OL224

18. neděle v mezidobí B

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Nebeský pokrm dal jim Hospodin. / 1. Co jsme slyšeli a poznali, * co nám otcové vyprávěli, / 2. příštímu pokolení budeme vypravovat * slavné Hospodinovy činy i jeho moc. / R. Nebeský pokrm dal jim Hospodin. / 3. Poručil mrakům nahoře * a otevřel brány nebes, / 4. seslal na ně déšť many, aby se najedli, * a dal jim nebeský pokrm. / R. Nebeský pokrm dal jim Hospodin. / 5. Člověk jedl chléb silných, * pokrm jim poslal do sytosti. / 6. Přivedl je do své svaté země, * k horám, které získala jeho pravice. / R. Nebeský pokrm dal jim Hospodin. R. Nebeský pokrm dal jim Hospodin. / 1. Co jsme slyšeli a poznali, * co nám otcové vyprávěli, / 2. příštímu pokolení budeme vypravovat * slavné Hospodinovy činy i jeho moc. / R. Nebeský pokrm dal jim Hospodin. / 3. Poručil mrakům nahoře * a otevřel brány nebes, / 4. seslal na ně déšť many, aby se najedli, * a dal jim nebeský pokrm. / R. Nebeský pokrm dal jim Hospodin. / 5. Člověk jedl chléb silných, * pokrm jim poslal do sytosti. / 6. Přivedl je do své svaté země, * k horám, které získala jeho pravice. / R. Nebeský pokrm dal jim Hospodin. R. Nebeský pokrm dal jim Hospodin. / 1. Co jsme slyšeli a poznali, * co nám otcové vyprávěli, / 2. příštímu pokolení budeme vypravovat * slavné Hospodinovy činy i jeho moc. / R. Nebeský pokrm dal jim Hospodin. / 3. Poručil mrakům nahoře * a otevřel brány nebes, / 4. seslal na ně déšť many, aby se najedli, * a dal jim nebeský pokrm. / R. Nebeský pokrm dal jim Hospodin. / 5. Člověk jedl chléb silných, * pokrm jim poslal do sytosti. / 6. Přivedl je do své svaté země, * k horám, které získala jeho pravice. / R. Nebeský pokrm dal jim Hospodin. R. Nebeský pokrm dal jim Hospodin. / 1. Co jsme slyšeli a poznali, * co nám otcové vyprávěli, / 2. příštímu pokolení budeme vypravovat * slavné Hospodinovy činy i jeho moc. / R. Nebeský pokrm dal jim Hospodin. / 3. Poručil mrakům nahoře * a otevřel brány nebes, / 4. seslal na ně déšť many, aby se najedli, * a dal jim nebeský pokrm. / R. Nebeský pokrm dal jim Hospodin. / 5. Člověk jedl chléb silných, * pokrm jim poslal do sytosti. / 6. Přivedl je do své svaté země, * k horám, které získala jeho pravice. / R. Nebeský pokrm dal jim Hospodin. R. Nebeský pokrm dal jim Hospodin. / 1. Co jsme slyšeli a poznali, * co nám otcové vyprávěli, / 2. příštímu pokolení budeme vypravovat * slavné Hospodinovy činy i jeho moc. / R. Nebeský pokrm dal jim Hospodin. / 3. Poručil mrakům nahoře * a otevřel brány nebes, / 4. seslal na ně déšť many, aby se najedli, * a dal jim nebeský pokrm. / R. Nebeský pokrm dal jim Hospodin. / 5. Člověk jedl chléb silných, * pokrm jim poslal do sytosti. / 6. Přivedl je do své svaté země, * k horám, které získala jeho pravice. / R. Nebeský pokrm dal jim Hospodin. R. Nebeský pokrm dal jim Hospodin. / 1. Co jsme slyšeli a poznali, * co nám otcové vyprávěli, / 2. příštímu pokolení budeme vypravovat * slavné Hospodinovy činy i jeho moc. / R. Nebeský pokrm dal jim Hospodin. / 3. Poručil mrakům nahoře * a otevřel brány nebes, / 4. seslal na ně déšť many, aby se najedli, * a dal jim nebeský pokrm. / R. Nebeský pokrm dal jim Hospodin. / 5. Člověk jedl chléb silných, * pokrm jim poslal do sytosti. / 6. Přivedl je do své svaté země, * k horám, které získala jeho pravice. / R. Nebeský pokrm dal jim Hospodin. R. Nebeský pokrm dal jim Hospodin. / 1. Co jsme slyšeli a poznali, * co nám otcové vyprávěli, / 2. příštímu pokolení budeme vypravovat * slavné Hospodinovy činy i jeho moc. / R. Nebeský pokrm dal jim Hospodin. / 3. Poručil mrakům nahoře * a otevřel brány nebes, / 4. seslal na ně déšť many, aby se najedli, * a dal jim nebeský pokrm. / R. Nebeský pokrm dal jim Hospodin. / 5. Člověk jedl chléb silných, * pokrm jim poslal do sytosti. / 6. Přivedl je do své svaté země, * k horám, které získala jeho pravice. / R. Nebeský pokrm dal jim Hospodin.