OL222

17. neděle v mezidobí C

ZvětšitZmenšitResetovat

lal,voKdyžR.jsemšelsslymě.poHosvyne,diHospo1.Chci3lit,chválýmsvýmne,di3cevy*žesslysrd3cem,mýchúst.šel4vaslohrát5ti2.Buduly,před5antvářna*vrh6nusesvamuremsmě6k tvému6chrámulal,vo7jsemR.Kdyžslyšelsmě.poHos7vyne,dijmétvénovit3.Sla9buduturo*pro10tvoudobnost.a10věrtvoulal,11vo4.Kdyžjsemmě,šelsvy11slyrozjsi*v mé12dušilu.hoj12nillal,vo13jsemR.Kdyžslyšelsmě.poHos13vyne,dijeHosvzne15tě,5.Jisšecepřeshlídin,po15a(+)ho,pyš*žína15korpopokazná.hovšak16lezdažesou6.Když17cházímprovášmizaním,17chohnětiži17*provot,telnamýchvupřá18neruku.hupřa18ješlal,vo19jsemR.Kdyžslyšelsmě.poHos19vyne,ditvájechra7.Za21ňuprodinpovipra21*Hosce.zacočal.do22čí,kondobtvárodi23po8.Hosne,ky,*lotatr23napoušotěj!rusvých24nekoulal,vo25jsemR.Kdyžslyšelsmě.Hospo25vyne,di
dipone,jsemR.KdyžHoslal,vomě.šels2slyvyHospo1.Chci3lit,chvásrdsvýmcem,dine,3lýmcemýchvaúst.žes*4vyšelslysloanpředly,du2.Bu5hráttismětvářremse6nu*vrhnachrámumuk tvému6svapodine,R.Když7Hoslal,jsemvomě.šels8slyvydutvé3.Sla9buvitdobtvoujmé9*pronověrtvounost.turo10aslyšelsvymě,jsem4.Když11lal,vohojnillu.šidu12v mé*rozjsipodine,R.Když13Hoslal,jsemvomě.šels14slyvyjetě,5.Jis15ševznecepřeshlípodin,15Hos(+)aho,pyš*žína15korpopokazná.hovšak16lezdažením,souKdyžpro176.zímchážimivot,zacho17vášpřánetel*tiprohně18mýchvuruješku.přana18hupodine,R.Když19Hoslal,jsemvomě.šels20slyvytvájechra7.Za21ňuprodinpovipra21*Hosce.zacočal.do22čí,konrodobta8.poHosdi23tváne,*ky,lotr23napoušotěj!rusvých24nekoupodine,R.Když25Hoslal,jsemvomě.šels26slyvy
dipone,jsemR.KdyžHoslal,vomě.šels2slyvyHospo1.Chci3lit,chvásrdsvýmcem,dine,3lýmcemýchvaúst.žes*4vyšelslysloanpředly,du2.Bu5hráttiremsměk tvé*nuvrhse6tvářnachrámumusvamu6podine,R.Když7Hoslal,jsemvomě.šels8slyvyjmétvénovit3.Sla9buduvěratvounost.dobtvou10pro*turoslyšelsvymě,jsem4.Když11lal,vohojnillu.šidu12v mé*rozjsipodine,R.Když13Hoslal,jsemvomě.šels14slyvyjetě,5.Jis15ševznepřeacepoHos15(+)din,korpoho,žíshlí15nakapolezná.*ho16pyšzdavšakzažením,choproKdyž6.17chásouzímtihněpro*vuvášmi17vot,žiješrupřahuku.nepřá18mýchnatelpodine,R.Když19Hoslal,jsemvomě.šels20slyvytvájechra7.Za21ňuprodinpovipra21*Hosce.zacočal.do22čí,konrodobta8.poHosdi23tváne,*ky,lotr23napoušotěj!rusvých24nekoupodine,R.Když25Hoslal,jsemvomě.šels26slyvy
slydine,vyšelsmě.jsemvoKdyžR.lal,poHoscedine,svýmlýmchválit,3Chci1.poHosvamýchsloúst.cem,3srdvyslyšelžes*nusely,vrh*naduti5Bu2.hrátanpředmuchrásvamusměrem6tvářmuk tvévyslydine,šelsmě.R.jsemKdyžvo7poHoslal,*noprojmétvouvit3.bu9Slatvéduvěrtvounost.dobro10atuslyšelsvymě,jsem4.Když11lal,vohojnillu.šidu12v mé*rozjsivyslydine,šelsmě.R.jsemKdyžvo13poHoslal,din,Hospo(+)ašeJis5.tě,vzneje15kornapoho,ce15přežíshlíkapolezná.*ho16pyšzdavšakzažením,choproKdyž6.17chásouzímtihněpro*vuvášmi17vot,žiješrupřahuku.nepřá18mýchnatelvyslydine,šelsmě.R.jsemKdyžvo19poHoslal,ce.vipraHos*tvápochraňu21Za7.jezacočí,čal.pro22dinkondotarotrpodi23Hos8.dobtváne,nerukouopouštěj!ky,*nasvých23lovyslyne,dišelsmě.jsemR.vo25Kdyžlal,poHos
slydine,vyšelsmě.jsemvoKdyžR.lal,poHoscedine,svýmlýmchválit,3Chci1.poHosvamýchsloúst.cem,3srdvyslyšelžes*nusely,vrh*naduti5Bu2.hrátanpředmuchrásvamusměrem6tvářmuk tvévyslydine,šelsmě.R.jsemKdyžvo7poHoslal,*noprojmétvouvit3.bu9Slatvéduvěrtvounost.dobro10atumě,v mé*slyšelsdu4.jsemKdyžvo11lal,vynillu.šijsi12hojrozvyslydine,šelsmě.R.jsemKdyžvo13poHoslal,podin,Hos(+)tě,vzne15Jis5.ješekorponaho,přece15ažíshlíkapolezná.*ho16pyšzdavšakzachoním,Když6.procházím17souževuhnětimýchžimi17vášpro*vot,ruješhuku.přátel18nepřanavyslydine,šelsmě.R.jsemKdyžvo19