OL228

19. neděle v mezidobí C

Žalm 33

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL228 – Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. – Žalm 33

R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

1. Radujte se, spravedliví, z Hospodina, * sluší se, aby ho dobří chválili.

2. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.

R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

3. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost,

4. aby jejich duše vyrval ze smrti, * aby jim život zachoval za hladu.

R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

5. Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít.

6. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, * jak doufáme v tebe.

R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

Odpověď: Ž 33 (32),12b

Verše: Ž 33 (32)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu