OL235

24. neděle v mezidobí B

Žalm 116

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL235 – Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. – Žalm 116

R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.

1. Miluji Hospodina, * neboť slyšel můj prosebný hlas,

2. neboť naklonil ke mně svůj sluch * v den, kdy jsem ho vzýval.

R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.

3. Obepjaly mě provazy smrti, + dostihly mě smyčky podsvětí, * uvízl jsem v tísni a trýzni.

4. Hospodinovo jméno jsem vzýval: * „Ach Hospodine, zachraň mi život!“

R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.

5. Hospodin je milostivý a spravedlivý, * Bůh náš je milosrdný.

6. Hospodin chrání prosté lidi; * pomohl mi, když jsem byl v bídě.

R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.

7. Vždyť vysvobodil můj život ze smrti, * mé oči ze slz, mé nohy z pádu.

8. Budu kráčet před Hospodinem * v zemi živých.

R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.

Odpověď: Ž 116 (114),9

Verše: Ž 116 (114)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu