OL230

20. neděle v mezidobí C

Žalm 40

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL230 – Hospodine, na pomoc mi pospěš! – Žalm 40

R. Hospodine, na pomoc mi pospěš!

1. Pevně jsem doufal v Hospodina, * on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání.

R. Hospodine, na pomoc mi pospěš!

2. Vytáhl mě z podzemní jámy, (+) z bahnitého kalu, * na skálu postavil mé nohy, (+) dodal síly mým krokům.

R. Hospodine, na pomoc mi pospěš!

3. Novou píseň vložil mi do úst, * chvalozpěv našemu Bohu.

4. Mnozí to uvidí a nabudou úcty, * budou doufat v Hospodina.

R. Hospodine, na pomoc mi pospěš!

5. Já jsem jen chudák a ubožák, * ale Pán se o mě stará.

6. Tys můj pomocník, můj zachránce: * neprodlévej, můj Bože!

R. Hospodine, na pomoc mi pospěš!

Odpověď: Ž 40 (39),14b

Verše: Ž 40 (39)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu