OL220

17. neděle v mezidobí A

Žalm 119

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL220 – Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. – Žalm 119

R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine.

1. Prohlásil jsem za svůj úděl, Hospodine, * že budu střežit tvá slova.

2. Lepší je pro mě zákon tvých úst * než tisíce ve zlatě a stříbře.

R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine.

3. Ať je mi útěchou tvé milosrdenství, * jak jsi slíbil svému služebníku.

4. Ať se mi dostane tvého slitování, abych byl živ, * neboť tvůj zákon je mé potěšení.

R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine.

5. Proto miluji tvé předpisy * více než zlato, než ryzí zlato.

6. Proto jsem si vyvolil všechna tvá nařízení, * nenávidím každou falešnou cestu.

R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine.

7. Podivuhodná jsou tvá přikázání, * proto je zachovává má duše.

8. Výklad tvých slov osvěcuje, * poučuje prosté lidi.

R. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine.

Odpověď: Ž 119 (118),97a

Verše: Ž 119 (118)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu