OL213

14. neděle v mezidobí A

31. neděle v mezidobí C

ZvětšitZmenšitResetovat

li,kráR.Bomůjže,řeročitdobnachcikynu.jmétvémuslavodu1.Bu2okráže,li,můjvat,2Botvébitjméve3du*bulenyky.pono3všechvedubulebitKaž2.den4nojmé*a5littvéchváky.všechpo5nyli,kráBo6můjže,R.rořečitna6dobchcikynu.jmé6tvémumialossrd7lo3.Midin,sho*poti7Hosjelásky.va8plaHospodinDob4.roti9jesesoucitkevšem9a*tvomiry.mivše10svýli,kráBo11můjže,R.rořečitna11dobchcikynu.jmé11tvémudipone,5.chvá12Hoslí,a*latvojivšechna12tválevebí!zbož13o6.14pravuvylovkráhoství,slá14tvétvéle.*15omluli,kráBo16můjže,R.rořečitna16dobchcikynu.jmé16tvémudinpoveje177.VěrHosa*bechsvasvýchvšech17sličinech.všechve18svýchvšechdin19po8.Hospoda*jí,zvepokdony,19saklečesklíné.20nyvšechli,kráBo21můjže,R.rořečitna21dobchcikynu.jmé21mutvé
kynachciže,R.Boli,krámůjjmémunu.rodobčittvéřevat,vomůjdu2Bu1.slaolevedubitkráže,2Bobu*li,všechnyky.jmé3tvéponovedubulebitKaž2.den4nojmé*a5littvéchváky.všechpo5nykynachciže,R.Bo6li,krámůjjmémunu.rodob6tvéčitřelosmiti3.loMisrd7a*shovajeHos7podin,lásky.a8plHospodinDob4.roti9jesesoucitkevšem9a*tvomiry.mivše10svýkynachciže,R.Bo11li,krámůjjmémunu.rodob11tvéčitředipone,5.chvá12Hoslí,a*latvojivšechna12tválevebí!zbož13o6.14pravuvylovkráhoství,slá14tvétvéle.*15omlukynachciže,R.Bo16li,krámůjjmémunu.rodob16tvéčitředinpoveje177.VěrHosa*bechsvasvýchvšech17sličinech.všechve18svýchvšechdin19po8.Hospoda*jí,zvepokdony,19saklečesklíné.20nyvšechkynachciže,R.Bo21li,krámůjjmémunu.rodob21čittvéře
kynachciže,R.Boli,krámůjjmémunu.rodobčittvéřevat,vomůjdu2Bu1.slaolevedubitkráže,2Bobu*li,všechnyky.jmé3tvéponobitvelea*chválitden4Kaž2.buduvšechnyky.jmé5tvéponokynachciže,R.Bo6li,krámůjjmémunu.rodob6tvéčitřelosmiti3.loMisrd7a*shovajeHos7podin,lásky.a8plHospodinDob4.roti9jesesoucitkevšem9a*tvomiry.mivše10svýkynachciže,R.Bo11li,krámůjjmémunu.rodob11tvéčitředipone,5.chvá12Hoslí,a*latvojivšechna12tválevebí!zbož13slátvého6.vypra14vuootvéle.ství,královmlu14*kynachciže,R.Bo16li,krámůjjmémunu.rodob16tvéčitředinpoveje177.VěrHosa*bechsvasvýchvšech17sličinech.všechve18svýchvšechny,kdopo8.din19Hospodnysklívšechčené.sají,19klezvepoa*kynachciže,R.Bo21li,krámůjjmémunu.rodob21čittvéře
kynachciže,R.Boli,krámůjjmémunu.rodobčittvéřevat,vomůjdu2Bu1.slaoveledu*že,krábu2Boli,nyvšechky.tvéjmé3bitponobitvelea*chválitden4Kaž2.buduvšechnyky.jmé5tvéponokynachciže,R.Bo6li,krámůjjmémunu.rodob6tvéčitřetilosjelosrd7Mi3.miapllásaky.din,sho*7HospovadinkepovšemrotiHos9Dob4.jemitvomisvýry.citsou*10avšesekynachciže,R.Bo11li,krámůjjmémunu.rodob11tvéčitřevšechdine,tvánachválí,125.poHosvelebí!la12jizboža*tvoslátvého6.vypra14vuootvéle.ství,královmlu14*kynachciže,R.Bo16li,krámůjjmémunu.rodob16tvéčitřevedinvšechsvých7.je17VěrpoHossvýchčivšechnech.bech17slisvavea*kdovšechny,jí,klesapodinpod19Hos8.sklínyčené.a*20povšechzvekynachciže,R.Bo21li,krámůjjmémunu.rodob21čittvéře
kynachciže,R.Boli,krámůjjmémunu.rodobčittvéřeBože,můjkráli,o2Bu1.duvovat,slavšechnynopoky.vele3bu*dutvéjmébitbitvelea*chválitden4Kaž2.buduvšechnyky.jmé5tvéponokynachciže,R.Bo6li,krámůjjmémunu.rodob6tvéčitřetilosjelosrd7Mi3.miapllásaky.din,sho*7HospovadinkepovšemrotiHos9Dob4.jemitvomisvýry.citsou*10avšesekynachciže,R.Bo11li,krámůjjmémunu.rodob11tvéčitřevšechdine,tvánachválí,125.poHosvelebí!la12jizboža*tvoslátvého6.vypra14vuootvéle.ství,královmlu14*kynachciže,R.Bo