OL22

3. neděle adventní B

ZvětšitZmenšitResetovat

huv Bomém!R.Duchplemůjduše1.Ve2lenadiHos2pov Bo*a3duchmůjli,tesihu,3spamémnesvouboť2.ne4dlnashlénižebci.trpa4slunoubu*Od5chvíletovitslabladou5holekoní.všech5ponahuv Bomém!R.Duch6plemůjli3.miŽeu7venilčimocjený.citen,7ktesvaje*Je8jménohodensrje4.a9milohopokotrstvíod9lekopole9dobohojí.*k těm,10kdosehuv Bomém!R.Duch11plemůjbrýdomiHla5.do12tilnasyhabověc12*amis prázdnou.pro13tilpusžebkaU6.jal14seslusvéhoma*patovalIzra14le,edensrloství.svéna15mihuv Bomém!R.Duch16plemůj
huv Bomém!R.DuchplemůjpoHosšenadiVe1.le2duv Bo*a3duchmůjli,tesihu,3spamémnesvouboť2.ne4dlnashlénižebci.trpa4slunoudoububla*Odto5lechvíkonapolení.slaho5všechvithuv Bomém!R.Duch6plemůjli3.miŽeu7venilčimocjený.citen,7ktesvaje*Je8jménohostvítrdenjehomi9a4.srlopokodolepoko9odlebohojí.*k těm,10kdosehuv Bomém!R.Duch11plemůjbrýdomiHla5.do12tilnasybohavěc12*amis prázdtilnou.pro13pusžebkaU6.jal14seslusvéhoma*patovalIzra14le,edensrloství.svéna15mihuv Bomém!R.Duch16plemůj
huv Bomém!R.DuchplemůjpoHosšenadiVe1.le2duv Bo*a3duchmůjli,tesihu,3spamémnesvouboť2.ne4dlnashlénižebci.trpa4slunoudoububla*Odto5lechvíkonapolení.slaho5všechvithuv Bomém!R.Duch6plemůjliveu7mi3.Ženilčijemocný.ci7kteten,svaje*Je8jménohostvídentr4.jeaho9srlomidolepood9kopobokdosehojí.leko9k těm,*huv Bomém!R.Duch11plemůjbrýdomiHla5.do12tilnasybohavěc12*amis prázdtilnou.pro13pusžebkaU6.jal14seslusvéhoma*patovalIzra14le,edensrloství.svéna15mihuv Bomém!R.Duch16plemůj
huv Bomém!R.Duchplemůjduše1.Ve2lemůj*aduchHospo2nadisitespali,v Bo3mémhu,patrnenouboť2.shlédl4nesvounachvíletobunižeb4ci.slu*Odnapovšechkolení.bla5hodouvitslahuv Bomém!R.Duch6plemůjciten,miučinil7Že3.velijesvahojménoje7mocktený.Je*trstvíodjehomilo9a4.srdenpokodoleko9polebohojí.*k těm,10kdosehuv Bomém!R.Duch11plemůjmivěcbrýmidona12Hla5.sytildotils prázdpusnou.*boha13aprokaIzraele,jalsesvého14U6.služeblosrmidenství.ma*toval15pasvénahuv Bomém!R.Duch16plemůj
huv Bomém!R.DuchplemůjpoHosšenadiVe1.le2duspamémhu,tesili,můjduch3a*v Bopatrnenouboť2.shlédl4nesvounachvíletobunižeb4ci.slu*Odnapovšechkolení.bla5hodouvitslahuv Bomém!R.Duch6plemůjciten,miučinil7Že3.velijesvahojménoje7mocktený.Je*odpotrkolelohomi9a4.jedenstvísrsehobokdojí.dopoko9lek těm,*huv Bomém!R.Duch11plemůjmivěcbrýmidona12Hla5.sytildotils prázdpusnou.*boha13aprokaIzraele,jalsesvého14U6.služeblosrmidenství.ma*toval15pasvénahuv Bomém!R.Duch16plemůj
huv Bomém!R.DuchplemůjpoHosšenadiVe1.le2duspamémhu,tesili,můjduch3a*v Bopatrnenouboť2.shlédl4nesvounachvíletobunižeb4ci.slu*Odnapovšechkolení.bla5hodouvitslahuv Bomém!R.Duch6plemůjciten,miučinil7Že3.velijesvahojménoje7mocktený.Je*odpotrkolelohomi9a4.jedenstvísrsehobokdojí.dopoko9lek těm,*huv Bomém!R.Duch11plemůjmivěcbrýmidona12Hla5.sytildotils prázdpusnou.*boha13aprokaIzraele,jalsesvého14U6.služeblosrmidenství.ma*toval15pasvénahuv Bomém!R.Duch16plemůj
huv Bomém!R.DuchplemůjpoHosšenadiVe1.le2duspamémhu,tesili,můjduch3a*v Bopatrnenouboť2.shlédl4nesvounachvíletobunižeb4ci.slu*Odnapovšechkolení.bla5hodouvitslahuv Bomém!R.Duch6plemůjciten,