OL232

21. neděle v mezidobí B

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. / 1. Ustavičně chci velebit Hospodina, * vždy bude v mých ústech jeho chvála. / 2. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, * ať to slyší pokorní a radují se. / R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. / 3. Hospodinovy oči hledí na spravedlivé, * k jejich volání se kloní jeho sluch. / 4. Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo, * aby vyhladil ze země vzpomínku na ně. / R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. / 5. Spravedliví volali, a Hospodin slyšel, * vysvobodil je z každé jejich tísně. / 6. Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce, * na duchu zlomené zachraňuje. / R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. / 7. Spravedlivý mívá mnoho soužení, * Hospodin však ho ze všech vyprostí. / 8. Chrání všechny jeho kosti, * ani jedna z nich se nezlomí. / R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. / 9. Zloba uštve bezbožníka k smrti, * kdo nenávidí spravedlivého, budou potrestáni. / 10. Hospodin zachraňuje duše svých služebníků, * nebudou pykat, kdo se k němu utíkají. / R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. / 1. Ustavičně chci velebit Hospodina, * vždy bude v mých ústech jeho chvála. / 2. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, * ať to slyší pokorní a radují se. / R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. / 3. Hospodinovy oči hledí na spravedlivé, * k jejich volání se kloní jeho sluch. / 4. Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo, * aby vyhladil ze země vzpomínku na ně. / R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. / 5. Spravedliví volali, a Hospodin slyšel, * vysvobodil je z každé jejich tísně. / 6. Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce, * na duchu zlomené zachraňuje. / R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. / 7. Spravedlivý mívá mnoho soužení, * Hospodin však ho ze všech vyprostí. / 8. Chrání všechny jeho kosti, * ani jedna z nich se nezlomí. / R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. / 9. Zloba uštve bezbožníka k smrti, * kdo nenávidí spravedlivého, budou potrestáni. / 10. Hospodin zachraňuje duše svých služebníků, * nebudou pykat, kdo se k němu utíkají. / R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. / 1. Ustavičně chci velebit Hospodina, * vždy bude v mých ústech jeho chvála. / 2. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, * ať to slyší pokorní a radují se. / R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. / 3. Hospodinovy oči hledí na spravedlivé, * k jejich volání se kloní jeho sluch. / 4. Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo, * aby vyhladil ze země vzpomínku na ně. / R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. / 5. Spravedliví volali, a Hospodin slyšel, * vysvobodil je z každé jejich tísně. / 6. Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce, * na duchu zlomené zachraňuje. / R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. / 7. Spravedlivý mívá mnoho soužení, * Hospodin však ho ze všech vyprostí. / 8. Chrání všechny jeho kosti, * ani jedna z nich se nezlomí. / R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. / 9. Zloba uštve bezbožníka k smrti, * kdo nenávidí spravedlivého, budou potrestáni. / 10. Hospodin zachraňuje duše svých služebníků, * nebudou pykat, kdo se k němu utíkají. / R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. / 1. Ustavičně chci velebit Hospodina, * vždy bude v mých ústech jeho chvála. / 2. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, * ať to slyší pokorní a radují se. / R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. / 3. Hospodinovy oči hledí na spravedlivé, * k jejich volání se kloní jeho sluch. / 4. Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo, * aby vyhladil ze země vzpomínku na ně. / R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. / 5. Spravedliví volali, a Hospodin slyšel, * vysvobodil je z každé jejich tísně. / 6. Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce, * na duchu zlomené zachraňuje. / R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. / 7. Spravedlivý mívá mnoho soužení, * Hospodin však ho ze všech vyprostí. / 8. Chrání všechny jeho kosti, * ani jedna z nich se nezlomí. / R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. / 9. Zloba uštve bezbožníka k smrti, * kdo nenávidí spravedlivého, budou potrestáni. / 10. Hospodin zachraňuje duše svých služebníků, * nebudou pykat, kdo se k němu utíkají. / R. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.