OL214

14. neděle v mezidobí B

Žalm 123

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL214 – Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje. – Žalm 123

R. Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje.

1. Zvedám své oči k tobě, * který trůníš na nebi.

2. Hle, jako oči služebníků hledí * na ruce svých pánů.

R. Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje.

3. Jako oči služebnice hledí * na ruce své paní,

4. tak hledí naše oči na Hospodina, našeho Boha, * dokud se nad námi nesmiluje.

R. Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje.

5. Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi, * neboť jsme přesyceni pohanou.

6. Přesycena je naše duše * výsměchem boháčů, pohanou pyšných.

R. Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje.

Odpověď: Ž 123 (122),2cd

Verše: Ž 123 (122)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu