OL23

3. neděle adventní C

Navštívení Panny Marie (31. května)

Iz 12

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL23 – Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele. – Iz 12

R. Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.

1. Bůh je má spása! * Bez obavy mohu doufat.

2. Hospodin je má síla a má chvála, * stal se mou spásou.

3. Budete vážit vodu s radostí * z pramenů spásy.

R. Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.

4. Děkujte Hospodinu, * a vzývejte jeho jméno!

5. Hlásejte mezi národy jeho díla, * zvěstujte vznešenost jeho jména!

R. Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.

6. Zpívejte Hospodinu, (+) neboť učinil velkolepé věci, * ať je to známo po celé zemi!

7. Plesejte a jásejte, obyvatelé Siónu, * neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele.

R. Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.

Odpověď: Iz 12,6

Verše: Iz 12

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu