OL231

21. neděle v mezidobí A

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj! / 1. Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, * žes vyslyšel slova mých úst. / 2. Budu ti hrát před anděly, * vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu. / R. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj! / 3. Slavit budu tvé jméno * pro tvou dobrotu a tvou věrnost. / 4. Když jsem volal, vyslyšels mě, * v mé duši jsi rozhojnil sílu. / R. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj! / 5. Jistě, vznešený je Hospodin, (+) a přece shlíží na pokorného, * pyšného však zdaleka pozná. / 6. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, * dílo svých rukou neopouštěj! / R. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj! R. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj! / 1. Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, * žes vyslyšel slova mých úst. / 2. Budu ti hrát před anděly, * vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu. / R. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj! / 3. Slavit budu tvé jméno * pro tvou dobrotu a tvou věrnost. / 4. Když jsem volal, vyslyšels mě, * v mé duši jsi rozhojnil sílu. / R. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj! / 5. Jistě, vznešený je Hospodin, (+) a přece shlíží na pokorného, * pyšného však zdaleka pozná. / 6. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, * dílo svých rukou neopouštěj! / R. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj! R. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj! / 1. Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, * žes vyslyšel slova mých úst. / 2. Budu ti hrát před anděly, * vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu. / R. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj! / 3. Slavit budu tvé jméno * pro tvou dobrotu a tvou věrnost. / 4. Když jsem volal, vyslyšels mě, * v mé duši jsi rozhojnil sílu. / R. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj! / 5. Jistě, vznešený je Hospodin, (+) a přece shlíží na pokorného, * pyšného však zdaleka pozná. / 6. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, * dílo svých rukou neopouštěj! / R. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj! R. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj! / 1. Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, * žes vyslyšel slova mých úst. / 2. Budu ti hrát před anděly, * vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu. / R. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj! / 3. Slavit budu tvé jméno * pro tvou dobrotu a tvou věrnost. / 4. Když jsem volal, vyslyšels mě, * v mé duši jsi rozhojnil sílu. / R. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj! / 5. Jistě, vznešený je Hospodin, (+) a přece shlíží na pokorného, * pyšného však zdaleka pozná. / 6. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, * dílo svých rukou neopouštěj! / R. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj! R. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj! / 1. Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, * žes vyslyšel slova mých úst. / 2. Budu ti hrát před anděly, * vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu. / R. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj! / 3. Slavit budu tvé jméno * pro tvou dobrotu a tvou věrnost. / 4. Když jsem volal, vyslyšels mě, * v mé duši jsi rozhojnil sílu. / R. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj! / 5. Jistě, vznešený je Hospodin, (+) a přece shlíží na pokorného, * pyšného však zdaleka pozná. / 6. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, * dílo svých rukou neopouštěj! / R. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj! R. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj! / 1. Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, * žes vyslyšel slova mých úst. / 2. Budu ti hrát před anděly, * vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu. / R. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj! / 3. Slavit budu tvé jméno * pro tvou dobrotu a tvou věrnost. / 4. Když jsem volal, vyslyšels mě, * v mé duši jsi rozhojnil sílu. / R. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj! / 5. Jistě, vznešený je Hospodin, (+) a přece shlíží na pokorného, * pyšného však zdaleka pozná. / 6. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, * dílo svých rukou neopouštěj! / R. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj!