OL222

17. neděle v mezidobí C

Žalm 138

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL222 – Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. – Žalm 138

R. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě.

1. Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, * žes vyslyšel slova mých úst.

2. Budu ti hrát před anděly, * vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu.

R. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě.

3. Slavit budu tvé jméno * pro tvou dobrotu a tvou věrnost.

4. Když jsem volal, vyslyšels mě, * v mé duši jsi rozhojnil sílu.

R. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě.

5. Jistě, vznešený je Hospodin, (+) a přece shlíží na pokorného, * pyšného však zdaleka pozná.

6. Když procházím soužením, zachováváš mi život, * proti hněvu mých nepřátel napřahuješ ruku.

R. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě.

7. Zachraňuje mě tvá pravice. * Hospodin pro mě dokončí, co začal.

8. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, * dílo svých rukou neopouštěj!

R. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě.

Odpověď: Ž 138 (137),3a

Verše: Ž 138 (137)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu