OL231

21. neděle v mezidobí A

Žalm 138

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL231 – Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj! – Žalm 138

R. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj!

1. Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, * žes vyslyšel slova mých úst.

2. Budu ti hrát před anděly, * vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu.

R. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj!

3. Slavit budu tvé jméno * pro tvou dobrotu a tvou věrnost.

4. Když jsem volal, vyslyšels mě, * v mé duši jsi rozhojnil sílu.

R. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj!

5. Jistě, vznešený je Hospodin, (+) a přece shlíží na pokorného, * pyšného však zdaleka pozná.

6. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, * dílo svých rukou neopouštěj!

R. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj!

Odpověď: Ž 138 (137),8bc

Verše: Ž 138 (137)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu