OL235

24. neděle v mezidobí B

ZvětšitZmenšitResetovat

četkráBuR.dunemdipo2Hospředvých.ži3miv zene*dipona,boťMi1.lu4Hosjisebhlas,šelsly5promůjkenilmněboť2.ne6klona*v den,kdysvůj6sluchval.jsem7vzýhočetkrá8duR.Budinempopřed9Hosvých.ži10miv zeprobe3.O11lypjatidoshlyzyva11ti, +smr*tí,usvěsmyč11podkytrýzani.zljsem12niv tísjménojsemHos4.podi13novodipoHos*„Achvzý13val:žimivot!“zane,14chraňčetkrá15duR.Budinempopřed16Hosvých.ži17miv zemilospo5.Hos18jedinlivedvý,ti18spraasrdloný.*Bůh19jeminášprospo6.Hos20chrádinmi,hlmodi;li20*pov bídě.jsemkdyž21bylčetkrá22duR.Budinempopřed23Hosvých.ži24miv zemůjdil7.Vždyť25svobovy*ti,čiovotži25smrzez páhydu.zeslz,26nopředHosčetdu8.Bu27krámiživých.nem27dipo*v zečetkrá29duR.Budinempopřed30Hosvých.ži31v zemi
dipoHosnemduR.Bučetpředkrávých.ži3miv zene*dipona,boťMi1.lu4Hosjisebhlas,šelsly5promůjkenilmněboť2.ne6klona*v den,kdysvůj6sluchval.jsem7vzýhopodiHosnemR.Budu8předčetkrávých.ži10miv zeprobe3.O11lypjatidoshlyzyva11ti, +smr*tí,usvěsmyč11podkytrýzani.zljsem12niv tísjménojsemHos4.podi13novodipoHos*„Achvzý13val:žimivot!“zane,14chraňpodiHosnemR.Budu15předčetkrávých.ži17miv zemilospo5.Hos18jedinlivedvý,ti18spraasrdloný.*Bůh19jeminášprospo6.Hos20chrádinhlmoli20*podi;v bíbyldě.kdyžmi,21jsempodiHosnemR.Budu22předčetkrávých.ži24miv zemůjdil7.Vždyť25svobovy*ti,čiovotži25smrzez páhydu.zeslz,26nopoHospředdinemBu8.dukrá27četvých.ži28*v zemipodiHosnemR.Budu29předčetkrávých.ži31v zemi
dipoHosnemduR.Bučetpředkrávých.ži3miv zedipona,1.Mi4Hosjilusebmůjprohlas,ne*boťsly5šelsvůjkemněsluchnaboť6ne2.nilklovzýval.kdy*v den,ho7jsempodiHosnemR.Budu8předčetkrávých.ži10miv zeprobe3.O11lypjatidoshlyzyva11ti, +smr*tí,usvěsmyč11podkytrýzani.zljsem12niv tísjménojsemHos4.podi13novodipoHos*„Achvzý13val:žimivot!“zane,14chraňpodiHosnemR.Budu15předčetkrávých.ži17miv zetilosapo5.din18Hosmijelomijenášsrdný.vedsprali18*Bůhvý,liprosdi;dinpo20Hos6.chráv bíjsembyldě.hlmo21po*kdyžmi,podiHosnemR.Budu22předčetkrávých.ži24miv zemůjdil7.Vždyť25svobovy*ti,čiovotži25smrzez páhydu.zeslz,26nopoHospředdinemBu8.dukrá27četvých.ži28*v zemipodiHosnemR.Budu29předčetkrávých.ži31v zemi
dipoHosnemduR.Bučetpředkrávých.ži3miv zedipona,1.Mi4Hosjilusebmůjprohlas,ne*boťsly5šelsvůjkemněsluchnaboť6ne2.nilklovzýval.kdy*v den,ho7jsempodiHosnemR.Budu8předčetkrávých.ži10miv zevaprozy3.beOpja11lykypodsmyčsvětí,ti, +dos11smrhlytitrýzniani.zl12u*v tísjsemjsemvzýnoval:podijmé13Hos4.vonomižichraňvot!“„Ach*Hospodi14ne,zapodiHosnemR.Budu15předčetkrávých.ži17miv zetilosapo5.din18Hosmijelomijenášsrdný.vedsprali18*Bůhvý,liprosdi;dinpo20Hos6.chráv bíjsembyldě.hlmo21po*kdyžmi,podiHosnemR.Budu22předčetkrávých.ži24miv zemůjdil7.Vždyť25svobovy*ti,čiovotži25smrzez páhydu.zeslz,26nopoHospředdinemBu8.dukrá27četvých.ži28*v zemipodiHosnemR.Budu29předčetkrávých.ži31v zemi
diminemv zevých.žikrádučetBuR.poHospředne*dipona,boťMi1.lu4Hosjisebhlas,šelsly5promůjsvůjkemněsluchnaboť6ne2.nilklovzýval.kdy*v den,ho7jsemminemv zedivých.židukráčet8BuR.Hospředposmrvazyti, +doslyO3.bepjapro11světí,pod*kyuhly11tismyčtrýzani.zljsem12niv tísjsemvzýnoval:podijmé13Hos4.vonomižichraňvot!“„Ach*Hospodi14ne,zaminemv zedivých.židukráčet15BuR.Hospředpotilosapo5.din18Hosmijelomijenášsrdný.vedsprali18*Bůhvý,liprosdi;dinpo20Hos6.chráv bíjsembyldě.hlmo21po*kdyžmi,minemv zedivých.židukráčet22BuR.Hospředpovotzežismrti,Vždyť7.vysvo25bodilmůjhyz pánodu.*očize26slz,*v zemidinemživých.kráčet27Bu8.duHospopředminemv zedivých.židukráčet29BuR.Hospopřed
diminemv zevých.žikrádučetBuR.poHospředne*dipona,boťMi1.lu4Hosjisebhlas,šelsly5promůjsvůjkemněsluchnaboť6ne2.nilklovzýval.kdy*v den,ho7jsemminemv zedivých.židukráčet8BuR.Hospředpodostismrti, +hlyly