OL223

18. neděle v mezidobí A

ZvětšitZmenšitResetovat

kuruaR.Osvoutvírášdipone.tíšsy2Hosnás,losmitilosrd4Mi1.asho*din,poje4Hoslásky.5vaplapoHosdin2.roDobti6jesoucitseke6a*všemtvory.všemi7misvýkuruaR.O8rášsvoutvídipone.sytíš9Hosnás,fači3.O11douvšechjimty*av te11bev pračas.pováš12krm*kusyatíštví4.ráš13Orusvoukas lastí.vosživše14kuruaR.O15rášsvoutvídipone.sytíš16Hosnás,dinHosponavedli18Spra5.jea*táchsvavšechsvých18cesčinech.všechve19svýchvšem,dinkdo6.koBlízje20poHos*všem,hojí,kdovzýho20vapřímuně.vavzý21kuruaR.O22rášsvoutvídipone.sytíš23Hosnás,
kuruaR.Osvoutvírášdipone.tíšsy2Hosnás,losmitilosrd4Mi1.adin,sho*vaje4poHoslásky.a5plpoHosdin2.roDobti6jesoucitseke6a*všemtvory.všemi7misvýkuruaR.O8rášsvoutvídipone.sytíš9Hosnás,fači3.O11douvšechjimty*av te11bev pračas.pováš12krmrukutví4.O13svourášs laskavostí.a*sytíš14živšekuruaR.O15rášsvoutvídipone.sytíš16Hosnás,dinHosponavedli18Spra5.jea*táchsvavšechsvých18cesčinech.všechve19svýchvšem,dinkdo6.koBlízje20poHos*všem,hojí,kdovzýho20vapřímuně.vavzý21kuruaR.O22rášsvoutvídipone.sytíš23Hosnás,
kuruaR.Osvoutvírášdipone.tíšsy2Hosnás,timilossrdlo4Mi1.ava*shojeHos4podin,lásky.a5plpoHosdin2.roDobti6jesoucitseke6a*všemtvory.všemi7misvýkuruaR.O8rášsvoutvídipone.sytíš9Hosnás,v tebeči3.všech11Ofadouv prakrmčas.a*tyjim12vášpo*kusyatíštví4.ráš13Orusvoukas lastí.vosživše14kuruaR.O15rášsvoutvídipone.sytíš16Hosnás,dinHosponavedli18Spra5.jea*táchsvavšechsvých18cesčinech.všechve19svýchvšem,dinkdo6.koBlízje20poHos*všem,hojí,kdovzýho20vapřímuně.vavzý21kuruaR.O22rášsvoutvídipone.sytíš23Hosnás,
kuruaR.Osvoutvírášdipone.tíšsy2Hosnás,tilosjelosrd4Mi1.mialásplaky.podin,sho*4Hosvakepodinvšemroti6Dob2.jeHosmitvosvýry.soucit7a*všemisekuruaR.O8rášsvoutvídipone.sytíš9Hosnás,v tebeči3.všech11Ofadouv prakrmčas.a*tyjim12vášpo*kusyatíštví4.ráš13Orusvoukas lastí.vosživše14kuruaR.O15rášsvoutvídipone.sytíš16Hosnás,napodinvšechsvýchSpra5.vedliHosje18čisvýchvšechnech.tách18cessvavea*hovzýkdojí,vajevšem,20HosBlíz6.kodinpoupřímně.všem,*kdoho21vavzýkuruaR.O22rášsvoutvídipone.sytíš23Hosnás,
Hospotíšnás,ne.diráštvísvouruOR.asykujeHostipodin,srd4Mi1.lomilosalásky.va5sho*aplkepodinvšemroti6Dob2.jeHosmitvosvýry.soucit7a*všemiseHospotíšnás,ne.ditvírášsvou8OR.asykurubev tea*tyjimčivšechdou11O3.fav pračas.váš12krmporukutví4.O13svourášs laskavostí.a*sytíš14živšeHospotíšnás,ne.ditvírášsvou15OR.asykurunapodinvšechsvýchSpra5.vedliHosje18čisvýchvšechnech.tách18cessvavea*hovzýkdojí,vajevšem,20HosBlíz6.kodinpoupřímně.všem,*kdoho21vavzýHospotíšnás,dine.tvírášsvou22OR.ruasyku
Hospotíšnás,ne.diráštvísvouruOR.asykujeHostipodin,srd4Mi1.lomilosalásky.va5sho*aplkepodinvšemroti6Dob2.jeHosmitvosvýry.soucit7a*všemiseHospotíšnás,ne.ditvírášsvou8OR.asykurubev tea*tyjimčivšechdou11O3.fav pračas.váš12krmpovšetíšsyžití.s laskavossvouru13O4.tvíráškua*Hospotíšnás,ne.ditvírášsvou15OR.asykurunapodinvšechsvýchSpra5.vedliHosje18čisvýchvšechnech.tách18cessvavea*hovzýkdojí,vajevšem,20HosBlíz6.kodinpoupřímně.všem,*kdoho21vavzýHospotíšnás,dine.tvírášsvou22OR.ruasyku
Hospotíšnás,ne.diráštvísvouruOR.asykujeHostipodin,srd4Mi1.lomilosalásky.va5sho*aplkepodinvšemroti6Dob2.jeHosmitvosvýry.soucit7a*všemiseHospotíšnás,ne.ditvírášsvou8OR.asykurubev tea*tyjimčivšechdou11O3.fav pračas.váš12krmpovšetíšsyžití.s laskavossvouru13O4.tvíráškua*Hospotíšnás,ne.ditvírášsvou15OR.asykurunapodinvšechsvýchSpra5.vedliHosje18čisvýchvšechnech.tách18cessvavea*hovzýkdojí,vajevšem,20HosBlíz6.kodinpoupřímně.všem,*kdoho21vavzýHospotíšnás,dine.tvírášsvou22OR.ruasyku
Hospotíšnás,ne.diráštvísvouruOR.asykujeHostipodin,srd4Mi1.lomilosalásky.va5sho*aplkepodinvšemroti6Dob2.jeHosmitvosvýry.soucit7a*všemiseHospotíšnás,ne.ditvírášsvou8OR.asykurupováškrmtyjim*ačas.v pradoufaO3.11všechčibev tevšetíšsyžití.s laskavossvouru13O4.tvíráškua*Hospotíšnás,ne.ditvírášsvou15OR.asykurusvýchnavšechtáchceslidin18Spra5.vedpojeHos