OL227

19. neděle v mezidobí B

Při křtu dospělých (v době velikonoční)

Při křtu malých dětí

Při svatbě

Žalm 34

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL227 – Okuste a vizte, jak dobrý je Pán. – Žalm 34

R. Okuste a vizte, jak dobrý je Pán.

1. Ustavičně chci velebit Hospodina, * vždy bude v mých ústech jeho chvála.

2. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, * ať to slyší pokorní a radují se.

R. Okuste a vizte, jak dobrý je Pán.

3. Velebte se mnou Hospodina, * oslavujme spolu jeho jméno!

4. Hledal jsem Hospodina a vyslyšel mě, * vysvobodil mě ze všech mých obav.

R. Okuste a vizte, jak dobrý je Pán.

5. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, * vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.

6. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, * pomohl mu ve všech jeho strastech.

R. Okuste a vizte, jak dobrý je Pán.

7. Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl * kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je.

8. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, * blaze člověku, který se k němu utíká.

R. Okuste a vizte, jak dobrý je Pán.

Odpověď: Ž 34 (33),9a

Verše: Ž 34 (33)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu