OL228

19. neděle v mezidobí C

ZvětšitZmenšitResetovat

ktesizeR.Bladu,livolilHos2vydinpotek.je3svůjzamalivedví,Ra1.dujspra4tese,se,šíapoz Hosdi4*sluna,lichváříli.hoby5dobhožjeBo2.zeBla6du,robla*din,zejehem6poHosvysivodu,li7ktejematek.zalil7svůjktesiR.Bla8lidu,zevolilHosvy9dinpotek.je10masvůjzaovokodi11po3.Hosnosekdohobdínad11mi,kdomi,bo11jí,*nadmiholost,doufa12v ješevyrvala4.byje13jichdužijimbysmrze13*ati,hlazavaldu.zavot14choktesiR.Bla15lidu,zevolilHosvy16dinpotek.je17masvůjzahlívyžíše5.Na18šedu*sámonHos18dina,pomocapoštít.naje19šenás,na6.20činespomitvéloHospo20ne,di*jakdousr20ství,denbe.21v temektesiR.Bla22lidu,zevolilHosvy23dinpotek.jeza24svůjma
HossipodinzeliBlaR.ktedu,jemasvůjtek.vyvo2zalillivedví,Ra1.dujspra4tese,šíse,*slupoz Hos4na,dichváříli.liaby5dobhoBohožhemjeze6Bla2.jedu,roktedu,podin,6Hoszelibla*mazasvůjjetek.vy7sililvoHossipodinzeBlaR.li8ktedu,jemasvůjtek.vovy9zalilovokodi11po3.Hosnosekdohobdínad11mi,mi,kdodoubojí,11*nadmiholost,fa12v ješevyrvala4.byje13jichdužijimbysmrze13*ati,hlazavaldu.zavot14choHossipodinzeBlaR.li15ktedu,jemasvůjtek.vovy16zalilHosžíhlípodina,duše18Na5.vyšemocšepoaštít.on*sámje19naHosnás,po6.spo20činanesrlodenství,dine,20mitvév tebe.dou*jakme21HossipodinzeBlaR.li22ktedu,jemasvůjtek.vovy23zalil
HossipodinzeliBlaR.ktedu,jemasvůjtek.vyvo2zalillivedví,Ra1.dujspra4tese,šíse,*slupoz Hos4na,dichváříli.liaby5dobhoBohožhemjeze6Bla2.jedu,roktedu,podin,6Hoszelibla*mazasvůjjetek.vy7sililvoHossipodinzeBlaR.li8ktedu,jemasvůjtek.vovy9zalilbdíokonadpodi11Hos3.vonojí,nadboho*mi,11sekdomihov jelost,kdodou12mi,farvalzevysmrti,byje13a4.dujichševalzachohladu.byjim14a*votžizaHossipodinzeBlaR.li15ktedu,jemasvůjtek.vovy16zalilHosžíhlípodina,duše18Na5.vyšemocšepoaštít.on*sámje19naHosnás,po6.spo20činanesrlodenství,dine,20mitvév tebe.dou*jakme21HossipodinzeBlaR.li22ktedu,jemasvůjtek.vovy23zalil
HossipodinzeliBlaR.ktedu,jemasvůjtek.vyvo2zalilví,z Hoslipodina,dujte4Ra1.sprase,vedříchvádoblili.šíse,5slu*byahoBohožhemjeze6Bla2.jedu,roktedu,podin,6Hoszelibla*mazasvůjjetek.vy7sililvoHossipodinzeBlaR.li8ktedu,jemasvůjtek.vovy9zalilbdíokonadpodi11Hos3.vonojí,nadboho*mi,11sekdomihov jelost,kdodou12mi,farvalzevysmrti,byje13a4.dujichševalzachohladu.byjim14a*votžizaHossipodinzeBlaR.li15ktedu,jemasvůjtek.vovy16zalilHosžíhlípodina,duše18Na5.vyšemocšepoaštít.on*sámje19nadipone,Hostvéčispo6.ne20nás,namev tedoube.losr20miství,jak*denHossipodinzeBlaR.li22ktedu,jemasvůjtek.vovy23zalil
HossipodinzeliBlaR.ktedu,jemasvůjtek.vyvo2zalilví,z Hoslipodina,dujte4Ra1.sprase,vedříchvádoblili.šíse,5slu*byahoBohožhemjeze6Bla2.jedu,roktedu,podin,6Hoszelibla*mazasvůjjetek.vy7sililvoHossipodinzeBlaR.li8ktedu,jemasvůjtek.vovy9zalilbdíokonadpodi11Hos3.vonojí,nadboho*mi,11sekdomihov jelost,kdodou12mi,farvalzevysmrti,byje13a4.dujichševalzachohladu.byjim14a*votžizaHossipodinzeBlaR.li15ktedu,jemasvůjtek.vovy16zalilHosžíhlípodina,duše18Na5.vyšemocšepoaštít.on*sámje19napodiHosne,6.spočine20nanás,mev tedoube.milosr20tvédenství,jak*HossipodinzeBlaR.li22ktedu,jemasvůjtek.vovy23zalil
HossipodinzeliBlaR.ktedu,jemasvůjtek.vyvo2zalilví,z Hoslipodina,dujte