OL219

16. neděle v mezidobí C

22. neděle v mezidobí B

ZvětšitZmenšitResetovat

smíkdoR.ne,Hosdipostántvémveku?prod2vatdyvaaži31.Kdobezjenost,dlveko3spravepřím*u4smýšjasvýmsrdsvém4ci, +mloupová.zy4nekemsmíkdoR.Hos5dine,poku?stántvémprod6vevatřísvémuNe2.či7příkotu*nebliž7mu,da.sesvé8souhočlokemšle3.Ne9nýmchet*alepodá,9hrkdosežítěch,10sina.dipobo10HossmíkdoR.Hos11dine,poku?stántvémprod12vevatmipeziNe4.lichvaří13svýkyúplat*a14berenevinmu.pro14netiná,jed5.Kdo15totakkosá!kdy*ni16zanesmíkdoR.Hos17dine,poku?stántvémprod18vevat
smíkdoR.ne,Hosdipostántvémveku?prod2vatdyvaaži31.Kdobezje*unost,dlpřímko3vesprasrdsvémci, +smýš4veponekemvá.mloujasvým4zysmíkdoR.Hos5dine,poku?stántvémprod6vevatřísvémuNe2.či7příkotu*nebliž7mu,da.sesvé8souhočlokemšle3.Ne9nýmchetžísipohr9ledá,a*podiHosna.kdotěch,10bosesmíprodvatHosR.po11kdodine,ku?stán12tvémvemipeziNe4.lichvaří13svýkyúplat*a14berenevinmu.pro14netiná,jed5.Kdo15totakkosá!kdy*ni16zanesmíkdoR.Hos17dine,poku?stántvémprod18vevat
smíkdoR.ne,Hosdipostántvémveku?prod2vatdyvaaži31.Kdobezje*unost,dlpřímko3vesprasrdsvémci, +smýš4veponekemvá.mloujasvým4zysmíkdoR.Hos5dine,poku?stántvémprod6vevatmubližsvému,či7Ne2.kopříříhosouda.se8tu*nesvéčlokemšle3.Ne9nýmchetžísipohr9ledá,a*podiHosna.kdotěch,10bosesmíkdoR.Hos11dine,poku?stántvémprod12vevatzia*nebelichvaří13Ne4.mipesvývintinemu.úplatre14prokyná,jed5.Kdo15totakkosá!kdy*ni16zanesmíkdoR.Hos17dine,poku?stántvémprod18vevat
smíkdoR.ne,Hosdipostántvémveku?prod2vatdyvaaži31.Kdobezje*unost,dlpřímko3vesprasrdsvémci, +smýš4veponekemvá.mloujasvým4zysmíkdoR.Hos5dine,poku?stántvémprod6vevatmubližsvému,či7Ne2.kopříříhosouda.se8tu*nesvépokemhrdá,chetšle9Ne3.člonýmtěch,sikdo10le*ažídipona.bose10HossmíkdoR.Hos11dine,poku?stántvémprod12vevatzia*nebelichvaří13Ne4.mipesvývintinemu.úplatre14prokyná,jed5.Kdo15totakkosá!kdy*ni16zanesmíkdoR.Hos17dine,poku?stántvémprod18vevat
smíkdoR.ne,Hosdipostántvémveku?prod2vatadykoKdo1.žije3vabezsmýšvedlve3nost,sprapřím*ukemnezypomlouvá.srd4ci, +svémjasvýmsmíprodvatHosR.po5kdodine,ku?stán6tvémveřísvémuNe2.či7příkosousvéhoseda.mu,7bližtune*dá,hrakempo*lešlechetným9Ne3.čloHosbopodina.si10žíkdosetěch,smíprodvatHosR.po11kdodine,ku?stán12tvémvemipeziNe4.lichvaří13svýtineprovinmu.a*nebere14úplatkyzakokdynesá!tak5.tojed15Kdoná,ni*smíprodvatHosR.po17kdodine,ku?stán18vetvém
vatvetvémku?stánpodiHosR.ne,smíprodkdoadykoKdo1.žije3vabezsmýšvedlve3nost,sprapřím*ukemnezypomlouvá.srd4ci, +svémjasvýmvetvémvatku?stánpodine,5HosR.smíprodkdomubližsvému,či7Ne2.kopříříhosouda.se8tu*nesvédá,hrakempo*lešlechetným9Ne3.čloHosbopodina.si10žíkdosetěch,vetvémvatku?stánpodine,11HosR.smíprodkdozia*nebelichvaří13Ne4.mipesvývintinemu.úplatre14prokyzakokdynesá!tak5.tojed15Kdoná,ni*vetvémvatku?stánpodine,17HosR.smíkdoprod
vatvetvémku?stánpodiHosR.ne,smíprodkdovedlnost,sprau*přímžijebezva3Kdo1.akodyzykemjavá.nepomlouvesvém4svýmsmýšci, +srdvetvémvatku?stánpodine,5HosR.smíprodkdomubližsvému,či7Ne2.kopříříhosouda.se8tu*nesvédá,hrakempo*lešlechetným9Ne3.čloHosbopodina.si10žíkdosetěch,vetvémvatku?stánpodine,11HosR.smíprodkdozia*nebelichvaří13Ne4.mipesvývintinemu.úplatre14prokyzakokdyne