OL232

21. neděle v mezidobí B

Žalm 34

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL232 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. – Žalm 34

R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

1. Ustavičně chci velebit Hospodina, * vždy bude v mých ústech jeho chvála.

2. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, * ať to slyší pokorní a radují se.

R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

3. Hospodinovy oči hledí na spravedlivé, * k jejich volání se kloní jeho sluch.

4. Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo, * aby vyhladil ze země vzpomínku na ně.

R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

5. Spravedliví volali, a Hospodin slyšel, * vysvobodil je z každé jejich tísně.

6. Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce, * na duchu zlomené zachraňuje.

R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

7. Spravedlivý mívá mnoho soužení, * Hospodin však ho ze všech vyprostí.

8. Chrání všechny jeho kosti, * ani jedna z nich se nezlomí.

R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

9. Zloba uštve bezbožníka k smrti, * kdo nenávidí spravedlivého, budou potrestáni.

10. Hospodin zachraňuje duše svých služebníků, * nebudou pykat, kdo se k němu utíkají.

R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Odpověď: Ž 34 (33),9a

Verše: Ž 34 (33)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu