OL220

17. neděle v mezidobí A

ZvětšitZmenšitResetovat

tvůjjikon,R.Jaklumine.di3poHoszajsem1.Pro4silhlápodiHosne,úsvůj4děl,středu5bu*ževa.žit5slotvákonší2.Lep6projeceti*nežtvých6úststříbaře.zlave7tvůjjikon,luR.Jak8mine.di10Hospochoutvémi11je3.újsislí*jaklomi11ství,densržebku.svébil12slumunetatvémi13se4.dosaní,bychhosli13totvůjboťživ,byl13*nešeponí.jekon14tvůjjikon,luR.Jak15mine.di17Hospojitvéluto5.Pro18micenežpředpi18*syzlato.zlato,19rynežvovyliljsem20to6.Prosiřízenaní,navšech20tvákaždou*ne21dímvicestu.lešfa21noutvůjjikon,luR.Jak22mine.di24Hospohod7.Po25divuní,jsou25přitváchoto*pro26zaješe.26duslov27tvých8.klad*upoo27cuje,svělidi.ječu28prostvůjjikon,luR.Jak29mine.diHos31po
tvůjjikon,R.Jaklumine.di3poHoszasvůjhlá1.Pro4jsemsilže*bune,duděl,ú4Hospodislova.žitstře5tvákonší2.Lep6projeceti*nežtvých6úststříbaře.zlave7tvůjjikon,luR.Jak8mine.di10Hospochouje3.11úmi*ství,jakdenjsimitvé11srložebsluku.slíbil12musvéhonetvéslisemi134.tadosživ,byl*neboťní,13toabychpošení.tvůj14jekontvůjjikon,luR.Jak15mine.di17Hospojitvéluto5.Pro18mizlanežcepipřed18*syzlato.nežto,19rylilvovšech6.toProjsem20vysivine*dímtvána20nazení,řícesnoutu.každou21lešfatvůjjikon,luR.Jak22mine.di24Hospojsoutvádi7.Po25hodvuzajetopři25*proní,duše.cho26svěcuoje,klad8.27slovtvýchlidi.po*u28čujeprostvůjjikon,luR.Jak29mine.diHos31po
dipoHoskon,ne.miJakR.tvůjjiluúsvůjděl,Pro1.hláza4siljsemže*budupoHos4dine,slova.žitstře5tvákontvýchústší2.je6Lepproastříbře.než*tice7vezlapodikon,Hosne.JakR.mi8jilutvůjtvéchoumiloje3.mi11úbilslíjsidensr11*jakství,ku.žebsvé12slumutvéneho4.semi13tadosbylabychživ,to13sliní,poješení.tvůjboť14ne*konpodikon,Hosne.JakR.mi15jilutvůjpisypřed*tvécetomi18Pro5.jiluzlaryto.zla19nežnežto,lilvovšech6.toProjsem20vysivine*dímtvána20nazení,řícesnoutu.každou21lešfapodikon,Hosne.JakR.mi22jilutvůjpřijsoutvání,vudi25Po7.hodduše.toje26pro*chozasvěcuoje,klad8.27slovtvýchlidi.po*u28čujeprospodikon,Hosne.R.miJak29jitvůjlu
dipoHoskon,ne.miJakR.tvůjjiluděl,Hosúpodine,hlásil4Pro1.zajsemsvůjslotváva.že*bu5žitdustřekontvýchústší2.je6Lepproastříbře.než*tice7vezlapodikon,Hosne.JakR.mi8jilutvůjlotvémiství,srdenjemiú113.choužebmusluku.*jsijakslí12svébilhoslitvétosemi134.tanedosživ,ne*boťní,13bychbylapošení.tvůj14jekonpodikon,Hosne.JakR.mi15jilutvůjpisypřed*tvécetomi18Pro5.jiluzlaryto.zla19nežnežto,lilvovšech6.toProjsem20vysivine*dímtvána20nazení,řícesnoutu.každou21lešfapodikon,Hosne.JakR.mi22jilutvůjpřijsoutvání,vudi25Po7.hodduše.toje26pro*chozasvěcuoje,klad8.27slovtvýchlidi.po*u28čujeprospodikon,Hosne.R.miJak29jitvůjlu
dipoHoskon,ne.miJakR.tvůjjiluděl,Hosúpodine,hlásil4Pro1.zajsemsvůjslotváva.že*bu5žitdustřekontvýchústší2.je6Lepproastříbře.než*tice7vezlapodikon,Hosne.JakR.mi8jilutvůjlotvémiství,srdenjemiú113.choužebmusluku.*jsijakslí12svébilslitobychní,amidos134.senetvéhotapokonješení.živ,ne*13bylboťtvůjpodikon,Hosne.JakR.mi15jilutvůjpisypřed*tvécetomi18Pro5.jiluzlaryto.zla19nežnežto,natvávšechnaní,řízejsemsi20Pro6.tovolilvynoucesfaleštu.vidím21ne*doukažpodikon,Hosne.JakR.mi22jilutvůjpřijsoutvání,vudi25Po7.hodduše.toje26pro*chozasvěcuoje,klad8.27slovtvýchlidi.po*u28čujeprospodikon,Hosne.R.miJak29jitvůjlu