OL215

15. neděle v mezidobí A

Žalm 65

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL215 – Semeno padlo na dobrou půdu a přineslo užitek. – Žalm 65

R. Semeno padlo na dobrou půdu a přineslo užitek.

1. V milosti jsi navštívil zem a napojils ji, * velmi jsi ji obohatil.

2. Boží strouhou se hrne voda, * lidem nachystals obilí.

R. Semeno padlo na dobrou půdu a přineslo užitek.

3. Takto jsi zemi připravil: * zavlažils její brázdy, + rozmělnils její hroudy,

4. zkypřils ji dešti, * požehnals tomu, co vyrašilo.

R. Semeno padlo na dobrou půdu a přineslo užitek.

5. Rok jsi korunoval svou dobrotou, * kudy jsi prošel, prýští hojnost.

6. Pastviny na stepi mokvají vláhou, * pahorky se ovíjejí radostí.

R. Semeno padlo na dobrou půdu a přineslo užitek.

7. Nivy se odívají stády, * údolí se přikrývají obilím: + ozývají se jásotem a zpěvem.

R. Semeno padlo na dobrou půdu a přineslo užitek.

Odpověď: Lk 8,8

Verše: Ž 65 (64)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu