoTy13HosR.jsi,polem.mým14nýmdičjeduse15to5.Proraplešesá,ce,srd15duv bezpečí,*i16bydloduchášmoušiboťne17ne6.nezaatíš,bysvětí,17v podnedopus*potřilrušení.sva18tvůjspane,dipoTy19HosR.jsi,polem.mým20nýmdičk žituvotu,7.Užeš21cesmidost, +rapotebe22u*hojjevěčjeslast.pra22tvécivine,dipoTy23HosR.jsi,polem.mým24dičným
ne,dipoTyR.jsi,Hospolem.mým2nýmdičboťnesechraňmě,3O1.že,Bovímkám.Pra*Hosk to3umůjjsiPán.“dipo4„Tynu:ne,mýmdičjsi,Hos5Ty2.dipočímouší,poi5nýmlemúvášmůjděl.mněza6ty*chone,dipoTy7HosR.jsi,polem.mým8nýmdična,diže3.leVebím9poHosk to*muibyl9micem,rádnitro.noci10zavystáneulepodi11Hos4.mámnakozazřenate11*neli,prapovici.sám,když12mijene,dipoTy13HosR.jsi,polem.mým14nýmdičjeduse15to5.Proraplešesá,ce,srd15duv bezpečí,*i16bydloduchášmoušiboťne17ne6.nezaatíš,bysvětí,17v podnedopus*potřilrušení.sva18tvůjspane,dipoTy19HosR.jsi,polem.mým20nýmdičk žituvotu,7.Užeš21cesmidost, +rapotebe22u*hojjevěčjeslast.pra22tvécivine,dipoTy23HosR.jsi,polem.mým24dičným
nýmpodičlem.jsi,HosTypoR.mýmne,dik tosekám.umě,Bo3O1.chraňneboťže,jsimůj„TyPán.“vímHos4Pra*nu:diponýmpodičlemHospo5Ty2.jsi,ne,mýmdimůjúvášděl.čí5imoumnězachoty*ší,nýmpodičlem.jsi,R.Hospo7Tyne,mýmdibylžemirádcem,bímHos9Ve3.ledina,povynitro.i10k to*munocizalenastázřeteli,dina11Hos4.poneumámpojemipravici.zako12ne*kdyžsám,nýmpodičlem.jsi,R.Hospo13Tyne,mýmdisrdce,dušesera15Pro5.tojeduv bezbydpečí,sá,i*15plelošimouduv podtí,svězane6.boťnecháš17netřilspaní.porušepustíš,18ne*dotvůjsvaabynýmpodičlem.jsi,R.Hospo19Tyne,mýmditebevotu,u*jehojžešmi21U7.k žitucesjevicivěčslast.dost, +22raprapotvénýmpodičlem.jsi,Hospo23TyR.ne,mýmdi
nýmpodičlem.jsi,HosTypoR.mýmne,dik tosekám.umě,Bo3O1.chraňneboťže,jsimůj„TyPán.“vímHos4Pra*nu:diponýmpodičlemHospo5Ty2.jsi,ne,mýmdimůjúvášděl.čí5imoumnězachoty*ší,nýmpodičlem.jsi,R.Hospo7Tyne,mýmdibylžemirádcem,bímHos9Ve3.ledina,povynitro.i10k to*munocizalenastázřeteli,dina11Hos4.poneumámpojemipravici.zako12ne*kdyžsám,nýmpodičlem.jsi,R.Hospo13Tyne,mýmdisrdce,dušesera15Pro5.tojeduv bezbydpečí,sá,i*15plelošimouduv podtí,svězane6.boťnecháš17netřilspaní.