OL222

17. neděle v mezidobí C

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. / 1. Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, * žes vyslyšel slova mých úst. / 2. Budu ti hrát před anděly, * vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu / R. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. / 3. Slavit budu tvé jméno * pro tvou dobrotu a tvou věrnost. / 4. Když jsem volal, vyslyšels mě, * v mé duši jsi rozhojnil sílu. / R. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. / 5. Jistě, vznešený je Hospodin, (+) a přece shlíží na pokorného, * pyšného však zdaleka pozná. / 6. Když procházím soužením, zachováváš mi život, * proti hněvu mých nepřátel napřahuješ ruku. / R. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. / 7. Zachraňuje mě tvá pravice. * Hospodin pro mě dokončí, co začal. / 8. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, * dílo svých rukou neopouštěj! / R. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. R. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. / 1. Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, * žes vyslyšel slova mých úst. / 2. Budu ti hrát před anděly, * vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu / R. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. / 3. Slavit budu tvé jméno * pro tvou dobrotu a tvou věrnost. / 4. Když jsem volal, vyslyšels mě, * v mé duši jsi rozhojnil sílu. / R. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. / 5. Jistě, vznešený je Hospodin, (+) a přece shlíží na pokorného, * pyšného však zdaleka pozná. / 6. Když procházím soužením, zachováváš mi život, * proti hněvu mých nepřátel napřahuješ ruku. / R. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. / 7. Zachraňuje mě tvá pravice. * Hospodin pro mě dokončí, co začal. / 8. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, * dílo svých rukou neopouštěj! / R. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. R. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. / 1. Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, * žes vyslyšel slova mých úst. / 2. Budu ti hrát před anděly, * vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu / R. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. / 3. Slavit budu tvé jméno * pro tvou dobrotu a tvou věrnost. / 4. Když jsem volal, vyslyšels mě, * v mé duši jsi rozhojnil sílu. / R. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. / 5. Jistě, vznešený je Hospodin, (+) a přece shlíží na pokorného, * pyšného však zdaleka pozná. / 6. Když procházím soužením, zachováváš mi život, * proti hněvu mých nepřátel napřahuješ ruku. / R. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. / 7. Zachraňuje mě tvá pravice. * Hospodin pro mě dokončí, co začal. / 8. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, * dílo svých rukou neopouštěj! / R. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. R. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. / 1. Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, * žes vyslyšel slova mých úst. / 2. Budu ti hrát před anděly, * vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu / R. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. / 3. Slavit budu tvé jméno * pro tvou dobrotu a tvou věrnost. / 4. Když jsem volal, vyslyšels mě, * v mé duši jsi rozhojnil sílu. / R. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. / 5. Jistě, vznešený je Hospodin, (+) a přece shlíží na pokorného, * pyšného však zdaleka pozná. / 6. Když procházím soužením, zachováváš mi život, * proti hněvu mých nepřátel napřahuješ ruku. / R. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. / 7. Zachraňuje mě tvá pravice. * Hospodin pro mě dokončí, co začal. / 8. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, * dílo svých rukou neopouštěj! / R. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. R. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. / 1. Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, * žes vyslyšel slova mých úst. / 2. Budu ti hrát před anděly, * vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu / R. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. / 3. Slavit budu tvé jméno * pro tvou dobrotu a tvou věrnost. / 4. Když jsem volal, vyslyšels mě, * v mé duši jsi rozhojnil sílu. / R. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. / 5. Jistě, vznešený je Hospodin, (+) a přece shlíží na pokorného, * pyšného však zdaleka pozná. / 6. Když procházím soužením, zachováváš mi život, * proti hněvu mých nepřátel napřahuješ ruku. / R. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. / 7. Zachraňuje mě tvá pravice. * Hospodin pro mě dokončí, co začal. / 8. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, * dílo svých rukou neopouštěj! / R. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě.