OL238

25. neděle v mezidobí B

O učitelích Církve

ZvětšitZmenšitResetovat

vu.žinajeR.Pánžuudrprosvéže,1.Bo2chraňzamojmé2*svouno,vo!prázjed3minejmoji2.Bo4slyšže,přejslumodlit4*pobu,úst!mýchvůmchu5slovu.žinajeR.Pán6žuudrtipromně3.boťNepo7livstasilcizpupli7*dé,žiovot, +uklá8midalioralihled.Bo8nanebhavu.žinajeR.Pán9žuudrpohá,4.Hle,10miBůhžinavu.Pán*udr11ježušetpřiBu5.du12s radosjméno,tvéo12ti,lit*chvájedobžeré.po13Hosne,divu.žinaje14R.Pánžuudr
vu.žinajeR.Pánžuudrprosvéže,1.Bo2chraňzamojmé2*svouno,vo!prázjed3minejlitmodbu,Bo2.že,slyš4jimovůmmýchsloúst!přejpo*slu5chuvu.žinajeR.Pán6žuudrtipromně3.boťNepo7livstasilcizpupli7*dé,žiovot, +uklá8midalioralihled.Bo8nanebhavu.žinajeR.Pán9žuudrpohá,4.Hle,10miBůhžinavu.Pán*udr11ježušetpřiBu5.du12s radosjméno,tvéo12ti,lit*chvájedobžeré.po13Hosne,divu.žinaje14R.Pánžuudr
vu.žinajeR.Pánžuudrsvéjméprono,1.že,Boza2chraňpránejmivo!mosvou*3zjedlitmodbu,Bo2.že,slyš4jimovůmmýchsloúst!přejpo*slu5chuvu.žinajeR.Pán6žuudrtipromně3.boťNepo7livstasilcizpupli7*dé,žiovot, +uklá8midalioralihled.Bo8nanebhavu.žinajeR.Pán9žuudrPán*há,4.Hle,10mipoBůhžinavu.udržu11ješetpřiBu5.du12s radosjméno,tvéo12ti,lit*chvájedobžeré.po13Hosne,divu.žinaje14R.Pánžuudr
vu.žinajeR.Pánžuudrsvéjméprono,1.že,Boza2chraňpránejmivo!mosvou*3zjedlitmodbu,Bo2.že,slyš4jimovůmmýchsloúst!přejpo*slu5chuvu.žinajeR.Pán6žuudrmnětizpupboťpo7Ne3.liprovstaklámiudali*7lidé,cisilralinebohled.vot, +8ožiBohanavu.žinajeR.Pán9žuudrPán*há,4.Hle,10mipoBůhžinavu.udržu11ješetpřiBu5.du12s radosjméno,tvéo12ti,lit*chvájedobžeré.po13Hosne,divu.žinaje14R.Pánžuudr
vu.žinajeR.Pánžuudrsvéjméprono,1.že,Boza2chraňpránejmivo!mosvou*3zjedlitmodbu,Bo2.že,slyš4jimovůmmýchsloúst!přejpo*slu5chuvu.žinajeR.Pán6žuudrmnětizpupboťpo7Ne3.liprovstaklámiudali*7lidé,cisilralinebohled.vot, +8ožiBohanavu.žinajeR.Pán9žuudrPán*há,4.Hle,10mipoBůhžinavu.udržu11ješetpřiBu5.du12s radosjméno,tvéo12ti,lit*chvájedobžeré.po13Hosne,divu.žinaje14R.Pánžuudr
vu.žinajeR.Pánžuudrsvéjméprono,1.že,Boza2chraňpránejmivo!mosvou*3zjedlitmodbu,Bo2.že,slyš4jimovůmmýchsloúst!přejpo*slu5chuvu.žinajeR.Pán6žuudrmnětizpupboťpo7Ne3.liprovstauklámidadé,*7licisilralihanebohled.ži8liovot, +Bonavu.žinajeR.Pán9žuudrjenaudržuživu.Bůhmipo10Hle,4.Pán*há,ti,šetolitchvá*s ra12dosBu5.dupřižejene,dobré.no,13tvéjmépoHosdivu.žinaje14R.Pánžuudr
vu.žinajeR.Pánžuudrsvéjméprono,1.že,Boza2chraňpránejmivo!mosvou*3zjedlitmodbu,Bo2.že,slyš4jimovůmmýchsloúst!přejpo*slu5chuvu.žinajeR.Pán6žuudrmnětizpupboťpo7Ne3.liprovstauklámidadé,*7licisilralihanebohled.ži8liovot, +Bonavu.žinajeR.Pán9žuudrjenaudržuživu.Bůhmipo10Hle,4.Pán*há,ti,šetolitchvá*s ra12dosBu5.dupřižejene,dobré.no,13tvéjmépoHosdivu.žinaje14R.Pánžuudr
vu.žinajeR.Pánžuudrsvéjméprono,1.že,Boza2chraňpránejmivo!mosvou*3zjedlitmodbu,Bo2.že,slyš4jimovůmmýchsloúst!přejpo*slu5chuvu.žinajeR.Pán6žuudrmnětizpupboťpo7Ne3.liprovstauklámidadé,*7licisilralihanebohled.ži8liovot, +Bonavu.žinajeR.Pán9žuudrjenaudržuživu.Bůhmipo10Hle,4.Pán*há,ti,šetolitchvá*s ra12dosBu5.dupřižejene,dobré.no,13tvéjmépoHosdivu.žinaje14R.Pánžuudr
vu.žinajeR.Pánžuudrzjednej*svoumovo!mipráchraň2že,za1.Bojmésvéno,prochuslopřejsluúst!mýchvůmslyšmoji4Bo2.že,litbu,po*modvu.žinajeR.Pán6žuudrlimnězpupsildé,*povsta7Ne3.boťprotilihanebnavot, +Bohled.liraouklá8miciožilidavu.žinajeR.Pán9žuudrjenaudržuživu.Bůhmipo10Hle,4.Pán*há,ti,šetolitchvá*s ra12dosBu5.dupřižejene,dobré.no,13tvéjmépoHosdivu.žinaje14R.Pánžuudr

Odpověď: Ž 54 (53),6b

Verše: Ž 54 (53)

Josef Olejník. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu