OL218

16. neděle v mezidobí A

Žalm 86

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL218 – Tys, Pane, dobrý a shovívavý. – Žalm 86

R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý.

1. Tys, Pane, dobrý a shovívavý, * nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě.

2. Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, * všimni si hlasu mé snažné prosby.

R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý.

3. Všechny národy, které jsi učinil, přijdou, * budou se ti klanět, Pane, + a velebit tvé jméno.

4. Protože tys veliký a činíš divy, * ty jediný jsi Bůh.

R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý.

5. Ty však jsi, Pane, Bůh milosrdný a milostivý, * váhavý k hněvu, (+) svrchovaně laskavý a věrný.

6. Obrať se ke mně * a smiluj se nade mnou.

R. Tys, Pane, dobrý a shovívavý.

Odpověď: Ž 86 (85),5a

Verše: Ž 86 (85)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu