OL231

21. neděle v mezidobí A

ZvětšitZmenšitResetovat

tatrropodiHosR.dobtváne,losvýchna2ky,poušotěj!ru3nekoupoHosdiChci1.chvá4lit,srdcem,cene,4svýmlýmvamýchsloúst.žes*vy5šelslyanly,před6duti2.Buhrátsmětvářremse7nu*vrhnachrámumu.k tvému7svatatrropoHosR.di8tvádobne,losvýchna9ky,poušotěj!ru10nekoudutvé3.Sla11buvitdobtvoujmé11*pronověrnost.tvouturo12aslyšelsmě,vy13jsemvo4.Kdyžlal,hojnillu.du*ši14v mérozjsitatrropoHosR.di15tvádobne,losvýchna16ky,poušotěj!ru17nekoujeHosvzne18tě,5.Jisšecepřeshlídin,po18a(+)ho,*pyšžína18korpopokazná.hovšak19lezdarodobta6.poHosdi20tváne,*ky,lotr20napoušotěj!rusvých21nekourodobtvátaR.Hospo22ne,dilosvýchky,tr22napoušotěj!ru24nekou
tatrropodiHosR.dobtváne,losvýchna2ky,poušotěj!ru3nekoupoHosdiChci1.chvá4lit,srdcem,cene,4svýmlýmvamýchsloúst.žes*vy5šelslyanly,před6duti2.Buhrátremsměk tvé*nuvrhse7tvářnachrámu.musva7murodobtvátaR.Hospo8ne,diky,tr8naonepouštěj!koulo10rusvýchprono*jmétvou3.vitSlabu11dutvévěrtvounost.dobro12atuslyšelsmě,vy13jsemvo4.Kdyžlal,hojnillu.du*ši14v mérozjsitatrropoHosR.di15tvádobne,losvýchna16ky,poušotěj!ru17nekoujeHosvzne18tě,5.Jisšecepřeshlídin,po18a(+)ho,*pyšžína18korpopokazná.hovšak19lezdarodobta6.poHosdi20tváne,*ky,lotr20napoušotěj!rusvých21nekourodobtvátaR.Hospo22ne,diky,tr22naonepouštěj!koulo24rusvých
natatrky,podine,R.Hosdobrotvákouonetěj!poušlo3rusvýchpoHosdiChci1.chvá4lit,srdcem,cene,4svýmlýmvamýchsloúst.žes*vy5šelslyanly,před6duti2.Buhrátremsměk tvé*nuvrhse7tvářnachrámu.musva7mutatrropoHosR.di8tvádobne,nerukouopouštěj!ky,9nasvýchloprono*jmétvou3.vitSlabu11dutvévěrtvounost.dobro12atuslyšelsmě,vy13jsemvo4.Kdyžlal,hojnillu.du*ši14v mérozjsinatrtaky,podine,15HosR.dobrotváonepouštěj!koulo17rusvýchpodin,Hos(+)tě,vzne18Jis5.ješepokornaho,přece18ažíshlípolekazná.*ho19pyšzdavšakrodobta6.poHosdi20tváne,*ky,lotr20napoušotěj!rusvých21nekounatrtaky,podine,22HosR.dobrotváonepouštěj!koulo24rusvých
natatrky,podine,R.Hosdobrotvákouonetěj!poušlo3rusvýchcedine,lýmsvýmchválit,4Chci1.Hospovaslomýchúst.cem,šel4srd*vyslyžesnusevrh*ly,naduti6Bu2.hrátanpředmusvachrámu.směrem7tvářmuk tvénatrtaky,podine,8HosR.dobrotváonepouštěj!koulo10rusvýchjmétvénovit3.Sla11dubutvouvěranost.tvou*dob12proturoslyšelsmě,vy13jsemvo4.Kdyžlal,hojnillu.du*ši14v mérozjsitatrropoHosR.di15tvádobne,nerukouopouštěj!ky,16nasvýchlopodin,Hos(+)tě,vzne18Jis5.ješepokornaho,přece18ažíshlípolekazná.*ho19pyšzdavšaktarotrpodi20Hos6.tvádobne,nerukoupoušotěj!*naky,svých20lonatrtaky,podine,22HosR.dobrotváonepouštěj!koulo24rusvých
natatrky,podine,R.Hosdobrotvákouonetěj!poušlo3rusvýchcedine,lýmsvýmchválit,4Chci1.Hospovaslomýchúst.cem,šel4srd*vyslyžesnusevrh*ly,naduti6Bu2.hrátanpředmusvachrámu.směrem7tvářmuk tvénatrtaky,podine,8HosR.dobrotváonepouštěj!koulo10rusvýchjmétvénovit3.Sla11dubutvouvěranost.tvou*dob12proturo*mě,v méslyšelsdu4.jsemKdyžvo13lal,vynillu.šijsi14hojroztatrropoHosR.di15tvádobne,nerukouopouštěj!ky,16nasvýchlopře(+)ashlídin,cežíše18tě,vzne5.JisHospojelekavšakzdapozná.ho,korponahopyš*18trtanaky,dine,20Hos6.podobrotváonekoutěj!poušlo*svých21rutatrropoHosR.di22tvádobne,nekoupoušotěj!ky,ru23nalosvých
natatrky,podine,R.Hosdobrotvákouonetěj!poušlo3rusvýchcedine,lýmsvýmchválit,4Chci1.Hospovaslomýchúst.cem,šel4srd*vyslyžesnusevrh*ly,naduti6Bu2.hrátanpředmusvachrámu.směrem7tvářmuk tvétatrropoHosR.di8tvádobne,nerukouopouštěj!ky,9nasvýchlojmétvénovit3.Sla11dubutvouvěranost.tvou*dob12proturo*mě,v méslyšelsdu4.jsemKdyžvo13lal,vynillu.šijsi14hojroztatrropoHosR.di15tvádobne,nerukouopouštěj!ky,16nasvýchlopře(+)ashlídin,cežíše18tě,vzne5.JisHospojelekavšakzdapozná.ho,korponahopyš*18trtanaky,dine,20Hos6.podobrotváonekoutěj!poušlo*svých21rutatrropoHosR.di22tvádobne,nekoupoušotěj!ky,ru23nalosvých
natatrky,podine,R.Hosdobrotvákouonetěj!poušlo3rusvýchcedine,lýmsvýmchválit,4Chci1.Hospovaslomýchúst.cem,šel4srd*vyslyžesnusevrh*ly,naduti6Bu2.hrátanpředmusvachrámu.směrem7tvářmuk tvétatrropoHosR.di