OL239

25. neděle v mezidobí C

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. / 1. Chvalte, Hospodinovi služebníci, * chvalte jméno Hospodinovo! / 2. Buď velebeno Hospodinovo jméno * nyní i na věky! / R. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. / 3. Povznesen je Hospodin nade všechny národy, * nad nebesa jeho sláva. / 4. Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, + který trůní na výsosti * a shlíží dolů na nebe i na zem? / R. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. / 5. Slabého zdvihá z prachu, * ze smetiště povyšuje chudého, / 6. aby ho posadil vedle knížat, * vedle knížat svého lidu. / R. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. R. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. / 1. Chvalte, Hospodinovi služebníci, * chvalte jméno Hospodinovo! / 2. Buď velebeno Hospodinovo jméno * nyní i na věky! / R. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. / 3. Povznesen je Hospodin nade všechny národy, * nad nebesa jeho sláva. / 4. Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, + který trůní na výsosti * a shlíží dolů na nebe i na zem? / R. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. / 5. Slabého zdvihá z prachu, * ze smetiště povyšuje chudého, / 6. aby ho posadil vedle knížat, * vedle knížat svého lidu. / R. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. R. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. / 1. Chvalte, Hospodinovi služebníci, * chvalte jméno Hospodinovo! / 2. Buď velebeno Hospodinovo jméno * nyní i na věky! / R. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. / 3. Povznesen je Hospodin nade všechny národy, * nad nebesa jeho sláva. / 4. Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, + který trůní na výsosti * a shlíží dolů na nebe i na zem? / R. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. / 5. Slabého zdvihá z prachu, * ze smetiště povyšuje chudého, / 6. aby ho posadil vedle knížat, * vedle knížat svého lidu. / R. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. R. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. / 1. Chvalte, Hospodinovi služebníci, * chvalte jméno Hospodinovo! / 2. Buď velebeno Hospodinovo jméno * nyní i na věky! / R. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. / 3. Povznesen je Hospodin nade všechny národy, * nad nebesa jeho sláva. / 4. Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, + který trůní na výsosti * a shlíží dolů na nebe i na zem? / R. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. / 5. Slabého zdvihá z prachu, * ze smetiště povyšuje chudého, / 6. aby ho posadil vedle knížat, * vedle knížat svého lidu. / R. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. R. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. / 1. Chvalte, Hospodinovi služebníci, * chvalte jméno Hospodinovo! / 2. Buď velebeno Hospodinovo jméno * nyní i na věky! / R. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. / 3. Povznesen je Hospodin nade všechny národy, * nad nebesa jeho sláva. / 4. Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, + který trůní na výsosti * a shlíží dolů na nebe i na zem? / R. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. / 5. Slabého zdvihá z prachu, * ze smetiště povyšuje chudého, / 6. aby ho posadil vedle knížat, * vedle knížat svého lidu. / R. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. R. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. / 1. Chvalte, Hospodinovi služebníci, * chvalte jméno Hospodinovo! / 2. Buď velebeno Hospodinovo jméno * nyní i na věky! / R. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. / 3. Povznesen je Hospodin nade všechny národy, * nad nebesa jeho sláva. / 4. Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, + který trůní na výsosti * a shlíží dolů na nebe i na zem? / R. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. / 5. Slabého zdvihá z prachu, * ze smetiště povyšuje chudého, / 6. aby ho posadil vedle knížat, * vedle knížat svého lidu. / R. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. R. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. / 1. Chvalte, Hospodinovi služebníci, * chvalte jméno Hospodinovo! / 2. Buď velebeno Hospodinovo jméno * nyní i na věky! / R. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. / 3. Povznesen je Hospodin nade všechny národy, * nad nebesa jeho sláva. / 4. Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, + který trůní na výsosti * a shlíží dolů na nebe i na zem? / R. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. / 5. Slabého zdvihá z prachu, * ze smetiště povyšuje chudého, / 6. aby ho posadil vedle knížat, * vedle knížat svého lidu. / R. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého.