OL239

25. neděle v mezidobí C

Žalm 113

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL239 – Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. – Žalm 113

R. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého.

1. Chvalte, Hospodinovi služebníci, * chvalte jméno Hospodinovo!

2. Buď velebeno Hospodinovo jméno * nyní i na věky!

R. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého.

3. Povznesen je Hospodin nade všechny národy, * nad nebesa jeho sláva.

4. Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, + který trůní na výsosti * a shlíží dolů na nebe i na zem?

R. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého.

5. Slabého zdvihá z prachu, * ze smetiště povyšuje chudého,

6. aby ho posadil vedle knížat, * vedle knížat svého lidu.

R. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého.

Odpověď: Srov. Ž 113 (112),1a.7b

Verše: Ž 113 (112)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu