OL213

14. neděle v mezidobí A

31. neděle v mezidobí C

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Bože, můj králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu. / 1. Budu tě oslavovat, můj Bože, králi, * budu velebit tvé jméno po všechny věky. / 2. Každý den tě budu velebit * a chválit tvé jméno po všechny věky. / R. Bože, můj králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu. / 3. Milosrdný a milostivý je Hospodin, * shovívavý a plný lásky. / 4. Dobrotivý je Hospodin ke všem * a soucit má se všemi svými tvory. / R. Bože, můj králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu. / 5. Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla * a tvoji zbožní ať tě velebí! / 6. Ať vypravují o slávě tvého království, * ať mluví o tvé síle. / R. Bože, můj králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu. / 7. Věrný je Hospodin ve všech svých slibech * a svatý ve všech svých činech. / 8. Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, * a pozvedá všechny sklíčené. / R. Bože, můj králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu. R. Bože, můj králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu. / 1. Budu tě oslavovat, můj Bože, králi, * budu velebit tvé jméno po všechny věky. / 2. Každý den tě budu velebit * a chválit tvé jméno po všechny věky. / R. Bože, můj králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu. / 3. Milosrdný a milostivý je Hospodin, * shovívavý a plný lásky. / 4. Dobrotivý je Hospodin ke všem * a soucit má se všemi svými tvory. / R. Bože, můj králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu. / 5. Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla * a tvoji zbožní ať tě velebí! / 6. Ať vypravují o slávě tvého království, * ať mluví o tvé síle. / R. Bože, můj králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu. / 7. Věrný je Hospodin ve všech svých slibech * a svatý ve všech svých činech. / 8. Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, * a pozvedá všechny sklíčené. / R. Bože, můj králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu. R. Bože, můj králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu. / 1. Budu tě oslavovat, můj Bože, králi, * budu velebit tvé jméno po všechny věky. / 2. Každý den tě budu velebit * a chválit tvé jméno po všechny věky. / R. Bože, můj králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu. / 3. Milosrdný a milostivý je Hospodin, * shovívavý a plný lásky. / 4. Dobrotivý je Hospodin ke všem * a soucit má se všemi svými tvory. / R. Bože, můj králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu. / 5. Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla * a tvoji zbožní ať tě velebí! / 6. Ať vypravují o slávě tvého království, * ať mluví o tvé síle. / R. Bože, můj králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu. / 7. Věrný je Hospodin ve všech svých slibech * a svatý ve všech svých činech. / 8. Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, * a pozvedá všechny sklíčené. / R. Bože, můj králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu. R. Bože, můj králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu. / 1. Budu tě oslavovat, můj Bože, králi, * budu velebit tvé jméno po všechny věky. / 2. Každý den tě budu velebit * a chválit tvé jméno po všechny věky. / R. Bože, můj králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu. / 3. Milosrdný a milostivý je Hospodin, * shovívavý a plný lásky. / 4. Dobrotivý je Hospodin ke všem * a soucit má se všemi svými tvory. / R. Bože, můj králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu. / 5. Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla * a tvoji zbožní ať tě velebí! / 6. Ať vypravují o slávě tvého království, * ať mluví o tvé síle. / R. Bože, můj králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu. / 7. Věrný je Hospodin ve všech svých slibech * a svatý ve všech svých činech. / 8. Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, * a pozvedá všechny sklíčené. / R. Bože, můj králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu. R. Bože, můj králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu. / 1. Budu tě oslavovat, můj Bože, králi, * budu velebit tvé jméno po všechny věky. / 2. Každý den tě budu velebit * a chválit tvé jméno po všechny věky. / R. Bože, můj králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu. / 3. Milosrdný a milostivý je Hospodin, * shovívavý a plný lásky. / 4. Dobrotivý je Hospodin ke všem * a soucit má se všemi svými tvory. / R. Bože, můj králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu. / 5. Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla * a tvoji zbožní ať tě velebí! / 6. Ať vypravují o slávě tvého království, * ať mluví o tvé síle. / R. Bože, můj králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu. / 7. Věrný je Hospodin ve všech svých slibech * a svatý ve všech svých činech. / 8. Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, * a pozvedá všechny sklíčené. / R. Bože, můj králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu.