OL216

15. neděle v mezidobí C

Žalm 69

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL216 – Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. – Žalm 69

R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci.

1. Obracím se modlitbou k tobě Hospodine, * v čas milosti, Bože!

2. Vyslyš mě ve své veliké lásce, * věrně mi pomoz!

3. Vyslyš mě, Hospodine, tvá láska je dobrotivá, * obrať se ke mně se svým nesmírným slitováním.

R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci.

4. Já jsem ubohý a plný bolesti, * ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc.

5. Písní budu slavit Boží jméno, * velebit je budu zpěvem chvály.

R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci.

6. Neboť Bůh pomůže Siónu * a vystaví judská města:

7. Zdědí je potomci jeho služebníků, * budou tam sídlit, kdo milují jeho jméno.

R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci.

Odpověď: Srov. Ž 69 (68),33

Verše: Ž 69 (68)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu