OL237

25. neděle v mezidobí A

ZvětšitZmenšitResetovat

dinpoHosBlízR.jevavzýjí.2kdohovšem,budu1.Kaž3denlitchvátvé*aleve3bitnyky.jméno4všechpopoHosdin5li2.Vejechvályveša5keveholiný,hod5*jestižná.kost6nejedinpoHosBlíz7R.jevavzýjí.všem,8hokdolostimiMi3.lo9srda*shodin,poje9Hoslásky.va10plapodinHosDob4.ro11tijecitsou*avšemke11tvomiry.sevše12svýmidinpoHosBlíz13R.jevavzýjí.všem,14hokdojeHosved5.Spra15lisvýchvšechdinpo15naa*svaces15táchnech.čive16svýchvšechpodinko6.Blíz17Hosjevavzýjí,všem,kdo17hovzýva*všem,18hokdoně.přím18udinpoHosBlíz19R.jevavzýjí.všem,20hokdo
dinpoHosBlízR.jevavzýjí.2kdohovšem,budu1.Kaž3denlitchvátvé*aleve3bitnyky.jméno4všechpodinpoa2.liVe5Hosjehodlyný,veške5chvájenestižná.*hojeve6likostdinpoHosBlíz7R.jevavzýjí.všem,8hokdolostimiMi3.lo9srda*shodin,poje9Hoslásky.va10plapodinHosDob4.ro11tijecitsou*avšemke11tvomiry.sevše12svýmidinpoHosBlíz13R.jevavzýjí.všem,14hokdojeHosved5.Spra15lisvýchvšechdinpo15naa*svaces15táchnech.čive16svýchvšechvšem,dinkdoBlíz6.ko17jeHospokdoho*všem,vzýho17jí,vapřímuně.vzýva18dinpoHosBlíz19R.jevavzýjí.všem,20hokdo
dinpoHosBlízR.jevavzýjí.2kdohovšem,budu1.Kaž3denlitchvátvé*aleve3bitnyky.jméno4všechpodinpoa2.liVe5Hosjehodlyný,veške5chvájenestižná.*hojeve6likostdinpoHosBlíz7R.jevavzýjí.všem,8hokdolostimiMi3.lo9srda*shodin,poje9Hoslásky.va10plapodinHosDob4.ro11tijecitsou*avšemke11tvomiry.sevše12svýmidinpoHosBlíz13R.jevavzýjí.všem,14hokdoHosjepoli15ved5.Spracestáchnadin15svýchvšechčisvýchnech.a*16svavevšechvšem,dinkdoBlíz6.ko17jeHospokdoho*všem,vzýho17jí,vapřímuně.vzýva18dinpoHosBlíz19R.jevavzýjí.všem,20hokdo
vzývšem,hokdovají.jeHosBlízR.dinpobitlevea*chválitden3Kaž1.buduvšechnyky.jmé4tvéponokeavešchvályje5Ve2.lipodinHoskostnejestižná.ný,je*5hodvelihohovzývšem,kdovají.R.Blízje7dinpoHosjetiHospodin,srd9Mi3.lomilosalásplky.*va10shoadinkeHospovšemroti11Dob4.jemimisvýtvory.*souacit12všesehovzývšem,kdovají.R.Blízje13dinpoHosnapodinvšechsvýchvedli15Spra5.Hosječivšechsvýchnech.tách15cessvavea*všem,dinkdoBlíz6.ko17jeHospokdoho*všem,vzýho17jí,vapřímuně.vzýva18dinpoHosBlíz19R.jevavzýjí.všem,20hokdo
vzývšem,hokdovají.jeHosBlízR.dinpobitlevea*chválitden3Kaž1.buduvšechnyky.jmé4tvéponoveškeachváje5Ve2.lipodinHosnelikostjestižná.ný,5lyhodhove*jehovzývšem,kdovají.R.Blízje7dinpoHosjetiHospodin,srd9Mi3.lomilosalásplky.*va10shoadinkeHospovšemroti11Dob4.jemimisvýtvory.*souacit12všesehovzývšem,kdovají.R.Blízje13dinpoHosnapodinvšechsvýchvedli15Spra5.Hosječivšechsvýchnech.tách15cessvavea*hokdovzývšem,vají,jekoHos17Blíz6.dinpouně.přímvšem,*kdoho18vzývavzývšem,hokdovají.R.je19BlízHosdinpo
vzývšem,hokdovají.jeHosBlízR.dinpobitlevea*chválitden3Kaž1.buduvšechnyky.jmé4tvéponoveškeachváje5Ve2.lipodinHosnelikostjestižná.ný,5lyhodhove*jehovzývšem,kdovají.R.Blízje7dinpoHosjetiHospodin,srd9Mi3.lomilosalásplky.*va10shoadinkeHospovšemroti11Dob4.jemimisvýtvory.*souacit12všesehovzývšem,kdovají.R.Blízje13dinpoHosnapodinvšechsvýchvedli15Spra5.Hosječivšechsvýchnech.tách15cessvavea*hokdovzývšem,vají,jekoHos17Blíz6.dinpouně.přímvšem,*kdoho18vzývavzývšem,hokdovají.R.je19BlízHosdinpo
vzývšem,hokdovají.jeHosBlízR.dinpobitlevea*chválitden3Kaž1.buduvšechnyky.jmé4tvéponoveškeachváje5Ve2.lipodinHosnelikostjestižná.ný,5lyhodhove*jehovzývšem,kdovají.R.Blízje7dinpoHosjetiHospodin,srd9Mi3.lomilosalásplky.*va10shoadinkeHospovšemroti11Dob4.jemimisvýtvory.*souacit12všesehovzývšem,kdovají.R.Blízje13dinpoHosnapodinvšechsvýchvedli15Spra5.Hosječivšechsvýchnech.tách15cessvavea*hokdovzývšem,