OL218

16. neděle v mezidobí A

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 1. Tys, Pane, dobrý a shovívavý, * nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě. / 2. Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, * všimni si hlasu mé snažné prosby. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 3. Všechny národy, které jsi učinil, přijdou, * budou se ti klanět, Pane, + a velebit tvé jméno. / 4. Protože tys veliký a činíš divy, * ty jediný jsi Bůh. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 5. Ty však jsi, Pane, Bůh milosrdný a milostivý, * váhavý k hněvu, (+) svrchovaně laskavý a věrný. / 6. Obrať se ke mně * a smiluj se nade mnou. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 1. Tys, Pane, dobrý a shovívavý, * nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě. / 2. Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, * všimni si hlasu mé snažné prosby. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 3. Všechny národy, které jsi učinil, přijdou, * budou se ti klanět, Pane, + a velebit tvé jméno. / 4. Protože tys veliký a činíš divy, * ty jediný jsi Bůh. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 5. Ty však jsi, Pane, Bůh milosrdný a milostivý, * váhavý k hněvu, (+) svrchovaně laskavý a věrný. / 6. Obrať se ke mně * a smiluj se nade mnou. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 1. Tys, Pane, dobrý a shovívavý, * nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě. / 2. Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, * všimni si hlasu mé snažné prosby. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 3. Všechny národy, které jsi učinil, přijdou, * budou se ti klanět, Pane, + a velebit tvé jméno. / 4. Protože tys veliký a činíš divy, * ty jediný jsi Bůh. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 5. Ty však jsi, Pane, Bůh milosrdný a milostivý, * váhavý k hněvu, (+) svrchovaně laskavý a věrný. / 6. Obrať se ke mně * a smiluj se nade mnou. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 1. Tys, Pane, dobrý a shovívavý, * nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě. / 2. Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, * všimni si hlasu mé snažné prosby. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 3. Všechny národy, které jsi učinil, přijdou, * budou se ti klanět, Pane, + a velebit tvé jméno. / 4. Protože tys veliký a činíš divy, * ty jediný jsi Bůh. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 5. Ty však jsi, Pane, Bůh milosrdný a milostivý, * váhavý k hněvu, (+) svrchovaně laskavý a věrný. / 6. Obrať se ke mně * a smiluj se nade mnou. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 1. Tys, Pane, dobrý a shovívavý, * nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě. / 2. Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, * všimni si hlasu mé snažné prosby. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 3. Všechny národy, které jsi učinil, přijdou, * budou se ti klanět, Pane, + a velebit tvé jméno. / 4. Protože tys veliký a činíš divy, * ty jediný jsi Bůh. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 5. Ty však jsi, Pane, Bůh milosrdný a milostivý, * váhavý k hněvu, (+) svrchovaně laskavý a věrný. / 6. Obrať se ke mně * a smiluj se nade mnou. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 1. Tys, Pane, dobrý a shovívavý, * nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě. / 2. Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, * všimni si hlasu mé snažné prosby. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 3. Všechny národy, které jsi učinil, přijdou, * budou se ti klanět, Pane, + a velebit tvé jméno. / 4. Protože tys veliký a činíš divy, * ty jediný jsi Bůh. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 5. Ty však jsi, Pane, Bůh milosrdný a milostivý, * váhavý k hněvu, (+) svrchovaně laskavý a věrný. / 6. Obrať se ke mně * a smiluj se nade mnou. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 1. Tys, Pane, dobrý a shovívavý, * nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě. / 2. Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, * všimni si hlasu mé snažné prosby. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 3. Všechny národy, které jsi učinil, přijdou, * budou se ti klanět, Pane, + a velebit tvé jméno. / 4. Protože tys veliký a činíš divy, * ty jediný jsi Bůh. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. / 5. Ty však jsi, Pane, Bůh milosrdný a milostivý, * váhavý k hněvu, (+) svrchovaně laskavý a věrný. / 6. Obrať se ke mně * a smiluj se nade mnou. / R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý.