OL225

18. neděle v mezidobí C

23. neděle v mezidobí C

Žalm 90

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL225 – Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení. – Žalm 90

R. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení.

1. Rozkazem vracíš, Bože, člověka v prach * a pravíš: (+) „Vraťte se, smrtelníci!“

2. Neboť tisíc let je v tvých očích (+) jako včerejší den, který minul, * a jako noční hlídka.

R. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení.

3. Uchvacuješ je, (+) jsou jako ranní sen, * podobají se pučící trávě:

4. Zrána kvete a bují, * večer je skosena a vadne.

R. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení.

5. Nauč nás počítat naše dny, * ať dojdeme k moudrosti srdce.

6. Obrať se, Hospodine, (+) jak dlouho ještě budeš čekat? * Slituj se nad svými služebníky!

R. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení.

7. Nasyť nás brzy svou slitovností, * ať jásáme a radujeme se po celý život!

8. Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha, + dej zdar práci našich rukou, * dej zdar práci našich rukou!

R. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení.

Odpověď: Ž 90 (89),1

Verše: Ž 90 (89)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu