OL22

3. neděle adventní B

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Duch můj plesá v Bohu mém! / 1. Velebí má duše Hospodina * a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, / 2. neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. * Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení. / R. Duch můj plesá v Bohu mém! / 3. Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. * Jeho jméno je svaté / 4. a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení * k těm, kdo se ho bojí. / R. Duch můj plesá v Bohu mém! / 5. Hladové nasytil dobrými věcmi * a bohaté propustil s prázdnou. / 6. Ujal se svého služebníka Izraele, * pamatoval na své milosrdenství. / R. Duch můj plesá v Bohu mém! R. Duch můj plesá v Bohu mém! / 1. Velebí má duše Hospodina * a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, / 2. neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. * Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení. / R. Duch můj plesá v Bohu mém! / 3. Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. * Jeho jméno je svaté / 4. a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení * k těm, kdo se ho bojí. / R. Duch můj plesá v Bohu mém! / 5. Hladové nasytil dobrými věcmi * a bohaté propustil s prázdnou. / 6. Ujal se svého služebníka Izraele, * pamatoval na své milosrdenství. / R. Duch můj plesá v Bohu mém! R. Duch můj plesá v Bohu mém! / 1. Velebí má duše Hospodina * a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, / 2. neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. * Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení. / R. Duch můj plesá v Bohu mém! / 3. Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. * Jeho jméno je svaté / 4. a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení * k těm, kdo se ho bojí. / R. Duch můj plesá v Bohu mém! / 5. Hladové nasytil dobrými věcmi * a bohaté propustil s prázdnou. / 6. Ujal se svého služebníka Izraele, * pamatoval na své milosrdenství. / R. Duch můj plesá v Bohu mém! R. Duch můj plesá v Bohu mém! / 1. Velebí má duše Hospodina * a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, / 2. neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. * Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení. / R. Duch můj plesá v Bohu mém! / 3. Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. * Jeho jméno je svaté / 4. a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení * k těm, kdo se ho bojí. / R. Duch můj plesá v Bohu mém! / 5. Hladové nasytil dobrými věcmi * a bohaté propustil s prázdnou. / 6. Ujal se svého služebníka Izraele, * pamatoval na své milosrdenství. / R. Duch můj plesá v Bohu mém! R. Duch můj plesá v Bohu mém! / 1. Velebí má duše Hospodina * a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, / 2. neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. * Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení. / R. Duch můj plesá v Bohu mém! / 3. Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. * Jeho jméno je svaté / 4. a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení * k těm, kdo se ho bojí. / R. Duch můj plesá v Bohu mém! / 5. Hladové nasytil dobrými věcmi * a bohaté propustil s prázdnou. / 6. Ujal se svého služebníka Izraele, * pamatoval na své milosrdenství. / R. Duch můj plesá v Bohu mém! R. Duch můj plesá v Bohu mém! / 1. Velebí má duše Hospodina * a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, / 2. neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. * Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení. / R. Duch můj plesá v Bohu mém! / 3. Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. * Jeho jméno je svaté / 4. a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení * k těm, kdo se ho bojí. / R. Duch můj plesá v Bohu mém! / 5. Hladové nasytil dobrými věcmi * a bohaté propustil s prázdnou. / 6. Ujal se svého služebníka Izraele, * pamatoval na své milosrdenství. / R. Duch můj plesá v Bohu mém! R. Duch můj plesá v Bohu mém! / 1. Velebí má duše Hospodina * a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, / 2. neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. * Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení. / R. Duch můj plesá v Bohu mém! / 3. Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. * Jeho jméno je svaté / 4. a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení * k těm, kdo se ho bojí. / R. Duch můj plesá v Bohu mém! / 5. Hladové nasytil dobrými věcmi * a bohaté propustil s prázdnou. / 6. Ujal se svého služebníka Izraele, * pamatoval na své milosrdenství. / R. Duch můj plesá v Bohu mém!