OL212

14. neděle v mezidobí A

31. neděle v mezidobí C

ZvětšitZmenšitResetovat

tvéjmélebitno,duR.Buveli.můj2že,kráBovoslavat,Bu1.du4okráli,Bomůj4že,tvébitjméve5du*bulenyky.pono5všechvedubulebitKaž2.den6nojmé*a7littvéchváky.všechpo7nytvéjmébitleno,duR.Bu8veli.můj9že,kráBolosmiti3.loMisrd11a*shodin,je11poHoslásky.va12plaHospodinDob4.roti13jesesoucitkevšem13a*tvomiry.mivše14svýtvéjmébitleno,duR.Bu15veli.můj16že,kráBodipone,5.chvá18Hoslí,a*latvojivšechna18tválevebí!zbož19o6.20pravuvylovkráhoství,slá20tvétvéle.*21omlutvéjmébitleno,duR.Bu22veli.můj23že,kráBopodin7.Věr25Hosjeslibechve25svýchvšechve26sva*anech.všech26čisvýchvšechdin27po8.Hospoda*jí,zvepokdony,27saklečesklíné.28nyvšechtvéjmébitleno,duR.Bu29veli.můj30kráBože,
tvéjmélebitno,duR.Buveli.můj2že,kráBovat,vomůjdu4Bu1.slaolevedubitkráže,4Bobu*li,všechnyky.jmé5tvéponovedubulebitKaž2.den6nojmé*a7littvéchváky.všechpo7nytvéjmébitleno,duR.Bu8veli.můj9že,kráBolosmiti3.loMisrd11a*shovajeHos11podin,lásky.a12plHospodinDob4.roti13jesesoucitkevšem13a*tvomiry.mivše14svýtvéjmébitleno,duR.Bu15veli.můj16že,kráBodipone,5.chvá18Hoslí,a*latvojivšechna18tválevebí!zbož19o6.20pravuvylovkráhoství,slá20tvétvéle.*21omlutvéjmébitleno,duR.Bu22veli.můj23že,kráBodinpoveje257.VěrHosa*bechsvasvýchvšech25sličinech.všechve26svýchvšechdin27po8.Hospoda*jí,zvepokdony,27saklečesklíné.28nyvšechtvéjmébitleno,duR.Bu29veli.můj30kráBože,
tvéjmélebitno,duR.Buveli.můj2že,kráBovat,vomůjdu4Bu1.slaolevedubitkráže,4Bobu*li,všechnyky.jmé5tvéponovedubulebitKaž2.den6nojmé*a7littvéchváky.všechpo7nytvéjmébitleno,duR.Bu8veli.můj9že,kráBolosmiti3.loMisrd11a*shovajeHos11podin,lásky.a12plHospodinDob4.roti13jesesoucitkevšem13a*tvomiry.mivše14svýtvéjmébitleno,duR.Bu15veli.můj16že,kráBodipone,5.chvá18Hoslí,a*latvojivšechna18tválevebí!zbož19slátvého6.vypra20vuootvéle.ství,královmlu20*tvéjmébitleno,duR.Bu22veli.můj23že,kráBodinpoveje257.VěrHosa*bechsvasvýchvšech25sličinech.všechve26svýchvšechdin27po8.Hospoda*jí,zvepokdony,27saklečesklíné.28nyvšechtvéjmébitleno,duR.Bu29veli.můj30kráBože,
tvéjmélebitno,duR.Buveli.můj2že,kráBomůjvat,Bože,du4Bu1.slavoobitletvéli,4kráduvebu*nyky.jméno5všechpobitvelea*chválitden6Kaž2.buduvšechnyky.jmé7tvéponotvéjmébitleno,duR.Bu8veli.můj9že,kráBotilosjelosrd11Mi3.miapllásaky.din,sho*11HospovadinkepovšemrotiHos13Dob4.jemitvomisvýry.citsou*14avšesetvéjmébitleno,duR.Bu15veli.můj16že,kráBovšechdine,tvánachválí,185.poHosvelebí!la18jizboža*tvoslátvého6.vypra20vuootvéle.ství,královmlu20*tvéjmébitleno,duR.Bu22veli.můj23že,kráBovedinvšechsvých7.je25VěrpoHossvýchčivšechnech.bech25slisvavea*kdovšechny,jí,klesapodinpod27Hos8.sklínyčené.a*28povšechzvetvéjmébitleno,duR.Bu29veli.můj30kráBože,
že,kráBoli.duveBuR.můjtvéno,jmélebitBože,můjkráli,o4Bu1.duvovat,slavšechnynopoky.vele5bu*dutvéjmébitbitvelea*chválitden6Kaž2.buduvšechnyky.jmé7tvéponokráže,můjBoli.duve8BuR.tvéjméno,bitlejetiHospodin,srd11Mi3.lomilosalásplky.va12sho*adinkepovšemrotiHos13Dob4.jemitvomisvýry.citsou*14avšesekráže,můjBoli.duve15BuR.tvéjmé