OL23

3. neděle adventní C

Navštívení Panny Marie (31. května)

ZvětšitZmenšitResetovat

te,sejR.aPletesejvládmineboťne2nadle.eraSva3IzBez*sa!oBůh1.je4spádoufat.vyba5humopo2.Hos6jedinchvála,ala6spásou.*stal7mousežitvode3.Bu8tez pra*medu8doss rasy.9spásejate,R.Ple10tesejvládmineneboť11nadle.eraSva12IzpodiHosnu,kuj134.tejetea14vejvzý*no!ho14jmézisej5.Hlá15metela,dyro15hoješenosttuj*zvěs16vznetena!je16jméhosejate,R.Ple17tesejvládmineneboť18nadle.eraSva19Izdiponu,te20vej6.ZpíHosvelnilkoneboť20(+)učijeci,*tole20zemi!mo21znácepote,sejo7.sejPlete22aSiónu,vaby22teuprokýmstředve23boť*neliraIzele.vásje23Svasejate,R.Ple24tesejvládmineneboť25nadle.eraSva26Iz
te,sejR.aPletesejvládmineboťne2nadle.eraSva3IzBez*sa!oBůh1.je4spádoufat.vyba5humoalapodin6Hos2.jespámousou.chvála,6se*stalvožitdute8de3.Buspásy.s rados8me*z prasejate,R.Ple10tesejvládmineneboť11nadle.eraSva12IzpodiHosnu,kuj134.tejméhono!a*vzý14vejjetedyrojesejte15Hlá5.zimetetujvzneho15*zvěsla,jména!nostše16hojesejate,R.Ple17tesejvládmineneboť18nadle.eraSva19Iznu,di(+)6.vejZpíte20poHoskovelleboťu20nečiniltojezná20*ci,zemi!pomo21cete,sejo7.sejPlete22aSiónu,vaby22teuprokýmstředve23boť*neliraIzele.vásje23Svasejate,R.Ple24tesejvládmineneboť25nadle.eraSva26Iz
nadboťmisejtePleR.te,sejneaeraIzle.nevlád2SvaBez*sa!oBůh1.je4spádoufat.vyba5humoalapodin6Hos2.jespámousou.chvála,6se*stalvožitdute8de3.Buspásy.s rados8me*z pranadboťmiR.sejPletene10sejte,araeIzle.nevlád11Svaadinu,vzý*vej4.kuj13teHospojméno!jete14horody5.sejHláte15zimetujla,zvěs*tehoje15jméhona!še16vznejenostnadboťmiR.sejPletene17sejte,araeIzle.nevlád18Sva(+)nenu,boťvejte20Zpí6.podiHosleci,činil20ukovelzecemi!jetozná21*pomoobyte,vasejte22Ple7.sejaveliboťkýmSi22tenu,ne*óIzraele.středvás23uproSvajenadboťmiR.sejPletene24sejte,aeraIzle.nevlád25Sva
nadboťmisejtePleR.te,sejneaeraIzle.nevlád2SvaBez*sa!oBůh1.je4spádoufat.vyba5humoalapodin6Hos2.jespámousou.chvála,6se*stals ravodudosdete8Bu3.žitspásy.me9*z pranadboťmiR.sejPletene10sejte,araeIzle.nevlád11Svaadinu,vzý*vej4.kuj13teHospojméno!jete14horody5.sejHláte15zimetujla,zvěs*tehoje15jméhona!še16vznejenostnadboťmiR.sejPletene17sejte,araeIzle.nevlád18Sva(+)nenu,boťvejte20Zpí6.podiHosleci,činil20ukovelzecemi!jetozná21*pomoobyte,vasejte22Ple7.sejaveliboťkýmSi22tenu,ne*óIzraele.středvás23uproSvajenadboťmiR.sejPletene24sejte,aeraIzle.nevlád25Sva
nadboťmisejtePleR.te,sejneaeraIzle.nevlád2SvaBez*sa!oBůh1.je4spádoufat.vyba5humoalapodin6Hos2.jespámousou.chvála,6se*stals ravodudosdete8Bu3.žitspásy.me9*z pranadboťmiR.sejPletene10sejte,araeIzle.nevlád11Svaadinu,vzý*vej4.kuj13teHospojméno!jete14horody5.sejHláte15zimetujla,zvěs*tehoje15jméhona!še16vznejenostnadboťmiR.sejPletene17sejte,araeIzle.nevlád18Sva(+)nenu,boťvejte20Zpí6.podiHosleci,činil20ukovelzecemi!jetozná21*pomoobyte,vasejte22Ple7.sejaveliboťkýmSi22tenu,ne*óIzraele.středvás23uproSvajenadboťmiR.sejPletene24sejte,aeraIzle.nevlád25Sva
nadboťmisejtePleR.te,sejneaeraIzle.nevlád2Svahuvymodoufat.spá4Bůh1.jeBez*obasa!alapodin6Hos2.jespámousou.chvála,6se*stalmedosz pra