OL232

21. neděle v mezidobí B

ZvětšitZmenšitResetovat

jakzte,jekusR.Oviaterý.dobHos2dinpochcivesta1.U3vičdipona,bitle3Hosústechbu*vždy4v mýchdela.hoje4chvánechťsepo2.V Hos5nudiduše,chlu5jemopokorto*6šíslyduse.a6razte,viaOR.7tekusdobdinrý.jejak8poHosovyčidi9po3.Hosnovedspravé,lihle9nasejich*k je10vohosluch.klo10jestíhněvdi11po4.Hosnůvchazlo,kdoty,11zedilzevy12by*ahlananě.vzpo12kumínjakzte,jeR.Okus13viaterý.dobHos14dinpolavoli,li15ved5.Spraslyšel,aHos15dinpoz kažjebo16svo*vydilně.jichje16tísdinpotěm,je17ko6.BlízHosšemakdozkrou17duchu*nasrd17ce,chraňuzaje.mezlo18jakzte,jeR.Okus19viaterý.dobHos20dinpoved7.Spra21ližení,mno21souhohozepo*Hos22všakdinprostí.všech22vyjeho8.Chrá23nyvšechnijed*akos23ti,nezlomí.z nichna24sejakzte,jeR.Okus25viaterý.dobHos26dinpobožbezušt27ba9.Zlove*kdoti,nek smrka27liho,vi28vedsprastátreni.doubu28poňuchrajedin29po10.Hoszažebsluků,šedu29svýchkdokat,sedou30bu*nepykají.k ně30umuzte,viaOR.31tekusdobdinrý.jejak32poHos
jakzte,jekusR.Oviaterý.dobHos2dinpovechcileU1.stavič3bu*vždydeHosbitna,dipo3hochvála.ús4v mýchjetechsenechťchludi5po2.V Hosnuduše,mo5jepokorto*6šíslyduse.a6razte,viaOR.7tekusdobdinrý.jejak8poHosčiohle3.poHosdi9vynojichlivé,k je*vona9vedsprajehosluch.10klosestíty,4.poHosdi11hněvnůva*zlo,bykdo11chazevzpohlavy12zedilně.kumín12nazte,viaOR.13tekusdobdinrý.jejak14poHosli,laa5.vedSprali15vo*vyšel,svobopodin15Hosslytísjichně.jez kaž16diljetěm,dinkdo6.koBlízje17poHosce,srdna*du17zkroumašechrazaňuje.chuzlo18mejakzte,jeR.Okus19viaterý.dobHos20dinpomnoli21ved7.Sprapodin*Hoshosou21ní,ževyprostí.všakho22zevšechkoshoti,8.všech23Chrájenynesezlomí.ni*jed24az nichnajakzte,jeR.Okus25viaterý.dobHos26dinpobožbezušt27ba9.Zlove*kdoti,nek smrka27liho,vi28vedsprastátreni.doubu28poduňuješepodin29Hos10.chrazadoubupyslusvých29ků,ne*žebumukají.kdo30kat,k něsejakzte,jeR.Okus31viaterý.Hosdob32dinpo
jakzte,jekusR.Oviaterý.dobHos2dinpovechcileU1.stavič3bu*vždydeHosbitna,dipo3hochvála.ús4v mýchjetechsechlumopodi5V Hos2.nechťnuslyto*šídu5ješe,durase.pokor6ajakzte,jeR.Okus7viaterý.dobHos8dinpočiohle3.poHosdi9vynojichlivé,k je*vona9vedsprajehosluch.10klosety,stíkdopodi11Hos4.hněvnůvdilhlazecha11zlo,byvy*akunaně.12zemínvzpojakzte,jeR.Okus13viaterý.dobHos14dinpoli,laa5.vedSprali15vo*vyšel,svobopodin15Hosslytísjichně.jez kaž16diljekdodintěm,makoje17Blíz6.poHosce,*naduzkrouše17srdchrazaňuje.chuzlo18mejakzte,jeR.Okus19viaterý.dobHos20dinpomnoli21ved7.Sprapodin*Hoshosou21ní,ževyprostí.všakho22zevšechkoshoti,8.všech23Chrájenynesezlomí.ni*jed24az nichnajakzte,jeR.Okus25viaterý.dobHos26dinpobožka9.baZloušt27bezvevisprati,27k smrkdo*nepotredoustáni.li28vedbuho,duňuješepodin29Hos10.chrazadoubupyslusvých29ků,ne*žebumukají.kdo30kat,k něsejakzte,jeR.Okus31viaterý.Hosdob32dinpo
podindobHosrý.kusteajeviOR.jakzte,Hoslebitpodina,stavič3U1.vechcichvájehola.budev mých4vždy*techússechlumopodi5V Hos2.nechťnuslyto*šídu5ješe,durase.pokor6apodindobjeHosrý.kustea7OR.jakvizte,hlečinapodi9Hos3.vyonovovedsprali9jich*k jevé,hojesluch.klose10ty,stíkdopodi11Hos4.hněvnůvdilhlazecha11zlo,byvy*akunaně.12zemínvzpopodindobjeHosrý.kustea13OR.jakvizte,aHosli,povedli15Spra5.volabosvo*dilsly15dinšel,vyjichtísně.z kaž16jejekdodintěm,makoje17Blíz6.poHosce,*naduzkrouše17srdchrazaňuje.chuzlo18mepodindobjeHosrý.kustea19OR.jakvizte,soumnohožení,vedli21