OL213

14. neděle v mezidobí A

31. neděle v mezidobí C

Žalm 145

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL213 – Bože, můj králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu. – Žalm 145

R. Bože, můj králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu.

1. Budu tě oslavovat, můj Bože, králi, * budu velebit tvé jméno po všechny věky.

2. Každý den tě budu velebit * a chválit tvé jméno po všechny věky.

R. Bože, můj králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu.

3. Milosrdný a milostivý je Hospodin, * shovívavý a plný lásky.

4. Dobrotivý je Hospodin ke všem * a soucit má se všemi svými tvory.

R. Bože, můj králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu.

5. Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla * a tvoji zbožní ať tě velebí!

6. Ať vypravují o slávě tvého království, * ať mluví o tvé síle.

R. Bože, můj králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu.

7. Věrný je Hospodin ve všech svých slibech * a svatý ve všech svých činech.

8. Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, * a pozvedá všechny sklíčené.

R. Bože, můj králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu.

Odpověď: Ž 145 (144),1

Verše: Ž 145 (144)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu