OL229

20. neděle v mezidobí B

ZvětšitZmenšitResetovat

jakzte,jekusR.Oviaterý.dobHos2dinpochcivesta1.U3vičdipona,bitle3Hosústechbu*vždy4v mýchdela.hoje4chvánechťsepo2.V Hos5nudiduše,chlu5jemopokorto*6šíslyduse.a6razte,viaOR.7tekusdobdinrý.jejak8poHosna,dije3.teBojse9poHoskdose*Těm,svaho9tí!nechybí.hobo10jí,nichyanou4.Mocstrá11danechytěm,hla11nic*dy,poHosdina.kdohle12dajakzte,jeR.Okus13viaterý.dobHos14dinpové,ate,5.Pojď15nosyučím*naslyš15mě,tepodiHosna.bátvás16seživot?lu6.Mi17kdoještěstí?je*Pře18dnysijakzte,jeR.Okus19viaterý.dobHos20dinpozykja7.Zdr21žujsvůj*svértyod21ho,zléslov.nýchlešod22faačiňse8.Chraň23hozlékojpodejdob23*hleré,oněj!au24lujsijakzte,jeR.Okus25viaterý.Hosdob26dinpo
jakzte,jekusR.Oviaterý.dobHos2dinpovechcileU1.stavič3bu*vždydeHosbitna,dipo3hochvála.ús4v mýchjetechchluse2.poV Hosdi5nechťnutoše,*slyje5moduduarase.po6šíkorjakzte,jeR.Okus7viaterý.dobHos8dinpodipona,se9te3.BojHosTěm,*tí!kdohoje9svanenicchybí.ho10sejí,bohyanou4.Mocstrá11danechytěm,hla11nic*dy,poHosdina.kdohle12dajakzte,jeR.Okus13viaterý.dobHos14dinpové,ate,5.Pojď15nosyučím*naslyš15mě,tepodiHosna.bátvás16seživot?lu6.Mi17kdoještěstí?je*Pře18dnysijakzte,jeR.Okus19viaterý.dobHos20dinpoodzlého,Zdr7.žujsvůj21jazyknýchlešslov.rty*svéfa22odačiňse8.Chraň23hozlékojpodejdob23*hleré,oněj!au24lujsijakzte,jeR.Okus25viaterý.Hosdob26dinpo
jakzte,jekusR.Oviaterý.dobHos2dinpovechcileU1.stavič3bu*vždydeHosbitna,dipo3hochvála.ús4v mýchjetechsechlumopodi5V Hos2.nechťnuslyto*šídu5ješe,durase.pokor6ajakzte,jeR.Okus7viaterý.dobHos8dinpodipona,se9te3.BojHosTěm,*tí!kdohoje9svanenicchybí.ho10sejí,bohyanou4.Mocstrá11danechytěm,hla11nic*dy,poHosdina.kdohle12dajakzte,jeR.Okus13viaterý.dobHos14dinpové,ate,5.Pojď15nosyučím*naslyš15mě,tepodiHosna.bátvás16seživot?lu6.Mi17kdoještěstí?je*Pře18dnysizte,viaOR.19tekusdobdinrý.jejak20poHosodzlého,Zdr7.žujsvůj21jazyknýchlešslov.rty*svéfa22oddobčiňré,se8.zlé23Chraňahoosilujněj!dejpokoj24hle*uajakzte,jeR.Okus25viaterý.Hosdob26dinpo
podindobHosrý.kusteajeviOR.jakzte,Hoslebitpodina,stavič3U1.vechcichvájehola.budev mých4vždy*techússechlumopodi5V Hos2.nechťnuslyto*šídu5ješe,durase.pokor6apodindobjeHosrý.kustea7OR.jakvizte,hosvajetí!na,sete9HosBoj3.diponenicjí,chybí.kdose10Těm,*bohohyanou4.Mocstrá11danechytěm,hla11nic*dy,poHosdina.kdohle12dapodindobjeHosrý.kustea13OR.jakvizte,aslyštemě,te,5.sy15Pojďvé,noHossedipona.u*čím16nabátvásživot?lu6.Mi17kdoještěstí?je*Pře18dnysipodindobjeHosrý.kustea19OR.jakvizte,odzlého,Zdr7.žujsvůj21jazyknýchlešslov.rty*svéfa22oddobčiňré,se8.zlé23Chraňahoosilujněj!dejpokoj24hle*uapodindobjeHosrý.kustea25OR.vijakzte,
podindobHosrý.kusteajeviOR.jakzte,Hoslebitpodina,stavič3U1.vechcichvájehola.budev mých4vždy*techúsjedumoše,dinu5V Hos2.posechlunechťraaduse.toslyší6*korpopodindobjeHosrý.kustea7OR.jakvizte,hosvajetí!na,sete9HosBoj3.diponenicjí,chybí.kdose10Těm,*bohohlahynoudy,stráda11Moc4.aHosdapodina.nechy12nic*kdohletěm,podindobjeHosrý.kustea13OR.jakvizte,aslyštemě,te,5.sy15Pojďvé,noHossedipona.u*čím16nabátvásdny*jesití?štěsjekdoPře17Mi6.luvot?žipodindobjeHosrý.kustea19OR.jakvizte,odzlého,Zdr7.žujsvůj21jazyknýchlešslov.rty*svéfa22oddobčiňré,se8.zlé23Chraňahoosilujněj!dejpokoj24hle*uapodindobjeHosrý.kustea25OR.vijakzte,
podindobHosrý.kusteajeviOR.jakzte,Hoslebitpodina,stavič3U1.vechcichvájehola.budev mých4vždy*techús