OL230

20. neděle v mezidobí C

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hospodine, na pomoc mi pospěš! / 1. Pevně jsem doufal v Hospodina, * on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání. / R. Hospodine, na pomoc mi pospěš! / 2. Vytáhl mě z podzemní jámy, (+) z bahnitého kalu, * na skálu postavil mé nohy, (+) dodal síly mým krokům. / R. Hospodine, na pomoc mi pospěš! / 3. Novou píseň vložil mi do úst, * chvalozpěv našemu Bohu. / 4. Mnozí to uvidí a nabudou úcty, * budou doufat v Hospodina. / R. Hospodine, na pomoc mi pospěš! / 5. Já jsem jen chudák a ubožák, * ale Pán se o mě stará. / 6. Tys můj pomocník, můj zachránce: * neprodlévej, můj Bože! / R. Hospodine, na pomoc mi pospěš! R. Hospodine, na pomoc mi pospěš! / 1. Pevně jsem doufal v Hospodina, * on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání. / R. Hospodine, na pomoc mi pospěš! / 2. Vytáhl mě z podzemní jámy, (+) z bahnitého kalu, * na skálu postavil mé nohy, (+) dodal síly mým krokům. / R. Hospodine, na pomoc mi pospěš! / 3. Novou píseň vložil mi do úst, * chvalozpěv našemu Bohu. / 4. Mnozí to uvidí a nabudou úcty, * budou doufat v Hospodina. / R. Hospodine, na pomoc mi pospěš! / 5. Já jsem jen chudák a ubožák, * ale Pán se o mě stará. / 6. Tys můj pomocník, můj zachránce: * neprodlévej, můj Bože! / R. Hospodine, na pomoc mi pospěš! R. Hospodine, na pomoc mi pospěš! / 1. Pevně jsem doufal v Hospodina, * on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání. / R. Hospodine, na pomoc mi pospěš! / 2. Vytáhl mě z podzemní jámy, (+) z bahnitého kalu, * na skálu postavil mé nohy, (+) dodal síly mým krokům. / R. Hospodine, na pomoc mi pospěš! / 3. Novou píseň vložil mi do úst, * chvalozpěv našemu Bohu. / 4. Mnozí to uvidí a nabudou úcty, * budou doufat v Hospodina. / R. Hospodine, na pomoc mi pospěš! / 5. Já jsem jen chudák a ubožák, * ale Pán se o mě stará. / 6. Tys můj pomocník, můj zachránce: * neprodlévej, můj Bože! / R. Hospodine, na pomoc mi pospěš! R. Hospodine, na pomoc mi pospěš! / 1. Pevně jsem doufal v Hospodina, * on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání. / R. Hospodine, na pomoc mi pospěš! / 2. Vytáhl mě z podzemní jámy, (+) z bahnitého kalu, * na skálu postavil mé nohy, (+) dodal síly mým krokům. / R. Hospodine, na pomoc mi pospěš! / 3. Novou píseň vložil mi do úst, * chvalozpěv našemu Bohu. / 4. Mnozí to uvidí a nabudou úcty, * budou doufat v Hospodina. / R. Hospodine, na pomoc mi pospěš! / 5. Já jsem jen chudák a ubožák, * ale Pán se o mě stará. / 6. Tys můj pomocník, můj zachránce: * neprodlévej, můj Bože! / R. Hospodine, na pomoc mi pospěš! R. Hospodine, na pomoc mi pospěš! / 1. Pevně jsem doufal v Hospodina, * on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání. / R. Hospodine, na pomoc mi pospěš! / 2. Vytáhl mě z podzemní jámy, (+) z bahnitého kalu, * na skálu postavil mé nohy, (+) dodal síly mým krokům. / R. Hospodine, na pomoc mi pospěš! / 3. Novou píseň vložil mi do úst, * chvalozpěv našemu Bohu. / 4. Mnozí to uvidí a nabudou úcty, * budou doufat v Hospodina. / R. Hospodine, na pomoc mi pospěš! / 5. Já jsem jen chudák a ubožák, * ale Pán se o mě stará. / 6. Tys můj pomocník, můj zachránce: * neprodlévej, můj Bože! / R. Hospodine, na pomoc mi pospěš! R. Hospodine, na pomoc mi pospěš! / 1. Pevně jsem doufal v Hospodina, * on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání. / R. Hospodine, na pomoc mi pospěš! / 2. Vytáhl mě z podzemní jámy, (+) z bahnitého kalu, * na skálu postavil mé nohy, (+) dodal síly mým krokům. / R. Hospodine, na pomoc mi pospěš! / 3. Novou píseň vložil mi do úst, * chvalozpěv našemu Bohu. / 4. Mnozí to uvidí a nabudou úcty, * budou doufat v Hospodina. / R. Hospodine, na pomoc mi pospěš! / 5. Já jsem jen chudák a ubožák, * ale Pán se o mě stará. / 6. Tys můj pomocník, můj zachránce: * neprodlévej, můj Bože! / R. Hospodine, na pomoc mi pospěš!