OL223

18. neděle v mezidobí A

Žalm 145

Stáhnout varhanní noty

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL223 – Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine. – Žalm 145

R. Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine.

1. Milosrdný a milostivý je Hospodin, * shovívavý a plný lásky.

2. Dobrotivý je Hospodin ke všem * a soucit má se všemi svými tvory.

R. Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine.

3. Oči všech doufají v tebe * a ty jim dáváš pokrm v pravý čas.

4. Otvíráš svou ruku * a sytíš vše živé s laskavostí.

R. Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine.

5. Spravedlivý je Hospodin na všech svých cestách * a svatý ve všech svých činech.

6. Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají, * všem, kdo ho vzývají upřímně.

R. Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine.

Odpověď: Srov. Ž 145 (144),16

Verše: Ž 145 (144)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu