OL23

3. neděle adventní C

Navštívení Panny Marie (31. května)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele. / 1. Bůh je má spása! * Bez obavy mohu doufat. / 2. Hospodin je má síla a má chvála, * stal se mou spásou. / 3. Budete vážit vodu s radostí * z pramenů spásy. / R. Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele. / 4. Děkujte Hospodinu, * a vzývejte jeho jméno! / 5. Hlásejte mezi národy jeho díla, * zvěstujte vznešenost jeho jména! / R. Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele. / 6. Zpívejte Hospodinu, (+) neboť učinil velkolepé věci, * ať je to známo po celé zemi! / 7. Plesejte a jásejte, obyvatelé Siónu, * neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele. / R. Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele. R. Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele. / 1. Bůh je má spása! * Bez obavy mohu doufat. / 2. Hospodin je má síla a má chvála, * stal se mou spásou. / 3. Budete vážit vodu s radostí * z pramenů spásy. / R. Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele. / 4. Děkujte Hospodinu, * a vzývejte jeho jméno! / 5. Hlásejte mezi národy jeho díla, * zvěstujte vznešenost jeho jména! / R. Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele. / 6. Zpívejte Hospodinu, (+) neboť učinil velkolepé věci, * ať je to známo po celé zemi! / 7. Plesejte a jásejte, obyvatelé Siónu, * neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele. / R. Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele. R. Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele. / 1. Bůh je má spása! * Bez obavy mohu doufat. / 2. Hospodin je má síla a má chvála, * stal se mou spásou. / 3. Budete vážit vodu s radostí * z pramenů spásy. / R. Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele. / 4. Děkujte Hospodinu, * a vzývejte jeho jméno! / 5. Hlásejte mezi národy jeho díla, * zvěstujte vznešenost jeho jména! / R. Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele. / 6. Zpívejte Hospodinu, (+) neboť učinil velkolepé věci, * ať je to známo po celé zemi! / 7. Plesejte a jásejte, obyvatelé Siónu, * neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele. / R. Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele. R. Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele. / 1. Bůh je má spása! * Bez obavy mohu doufat. / 2. Hospodin je má síla a má chvála, * stal se mou spásou. / 3. Budete vážit vodu s radostí * z pramenů spásy. / R. Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele. / 4. Děkujte Hospodinu, * a vzývejte jeho jméno! / 5. Hlásejte mezi národy jeho díla, * zvěstujte vznešenost jeho jména! / R. Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele. / 6. Zpívejte Hospodinu, (+) neboť učinil velkolepé věci, * ať je to známo po celé zemi! / 7. Plesejte a jásejte, obyvatelé Siónu, * neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele. / R. Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele. R. Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele. / 1. Bůh je má spása! * Bez obavy mohu doufat. / 2. Hospodin je má síla a má chvála, * stal se mou spásou. / 3. Budete vážit vodu s radostí * z pramenů spásy. / R. Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele. / 4. Děkujte Hospodinu, * a vzývejte jeho jméno! / 5. Hlásejte mezi národy jeho díla, * zvěstujte vznešenost jeho jména! / R. Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele. / 6. Zpívejte Hospodinu, (+) neboť učinil velkolepé věci, * ať je to známo po celé zemi! / 7. Plesejte a jásejte, obyvatelé Siónu, * neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele. / R. Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele. R. Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele. / 1. Bůh je má spása! * Bez obavy mohu doufat. / 2. Hospodin je má síla a má chvála, * stal se mou spásou. / 3. Budete vážit vodu s radostí * z pramenů spásy. / R. Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele. / 4. Děkujte Hospodinu, * a vzývejte jeho jméno! / 5. Hlásejte mezi národy jeho díla, * zvěstujte vznešenost jeho jména! / R. Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele. / 6. Zpívejte Hospodinu, (+) neboť učinil velkolepé věci, * ať je to známo po celé zemi! / 7. Plesejte a jásejte, obyvatelé Siónu, * neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele. / R. Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.