OL238

25. neděle v mezidobí B

Žalm 54

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL238 – Pán mě udržuje naživu. – Žalm 54

R. Pán mě udržuje naživu.

1. Bože, zachraň mě pro své jméno, * svou mocí zjednej mi právo!

2. Bože, slyš moji modlitbu, * popřej sluchu slovům mých úst!

R. Pán mě udržuje naživu.

3. Neboť povstali proti mně zpupní lidé, * násilníci mi ukládali o život, + na Boha nebrali ohled.

R. Pán mě udržuje naživu.

4. Hle, Bůh mi pomáhá, * Pán mě udržuje naživu.

5. Budu s radostí přinášet oběti, * chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré.

R. Pán mě udržuje naživu.

Odpověď: Ž 54 (53),6b

Verše: Ž 54 (53)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu