OL221

17. neděle v mezidobí B

ZvětšitZmenšitResetovat

kuruaR.Osvoutvírášdipone.tíšsy2Hosnás,dipone,chvá41.Hoslí,laa*tvojina4všechtvávelebí!zbož5sláo2.vy6pravu*ství,lovmlutvého6krále.tvéo7kuruaR.O8rášsvoutvídipone.sytíš9Hosnás,fači3.O11douvšechjimty*av te11bev pračas.pováš12krm*kusyatíštví4.ráš13Orusvoukas lastí.vosživše14kuruaR.O15rášsvoutvídipone.sytíš16Hosnás,dinHosponavedli18Spra5.jea*táchsvavšechsvých18cesčinech.všechve19svýchvšem,dinkdo6.koBlízje20poHos*všem,hojí,kdovzýho20vapřímuně.vavzý21kuruaR.O22rášsvoutvídipone.sytíš23Hosnás,
kuruaR.Osvoutvírášdipone.tíšsy2Hosnás,dipone,chvá41.Hoslí,laa*tvojina4všechtvávelebí!zbož5sláo2.vy6pravu*ství,lovmlutvého6krále.tvéo7kuruaR.O8rášsvoutvídipone.sytíš9Hosnás,fači3.O11douvšechjimty*av te11bev pračas.pováš12krmrukutví4.O13svourášs laskavostí.a*sytíš14živšekuruaR.O15rášsvoutvídipone.sytíš16Hosnás,dinHosponavedli18Spra5.jea*táchsvavšechsvých18cesčinech.všechve19svýchvšem,dinkdo6.koBlízje20poHos*všem,hojí,kdovzýho20vapřímuně.vavzý21kuruaR.O22rášsvoutvídipone.sytíš23Hosnás,
kuruaR.Osvoutvírášdipone.tíšsy2Hosnás,všechdine,natválí,1.chvápo4Hosvelebí!la4jizbožatvo*tvésláho2.vypravu6otvéle.lovství,6krá*mluokuruaR.O8rášsvoutvídipone.sytíš9Hosnás,v tebeči3.všech11Ofadouv prakrmčas.a*tyjim12vášpo*kusyatíštví4.ráš13Orusvoukas lastí.vosživše14kuruaR.O15rášsvoutvídipone.sytíš16Hosnás,dinHosponavedli18Spra5.jea*táchsvavšechsvých18cesčinech.všechve19svýchvšem,dinkdo6.koBlízje20poHos*všem,hojí,kdovzýho20vapřímuně.vavzý21kuruaR.O22rášsvoutvídipone.sytíš23Hosnás,
kuruaR.Osvoutvírášdipone.tíšsy2Hosnás,všechdine,natválí,1.chvápo4Hosvelebí!la4jizbožatvo*tvésláho2.vypravu6otvéle.lovství,6krá*mluokuruaR.O8rášsvoutvídipone.sytíš9Hosnás,v tebeči3.všech11Ofadouv prakrmčas.a*tyjim12vášpo*kusyatíštví4.ráš13Orusvoukas lastí.vosživše14kuruaR.O15rášsvoutvídipone.sytíš16Hosnás,napodinvšechsvýchSpra5.vedliHosje18čisvýchvšechnech.tách18cessvavea*hovzýkdojí,vajevšem,20HosBlíz6.kodinpoupřímně.všem,*kdoho21vavzýkuruaR.O22rášsvoutvídipone.sytíš23Hosnás,
Hospotíšnás,ne.diráštvísvouruOR.asykuvšechdine,natválí,1.chvápo4Hosvelebí!la4jizbožatvo*tvésláho2.vypravu6otvéle.lovství,6krá*mluoHospotíšnás,ne.ditvírášsvou8OR.asykurubev tea*tyjimčivšechdou11O3.fav pračas.váš12krmporukutví4.O13svourášs laskavostí.a*sytíš14živšeHospotíšnás,ne.ditvírášsvou15OR.asykurunapodinvšechsvýchSpra5.vedliHosje18čisvýchvšechnech.tách18cessvavea*hovzýkdojí,vajevšem,20HosBlíz6.kodinpoupřímně.všem,*kdoho21vavzýHospotíšnás,dine.tvírášsvou22OR.ruasyku
Hospotíšnás,ne.diráštvísvouruOR.asykunatváne,všechlachválí,41.podiHosvelebí!tvoa*ji5zbožtvésláho2.vypravu6otvéle.lovství,6krá*mluoHospotíšnás,ne.ditvírášsvou8OR.asykurubev tea*tyjimčivšechdou11O3.fav pračas.váš12krmpovšetíšsyžití.s laskavossvouru13O4.tvíráškua*Hospotíšnás,ne.ditvírášsvou15OR.asykurunapodinvšechsvýchSpra5.vedliHosje18čisvýchvšechnech.tách18cessvavea*hovzýkdojí,vajevšem,20HosBlíz6.kodinpoupřímně.všem,*kdoho21vavzýHospotíšnás,dine.tvírášsvou22OR.ruasyku
Hospotíšnás,ne.diráštvísvouruOR.asykunatváne,všechlachválí,41.podiHosvelebí!tvoa*ji5zbožtvésláho2.vypravu6otvéle.lovství,6krá*mluoHospotíšnás,ne.ditvírášsvou8OR.asykuruv tebeči3.všech11Ofadouv prakrmčas.a*tyjim12vášpovšetíšsyžití.s laskavossvouru13O4.tvíráškua*Hospotíšnás,ne.ditvírášsvou15OR.asykurunapodinvšechsvýchSpra5.vedliHosje18čisvýchvšechnech.tách18cessvavea*hovzýkdojí,vajevšem,20HosBlíz6.kodinpoupřímně.všem,*kdoho21vavzýHospotíšnás,dine.tvírášsvou22OR.ruasyku
Hospotíšnás,ne.diráštvísvouruOR.asykunatváne,všechlachválí,41.podiHosvelebí!tvoa*ji5zbožtvésláho2.vypravu6otvéle.lovství,6krá*mluoHospotíšnás,ne.ditvírášsvou8OR.asykurupováškrmtyjim*ačas.v pradoufaO3.11všechčibev tevšetíšsyžití.s laskavossvouru13O4.tvíráškua*Hospotíšnás,ne.ditvírášsvou15OR.asykurusvýchnavšechtáchceslidin18Spra5.vedpojeHosčisvých