OL235

24. neděle v mezidobí B

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 1. Miluji Hospodina, * neboť slyšel můj prosebný hlas, / 2. neboť naklonil ke mně svůj sluch * v den, kdy jsem ho vzýval. / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 3. Obepjaly mě provazy smrti, + dostihly mě smyčky podsvětí, * uvízl jsem v tísni a trýzni. / 4. Hospodinovo jméno jsem vzýval: * „Ach Hospodine, zachraň mi život!“ / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 5. Hospodin je milostivý a spravedlivý, * Bůh náš je milosrdný. / 6. Hospodin chrání prosté lidi; * pomohl mi, když jsem byl v bídě. / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 7. Vždyť vysvobodil můj život ze smrti, * mé oči ze slz, mé nohy z pádu. / 8. Budu kráčet před Hospodinem * v zemi živých. / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 1. Miluji Hospodina, * neboť slyšel můj prosebný hlas, / 2. neboť naklonil ke mně svůj sluch * v den, kdy jsem ho vzýval. / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 3. Obepjaly mě provazy smrti, + dostihly mě smyčky podsvětí, * uvízl jsem v tísni a trýzni. / 4. Hospodinovo jméno jsem vzýval: * „Ach Hospodine, zachraň mi život!“ / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 5. Hospodin je milostivý a spravedlivý, * Bůh náš je milosrdný. / 6. Hospodin chrání prosté lidi; * pomohl mi, když jsem byl v bídě. / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 7. Vždyť vysvobodil můj život ze smrti, * mé oči ze slz, mé nohy z pádu. / 8. Budu kráčet před Hospodinem * v zemi živých. / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 1. Miluji Hospodina, * neboť slyšel můj prosebný hlas, / 2. neboť naklonil ke mně svůj sluch * v den, kdy jsem ho vzýval. / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 3. Obepjaly mě provazy smrti, + dostihly mě smyčky podsvětí, * uvízl jsem v tísni a trýzni. / 4. Hospodinovo jméno jsem vzýval: * „Ach Hospodine, zachraň mi život!“ / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 5. Hospodin je milostivý a spravedlivý, * Bůh náš je milosrdný. / 6. Hospodin chrání prosté lidi; * pomohl mi, když jsem byl v bídě. / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 7. Vždyť vysvobodil můj život ze smrti, * mé oči ze slz, mé nohy z pádu. / 8. Budu kráčet před Hospodinem * v zemi živých. / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 1. Miluji Hospodina, * neboť slyšel můj prosebný hlas, / 2. neboť naklonil ke mně svůj sluch * v den, kdy jsem ho vzýval. / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 3. Obepjaly mě provazy smrti, + dostihly mě smyčky podsvětí, * uvízl jsem v tísni a trýzni. / 4. Hospodinovo jméno jsem vzýval: * „Ach Hospodine, zachraň mi život!“ / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 5. Hospodin je milostivý a spravedlivý, * Bůh náš je milosrdný. / 6. Hospodin chrání prosté lidi; * pomohl mi, když jsem byl v bídě. / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 7. Vždyť vysvobodil můj život ze smrti, * mé oči ze slz, mé nohy z pádu. / 8. Budu kráčet před Hospodinem * v zemi živých. / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 1. Miluji Hospodina, * neboť slyšel můj prosebný hlas, / 2. neboť naklonil ke mně svůj sluch * v den, kdy jsem ho vzýval. / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 3. Obepjaly mě provazy smrti, + dostihly mě smyčky podsvětí, * uvízl jsem v tísni a trýzni. / 4. Hospodinovo jméno jsem vzýval: * „Ach Hospodine, zachraň mi život!“ / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 5. Hospodin je milostivý a spravedlivý, * Bůh náš je milosrdný. / 6. Hospodin chrání prosté lidi; * pomohl mi, když jsem byl v bídě. / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 7. Vždyť vysvobodil můj život ze smrti, * mé oči ze slz, mé nohy z pádu. / 8. Budu kráčet před Hospodinem * v zemi živých. / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.