OL226

19. neděle v mezidobí B

Při křtu (v době velikonoční)

Při svatbě

Žalm 34

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL226 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. – Žalm 34

R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

1. Ustavičně chci velebit Hospodina, * vždy bude v mých ústech jeho chvála.

2. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, * ať to slyší pokorní a radují se.

R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

3. Velebte se mnou Hospodina, * oslavujme spolu jeho jméno!

4. Hledal jsem Hospodina a vyslyšel mě, * vysvobodil mě ze všech mých obav.

R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

5. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, * vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.

6. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, * pomohl mu ve všech jeho strastech.

R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

7. Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl * kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je.

8. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, * blaze člověku, který se k němu utíká.

R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Odpověď: Ž 34 (33),9a

Verše: Ž 34 (33)

Josef Olejník. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu