OL225

18. neděle v mezidobí C

23. neděle v mezidobí C

ZvětšitZmenšitResetovat

valnámPaR.tysne,lekopotoúodtěmčišní.leko3podocíš,vra1.Roz4zemkakav prachBo4člože,te„Vrať*a5víš:(+)praci!“telse,5smrletjeboť2.Ne6síctijakoov tvých(+)6číchkterejvčeden,6šíja*akomi6nul,ka.noč7hlídvalnámPaR.8ne,tyskopoletoú8odtěmčišní.leko10podojsou(+)jaješ11cu3.Uchvaje,doba*poranko11sen,trávě:se12čípubuají,Zrá4.nakve13tesenačer*ve14skojene.a14vadvalnámPaR.15ne,tyskopoletoú15odtěmčišní.leko17podočítat5.Na18ponásdedojme*šena18dny,srdce.rosk moud19tidipone,se,20brať6.OHosješbujak(+)20hodloutujse*Sličedeš20kat?žebsluky!svýnad21mivalnámPaR.22ne,tyskopoletoú22odtěmčišní.leko24podozysvousyť7.Na25brnás*tovsli25ností,mejeseame26duraživot!cepo26dobmironad27je8.šenahovostti27na,práciha, +Bozdar27dej*dejkou,zdaršichna27rurukou!šichciprá28navalnámPaR.29ne,tyskopoletoú29odtěmčišlení.ko31dopo
čištoútěmne,R.Pavaltysnámpokolení.pood2ledokoBocíš,že,Roz1.kazem4vravíš:(+)pra*ačlo4v prachkatelsmrci!“te„Vrať5se,jeletv tvýchti6boť2.Nesícvčekorejčícho6ja(+)minul,den,ší6ktehlídka.a*ja7nočkotočišútěmne,R.Pa8námtysvalpokolení.pood9dolekojajsouko3.cuUchvaješ11(+)je,badoran11*posen,trávě:puse12číjí,ve*bučerkvena13Zrá4.atevadane.sko14jenasetočišútěmne,R.Pa15námtysvalpokolení.pood16dolekočítat5.Na18ponásdedojme*šena18dny,srdce.rosk moud19tidipone,se,20brať6.OHosješbujak(+)20hodloutujse*Sličedeš20kat?žebsluky!svýnad21mitočišútěmne,R.Pa22námtysvalpokolení.pood23dolekozysvousyť7.Na25brnás*tovsli25ností,mejeseame26duraživot!cepo26rodobti8.jenad27miBohoha, +na,27vostnašerušichkou,zdarna27dejciprárušichkou!*zdardejprá28nacitočišútěmne,R.Pa29námtysvalkoleponí.pood30ledoko
čištoútěmne,R.Pavaltysnámpokolení.pood2ledokoBocíš,že,Roz1.kazem4vravíš:(+)pra*ačlo4v prachkatelsmrci!“te„Vrať5se,ojev tvýchčíchboťti6Ne2.letsícktešíden,jako6(+)rejvčehlídka.nul,6mijakonoč*atočišútěmne,R.Pa8námtysvalpokolení.pood9dolekojajsouko3.cuUchvaješ11(+)je,badoran11*posen,trávě:puse12číjí,ve*bučerkvena13Zrá4.atevadane.sko14jenasetočišútěmne,R.Pa15námtysvalpokolení.pood16dolekonatatšedny,5.Nanás18číposrdtice.doj*ros19dek moudme(+)jakne,dloubraťse,20O6.podiHoskat?če*Slitujješ20hobudešžebsluky!senad21misvýtočišútěmne,R.Pa22námtysvalpokolení.pood23dolekoslisvounostovtí,syť7.nás25Nazybrduraje*26ameživot!se26mecepotidobrovostjenad278.miha, +Bodejna,na27šehorušichkou,prázdar27nacirušichkou!*zdardejprá28nacitočišútěmne,R.Pa29námtysvalkoleponí.pood30ledoko
čištoútěmne,R.Pavaltysnámpokolení.pood2ledokoBočlože,kav prachkazem4Roz1.cíš,vrasmrse,telci!“a*pravíš:5(+)„Vraťteočíchv tvých(+)boťti6Ne2.letjesíckteminul,vče6jakošíden,rejhlídka.a*ja7nočkotočišútěmne,R.Pa8námtysvalpokolení.pood9dolekokoranjasen,cuješje,11Uchva3.jsou(+)tráčívě:doba12po*pusejí,ve*bučerkvena13Zrá4.atevadane.sko14jenasetočišútěmne,R.Pa15námtysvalpokolení.pood16dolekonatatšedny,5.Nanás18číposrdtice.doj*ros19dek moudme(+)jakne,dloubraťse,20O6.podiHosčedeškat?ješ20hobuslumižebky!tuj*se21Slisvýnadtočišútěmne,R.Pa22námtysvalpokolení.pood23dolekoslisvounostovtí,syť7.nás25Nazybrduraje*26ameživot!se26mecepovostrotina,8.jenaddobmi27cizdarpránašichho27našeha, +dejBošichrunakou!kou,dej*27rucizdarprátočišútěmne,R.Pa29námtysvalkoleponí.pood30ledoko
čištoútěmne,R.Pavaltysnámpokolení.pood2ledokoBočlože,kav prachkazem4Roz1.cíš,vrasmrse,telci!“a*pravíš:5(+)„Vraťteočíchv tvých(+)boťti6Ne2.letjesíckteminul,vče6