OL218

16. neděle v mezidobí A

ZvětšitZmenšitResetovat

aR.Tys,dobne,Pavý.va3shoa1.Tys,4dobne,Pavýšmisho4*nejvý,vavšem,kdosrdloke5k tobě.lavo5ne,dimouslyš,2.Vy6poHoshlasinilitmod6*všimbu,prosby.su7snažadobR.Tys,8ne,Pavý.va10shody,ro3.Všech11nyčiunil,kte11jsitisedoupři11jdou,*buavenět,klane, +12Pajméno.bitle12tvévelito4.Pro13tysžediníšvy,a13čijsiBůh.*ty14dijeadobR.Tys,15ne,Pavý.va17shone,Pa5.Ty18všakjsi,srdamiBůh18lohalosmi18*vý,tichovavu,k hněsvr19(+)věraný.las19kamněke6.O20sebraťdenamnou.smi*a21selujadobR.Tys,22ne,Pavý.va24sho
ashový.vaPane,R.Tys,dobshoavavý,Tys,1.Pane,4dobkevšem,*výšnejmi5srdlok tobě.vokdo5lane,dimouslyš,2.Vy6poHoshlasinilitmod6*všimbu,prosby.su7snažvashoavý.Tys,R.Pane,8dobktejsi3.nyVšech11dy,robu*jdou,doučiu11přinil,ne, +Paatise12nět,klajmétvéno.leve12bitačiníštože13Pro4.livetysdijsiBůh.divy,13ty*jevashoavý.Tys,R.Pane,15dobmiBůhlo5.všakTyjsi,18ne,Pavý,*lostihasrd18miachosvrvak hně19(+)vu,věraný.las19kamněke6.O20sebraťdenamnou.smi*a21selujvashoavý.ne,PaR.Tys,dob22
ashový.vaPane,R.Tys,dobshoavavý,Tys,1.Pane,4dobkevšem,*výšnejmi5srdlok tobě.vokdo5lane,dimouslyš,2.Vy6poHoshlasinilitmod6*všimbu,prosby.su7snažvashoavý.Tys,R.Pane,8dobjsikteuny11Všech3.dy,roklatisenět,nil,při11čibu*doujdou,jmétvébitno.ne, +a12Paleveačiníštože13Pro4.livetysdijsiBůh.divy,13ty*jevashoavý.Tys,R.Pane,15dobloBůhmisrdvšakjsi,18Ty5.ne,Pak hněhavu,ami18vý,*lostiakaný.věrcho19(+)svrlasvamněke6.O20sebraťdenamnou.smi*a21selujvashoavý.ne,PaR.Tys,dob22
ashový.vaPane,R.Tys,dobshoavavý,Tys,1.Pane,4dobkevšem,*výšnejmi5srdlok tobě.vokdo5lamoumodne,litbu,Hosslyš,6Vy2.dipoprossnažby.nisi7všim*suhlavashoavý.Tys,R.Pane,8dobjsikteuny11Všech3.dy,roklatisenět,nil,při11čibu*doujdou,jmétvébitno.ne, +a12Paleveačiníštože13Pro4.livetysdijsiBůh.divy,13ty*jevashoavý.Tys,R.Pane,15dobloBůhmisrdvšakjsi,18Ty5.ne,Pak hněhavu,ami18vý,*lostiakaný.věrcho19(+)svrlasvamněke6.O20sebraťdenamnou.smi*a21selujvashoavý.ne,PaR.Tys,dob22
ashový.vaPane,R.Tys,dobvavý,shonej*výšPaTys,1.ne,4adoblakdovok tobě.srdmilovšem,ke5moumodne,litbu,Hosslyš,6Vy2.dipoprossnažby.nisi7všim*suhlavashoavý.Tys,R.Pane,8dobjsikteuny11Všech3.dy,roklatisenět,nil,při11čibu*doujdou,jmétvébitno.ne, +a12Paleveačiníštože13Pro4.livetysdijsiBůh.divy,13ty*jevashoavý.Tys,R.Pane,15dobloBůhmisrdvšakjsi,18Ty5.ne,Pak hněhavu,ami18vý,*lostiakaný.věrcho19(+)svrlasvasenasmilujdemnou.brať6.seke20Omněa*vashoavý.ne,PaR.Tys,dob22
ashový.vaPane,R.Tys,dobvavý,shonej*výšPaTys,1.ne,4adoblakdovok tobě.srdmilovšem,ke5moumodne,litbu,Hosslyš,6Vy2.dipoprossnažby.nisi7všim*suhlavashoavý.Tys,R.Pane,8dobjsikteuny11Všech3.dy,roklatisenět,nil,při11čibu*doujdou,jmétvébitno.ne, +a12Paleveačiníštože13Pro4.livetysdijsiBůh.divy,13ty*jevashoavý.Tys,R.Pane,15dobsrdmiloavšakjsi,Pa18Ty5.Bůhne,vu,k hně(+)lostivý,18miha*avěrkaný.chova19svrlassenasmilujdemnou.brať6.seke20Omněa*vashoavý.ne,PaR.Tys,dob22
ashový.vaPane,R.Tys,dobvavý,shonej*výšPaTys,1.ne,4adoblakdovok tobě.srdmilovšem,ke5moumodne,litbu,Hosslyš,6Vy2.dipoprossnažby.nisi7všim*suhlavashoavý.Tys,R.Pane,8dobjsikteuny11Všech3.dy,roklatisenět,nil,při11čibu*doujdou,jmétvébitno.ne, +a12Paleveačiníštože13Pro4.livetysdijsiBůh.divy,13ty*jevashoavý.Tys,R.Pane,15dobalosrdvý,milostiPa