OL230

20. neděle v mezidobí C

ZvětšitZmenšitResetovat

ne,diHosR.popomispěš!2mocponadoufalPev3jsem1.*seonv Hos3dina,poavymněkenil4sklovoní.šelsly4ne,di5poR.Hosspěš!pomina6pomoczem2.Vy7z podhlhnihomy,7z ba(+)luskápoka7*nalu,(+)hy,dovilsta8nokromýmkům.dal8lyne,di9poR.Hosspěš!pomina10pomocžilvlomivou3.No11seňlozpěvdo11*chvaúst,hu.šenaBo12muanaMno4.13toviubu*cty,doudoubu13úna.dipodou14v Hosfatne,di15poR.Hosspěš!pomina16pomocdáka5.17chujenjsemPánleu17*ažák,bostará.ose18ník,můj6.Tys19mocpomůj*neprodza19ce:chránže!vej,Bo20můjne,di21poR.Hosspěš!pomina22mocpo
ne,diHosR.popomispěš!2mocponadoufalPev3jsem1.*seonv Hos3dina,poavymněkenil4sklovoní.šelsly4ne,di5poR.Hosspěš!pomina6pomoczem2.Vy7z podhlhnihomy,7z ba(+)luskápoka7*nalu,(+)hy,dovilsta8nokromýmkům.dal8lyne,di9poR.Hosspěš!pomina10pomocdomižilúst,3.vouNo11vloseňBomuhu.*lochvazpěv12šenaanaMno4.13toviubu*cty,doudoubu13úna.dipodou14v Hosfatne,di15poR.Hosspěš!pomina16pomocdáka5.17chujenjsemPánleu17*ažák,bostará.ose18ník,můj6.Tys19mocpomůj*neprodza19ce:chránže!vej,Bo20můjne,di21poR.Hosspěš!pomina22mocpo
mimocpospěš!popoR.Hosnadine,dipov Hosna,Pev1.3doujsemfalnilskloake4se*onmněvoní.slyvy4šelmocmipopospěš!HosR.po5nane,dimy,2.hl7Vyz podzemhokalu,z ba(+)7hninovilhy,skálu8na*stapokrolymýmkům.do8(+)dalmocmipopospěš!HosR.po9nane,didomižilúst,3.vouNo11vloseňBomuhu.*lochvazpěv12šenaanaMno4.13toviubu*cty,doudoubu13úna.dipodou14v Hosfatmocmipopospěš!HosR.po15nane,diuabožák,jsem5.jen17dákchustará.a*lePán18seochránmůjzace:Tys6.můjpo19ník,mocmůjBože!prodne*20vej,mocmipopospěš!poR.Hos21nadine,
mimocpospěš!popoR.Hosnadine,dina,on*pose1.Pevjsem3doufalv Hosvoslyšelní.sklo4kemněavynilmocmipopospěš!HosR.po5nane,dimy,(+)z bahl7Vy2.zemz podposkálustavilhoka7hnilu,na*lymýmkrokům.hy,8nododal(+)mocmipopospěš!HosR.po9nane,didomižilúst,3.vouNo11vloseňBomuhu.*lochvazpěv12šenanaabudoutou13Mno4.vipov Hosfatdina.cty,13údou*budoumocmipopospěš!HosR.po15nane,diuabožák,jsem5.jen17dákchustará.a*lePán18seochránmůjzace:Tys6.můjpo19ník,mocmůjBože!prodne*20vej,mocmipopospěš!poR.Hos21nadine,
mimocpospěš!popoR.Hosnadine,dina,on*pose1.Pevjsem3doufalv Hosvoslyšelní.sklo4kemněavynilmocmipopospěš!HosR.po5nane,dimy,(+)z bahl7Vy2.zemz podposkálustavilhoka7hnilu,na*lymýmkrokům.hy,8nododal(+)mocmipopospěš!HosR.po9nane,didomižilúst,3.vouNo11vloseňBomuhu.*lochvazpěv12šenanaabudoutou13Mno4.vipov Hosfatdina.cty,13údou*budoumocmipopospěš!HosR.po15nane,diuabožák,jsem5.jen17dákchustará.a*lePán18seochránmůjzace:Tys6.můjpo19ník,mocmůjBože!prodne*20vej,mocmipopospěš!poR.Hos21nadine,
mimocpospěš!popoR.Hosnadine,on*podina,sekejsem3douPev1.v Hosfalvošelní.nilsly4mněsklovyamocmipopospěš!HosR.po5nane,dimy,(+)z bahl7Vy2.zemz podposkálustavilhoka7hnilu,na*lymýmkrokům.hy,8nododal(+)mocmipopospěš!HosR.po9nane,didomižilúst,3.vouNo11vloseňBomuhu.*lochvazpěv12šenanaabudoutou13Mno4.vipov Hosfatdina.cty,13údou*budoumocmipopospěš!HosR.po15nane,diuabožák,jsem5.jen17dákchustará.a*lePán18seochránmůjzace:Tys6.můjpo19ník,mocmůjBože!prodne*20vej,mocmipopospěš!poR.Hos21nadine,
mimocpospěš!popoR.Hosnadine,on*podina,sekejsem3douPev1.v Hosfalvošelní.nilsly4mněsklovyamocmi