OL216

15. neděle v mezidobí C

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 1. Obracím se modlitbou k tobě Hospodine, * v čas milosti, Bože! / 2. Vyslyš mě ve své veliké lásce, * věrně mi pomoz! / 3. Vyslyš mě, Hospodine, tvá láska je dobrotivá, * obrať se ke mně se svým nesmírným slitováním. / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 4. Já jsem ubohý a plný bolesti, * ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc. / 5. Písní budu slavit Boží jméno, * velebit je budu zpěvem chvály. / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 6. Neboť Bůh pomůže Siónu * a vystaví judská města: / 7. Zdědí je potomci jeho služebníků, * budou tam sídlit, kdo milují jeho jméno. / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 1. Obracím se modlitbou k tobě Hospodine, * v čas milosti, Bože! / 2. Vyslyš mě ve své veliké lásce, * věrně mi pomoz! / 3. Vyslyš mě, Hospodine, tvá láska je dobrotivá, * obrať se ke mně se svým nesmírným slitováním. / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 4. Já jsem ubohý a plný bolesti, * ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc. / 5. Písní budu slavit Boží jméno, * velebit je budu zpěvem chvály. / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 6. Neboť Bůh pomůže Siónu * a vystaví judská města: / 7. Zdědí je potomci jeho služebníků, * budou tam sídlit, kdo milují jeho jméno. / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 1. Obracím se modlitbou k tobě Hospodine, * v čas milosti, Bože! / 2. Vyslyš mě ve své veliké lásce, * věrně mi pomoz! / 3. Vyslyš mě, Hospodine, tvá láska je dobrotivá, * obrať se ke mně se svým nesmírným slitováním. / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 4. Já jsem ubohý a plný bolesti, * ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc. / 5. Písní budu slavit Boží jméno, * velebit je budu zpěvem chvály. / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 6. Neboť Bůh pomůže Siónu * a vystaví judská města: / 7. Zdědí je potomci jeho služebníků, * budou tam sídlit, kdo milují jeho jméno. / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 1. Obracím se modlitbou k tobě Hospodine, * v čas milosti, Bože! / 2. Vyslyš mě ve své veliké lásce, * věrně mi pomoz! / 3. Vyslyš mě, Hospodine, tvá láska je dobrotivá, * obrať se ke mně se svým nesmírným slitováním. / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 4. Já jsem ubohý a plný bolesti, * ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc. / 5. Písní budu slavit Boží jméno, * velebit je budu zpěvem chvály. / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 6. Neboť Bůh pomůže Siónu * a vystaví judská města: / 7. Zdědí je potomci jeho služebníků, * budou tam sídlit, kdo milují jeho jméno. / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 1. Obracím se modlitbou k tobě Hospodine, * v čas milosti, Bože! / 2. Vyslyš mě ve své veliké lásce, * věrně mi pomoz! / 3. Vyslyš mě, Hospodine, tvá láska je dobrotivá, * obrať se ke mně se svým nesmírným slitováním. / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 4. Já jsem ubohý a plný bolesti, * ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc. / 5. Písní budu slavit Boží jméno, * velebit je budu zpěvem chvály. / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 6. Neboť Bůh pomůže Siónu * a vystaví judská města: / 7. Zdědí je potomci jeho služebníků, * budou tam sídlit, kdo milují jeho jméno. / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 1. Obracím se modlitbou k tobě Hospodine, * v čas milosti, Bože! / 2. Vyslyš mě ve své veliké lásce, * věrně mi pomoz! / 3. Vyslyš mě, Hospodine, tvá láska je dobrotivá, * obrať se ke mně se svým nesmírným slitováním. / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 4. Já jsem ubohý a plný bolesti, * ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc. / 5. Písní budu slavit Boží jméno, * velebit je budu zpěvem chvály. / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 6. Neboť Bůh pomůže Siónu * a vystaví judská města: / 7. Zdědí je potomci jeho služebníků, * budou tam sídlit, kdo milují jeho jméno. / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci.