OL220

17. neděle v mezidobí A

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 1. Prohlásil jsem za svůj úděl, Hospodine, * že budu střežit tvá slova. / 2. Lepší je pro mě zákon tvých úst * než tisíce ve zlatě a stříbře. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 3. Ať je mi útěchou tvé milosrdenství, * jak jsi slíbil svému služebníku. / 4. Ať se mi dostane tvého slitování, abych byl živ, * neboť tvůj zákon je mé potěšení. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 5. Proto miluji tvé předpisy * více než zlato, než ryzí zlato. / 6. Proto jsem si vyvolil všechna tvá nařízení, * nenávidím každou falešnou cestu. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 7. Podivuhodná jsou tvá přikázání, * proto je zachovává má duše. / 8. Výklad tvých slov osvěcuje, * poučuje prosté lidi. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 1. Prohlásil jsem za svůj úděl, Hospodine, * že budu střežit tvá slova. / 2. Lepší je pro mě zákon tvých úst * než tisíce ve zlatě a stříbře. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 3. Ať je mi útěchou tvé milosrdenství, * jak jsi slíbil svému služebníku. / 4. Ať se mi dostane tvého slitování, abych byl živ, * neboť tvůj zákon je mé potěšení. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 5. Proto miluji tvé předpisy * více než zlato, než ryzí zlato. / 6. Proto jsem si vyvolil všechna tvá nařízení, * nenávidím každou falešnou cestu. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 7. Podivuhodná jsou tvá přikázání, * proto je zachovává má duše. / 8. Výklad tvých slov osvěcuje, * poučuje prosté lidi. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 1. Prohlásil jsem za svůj úděl, Hospodine, * že budu střežit tvá slova. / 2. Lepší je pro mě zákon tvých úst * než tisíce ve zlatě a stříbře. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 3. Ať je mi útěchou tvé milosrdenství, * jak jsi slíbil svému služebníku. / 4. Ať se mi dostane tvého slitování, abych byl živ, * neboť tvůj zákon je mé potěšení. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 5. Proto miluji tvé předpisy * více než zlato, než ryzí zlato. / 6. Proto jsem si vyvolil všechna tvá nařízení, * nenávidím každou falešnou cestu. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 7. Podivuhodná jsou tvá přikázání, * proto je zachovává má duše. / 8. Výklad tvých slov osvěcuje, * poučuje prosté lidi. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 1. Prohlásil jsem za svůj úděl, Hospodine, * že budu střežit tvá slova. / 2. Lepší je pro mě zákon tvých úst * než tisíce ve zlatě a stříbře. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 3. Ať je mi útěchou tvé milosrdenství, * jak jsi slíbil svému služebníku. / 4. Ať se mi dostane tvého slitování, abych byl živ, * neboť tvůj zákon je mé potěšení. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 5. Proto miluji tvé předpisy * více než zlato, než ryzí zlato. / 6. Proto jsem si vyvolil všechna tvá nařízení, * nenávidím každou falešnou cestu. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 7. Podivuhodná jsou tvá přikázání, * proto je zachovává má duše. / 8. Výklad tvých slov osvěcuje, * poučuje prosté lidi. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 1. Prohlásil jsem za svůj úděl, Hospodine, * že budu střežit tvá slova. / 2. Lepší je pro mě zákon tvých úst * než tisíce ve zlatě a stříbře. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 3. Ať je mi útěchou tvé milosrdenství, * jak jsi slíbil svému služebníku. / 4. Ať se mi dostane tvého slitování, abych byl živ, * neboť tvůj zákon je mé potěšení. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 5. Proto miluji tvé předpisy * více než zlato, než ryzí zlato. / 6. Proto jsem si vyvolil všechna tvá nařízení, * nenávidím každou falešnou cestu. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 7. Podivuhodná jsou tvá přikázání, * proto je zachovává má duše. / 8. Výklad tvých slov osvěcuje, * poučuje prosté lidi. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 1. Prohlásil jsem za svůj úděl, Hospodine, * že budu střežit tvá slova. / 2. Lepší je pro mě zákon tvých úst * než tisíce ve zlatě a stříbře. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 3. Ať je mi útěchou tvé milosrdenství, * jak jsi slíbil svému služebníku. / 4. Ať se mi dostane tvého slitování, abych byl živ, * neboť tvůj zákon je mé potěšení. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 5. Proto miluji tvé předpisy * více než zlato, než ryzí zlato. / 6. Proto jsem si vyvolil všechna tvá nařízení, * nenávidím každou falešnou cestu. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. / 7. Podivuhodná jsou tvá přikázání, * proto je zachovává má duše. / 8. Výklad tvých slov osvěcuje, * poučuje prosté lidi. / R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine.