OL229

20. neděle v mezidobí B

Žalm 34

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL229 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. – Žalm 34

R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

1. Ustavičně chci velebit Hospodina, * vždy bude v mých ústech jeho chvála.

2. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, * ať to slyší pokorní a radují se.

R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

3. Bojte se Hospodina, jeho svatí! * Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí.

4. Mocní strádají a hynou hlady, * nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina.

R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

5. Pojďte, synové, a slyšte mě, * naučím vás bát se Hospodina.

6. Miluje kdo život? * Přeje si dny štěstí?

R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

7. Zdržuj svůj jazyk od zlého, * své rty od falešných slov.

8. Chraň se zlého a čiň dobré, * hledej pokoj a usiluj o něj!

R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Odpověď: Ž 34 (33),9a

Verše: Ž 34 (33)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu