OL233

22. neděle v mezidobí C

ZvětšitZmenšitResetovat

rodobsesR.Bosvéže,veka.chupoostaralraseduSpra1.vedli2Bopředhem2jí,sadosv raseti.a*ve3selebvete2.vejZpíte4hu,Boje*no,hohoje4jmépodin.nojmé5HosjerodobsesR.Bo6svéveže,ka.chustapo6oralrotků,3.O7sitecvdovceo7chránsvatémsvémBůh*je8veku.byt8příopušzjed4.Bůh9mov,9donýmk šťast*věz10vytu.vo10žimurodobsesR.Bo11svéveže,ka.chustapo11oralhoj5.Se12slaljsinasvéBodéšť,12že,*vzkřísilství,12diclo.mdleje,13zekdyžsev němsa6.U14lodive*ce,svéjetvo14stádstaporalrodob15sesBože!ka,chuo15rodobsesR.Bo16svéveže,ka.chustapo16oral
rodobsesR.Bosvéže,veka.chupoostaralraseduSpra1.vedli2Bopředhem2jí,sadosv raseti.a*ve3selebvete2.vejZpíte4hu,Boje*no,hohoje4jmépodin.nojmé5HosjerodobsesR.Bo6svéveže,ka.chustapo6oralrotků,3.O7sitec*Bůhjeo7cevdovchránbytpříku.vesvém8svatémpušnýmBůh4.zjed9ovydo9*vězmov,vožitu.k šťast10murodobsesR.Bo11svéveže,ka.chustapo11oralBodéšť,že,5.slalSejsi12hojvzkří*tví,dicsilssvéna12lo.mdleje,13zekdyžv němtvojeU6.sadi14losesvédob*vestád14ce,ralstaoro15posesže!chuBo15ka,rodobsesR.Bo16svéveže,ka.chustapo16oral
posesralstaveže,R.Borodobsvéka.chuoraseduSpra1.vedli2Bopředhem2jí,sadosv raseti.a*ve3selebvete2.vejZpíte4hu,Boje*no,hohoje4jmépodin.nojmé5HosjerodobsesR.Bo6svéveže,ka.chustapo6oralchránků,ocevdovsi7tec3.Orottémpříbytku.*Bůhjeve8svasvémpušnýmBůh4.zjed9ovydo9*vězmov,vožitu.k šťast10murodobsesR.Bo11svéveže,ka.chustapo11oraldéšť,Bojsi12slal5.Sehojdictví,naže,12svémdlelo.zesils*vzkří13kdyžje,v němtvojeU6.sadi14loserosesce,14stádsvédob*veBoka,že!sta15ralpochuoposesstaralBoR.že,16dobrovesvéka.16ochu
posesralstaveže,R.Borodobsvéka.chuoraseduSpra1.vedli2Bopředhem2jí,sadosv raseti.a*ve3selebvete2.vejZpíte4hu,Boje*no,hohoje4jmépodin.nojmé5HosjerodobsesR.Bo6svéveže,ka.chustapo6oralchránků,ocevdovsi7tec3.Orottémpříbytku.*Bůhjeve8svasvémpušnýmBůh4.zjed9ovydo9*vězmov,vožitu.k šťast10murodobsesR.Bo11svéveže,ka.chustapo11oralže,Bonasvéslaljsi12Se5.déšť,hojkdyžzemdlelo.dictví,12sils*vzkříje,jestádtvoce,sadi14U6.sev němlostasesporalsvédob15ve*roBože!ka,chuo15rodobsesR.Bo16svéveže,ka.chustapo16oral
ochustaralka.že,vesvéR.Bosesporodobdují,savedli2Spra1.rasev raseti.dosBohem2předsea*vetelebjehovejte4Zpí2.vehu,BoHosnojepodin.no,4jméjméhoje*ochustaralka.že,vesvé6BoR.sesporodobvdovjecechrán*Bůhsitec7O3.ků,orotbytpříku.vesvém8svatémnýmdomov,zjed9Bůh4.opušmuživotu.vy10věz*k šťastochustaralka.že,vesvé11BoR.sesporodobže,Bonasvéslaljsi12Se5.déšť,hojkdyžzemdlelo.dictví,12sils*vzkříje,jestádsvéve*ce,di14loU6.sav němtvoseka,ochuBože!ses15dobrostaralpoochustaralka.že,vesvé16BoR.posesdobro
ochustaralka.že,vesvéR.Bosesporodobdují,savedli2Spra1.rasev raseti.dosBohem2předsea*vetelebjehovejte4Zpí2.vehu,BoHosnojepodin.no,4jméjméhoje*ochustaralka.že,vesvé6BoR.sesporodobchránků,ocevdovsi7tec3.Orottémpříbytku.*Bůhjeve8svasvémnýmdomov,zjed9Bůh4.opušmuživotu.vy10věz*k šťastochustaralka.že,vesvé11BoR.sesporodobže,Bonasvéslaljsi12Se5.déšť,hojkdyžzemdlelo.dictví,12sils*vzkříje,jestádsvéve*ce,di14