OL24

Pondělí po 3. neděli adventní

3. neděle v mezidobí B

ZvětšitZmenšitResetovat

ty,cessvéUR.mikažne.di2poHossvécesty,1.U3mikažpo*aHospo3ne,distezkách.o4svýcha2.Veď5pravsvéveboťty*nejsi5mě,tel.siBůh,6spamůjty,cessvéU7mikažR.ne.di8Hospodipopo3.Roz9se,Hosmeňtosliní,nane,9svéství,densvé*na10losrmivěčně.kte10trsvémvema4.Pa11natujdenstvími11srlotirovost,*pro12dobsvoune!diHos12poty,cessvéU13mikažR.ne.di14Hospoapo5.Hos15dobjedinkazuutokodo15*pronalý,cestu.kůmhříšje16k správmuPo6.kor17devekorujed*17poní,tě.čí18cessvéty,cessvéU19mikažR.ne.diHos20po
podiHosne.mikažR.Uty,cessvépoHosty,ne,diU1.kažmi3cessvéstezsvýchkách.*apo4oamě,2.Veďve5svépravsispamůjtel.ne*boťty6Bůh,jsipodiHosne.UR.kaž7cessvéty,midipone,meň9po3.RozHosse,svéní,na*milosvénasli9tověčtrně.den10ství,srktemisvémloPa4.ma11tujvenasvoudobrosr*11prostvídenne!dipoti12Hosvost,podiHosne.UR.kaž13cessvéty,midoanakolý,5.poHosdin15dobjehříšjeto*pro16kazuutu.16ceskůmk správmuPo6.kor17devekorujed*17poní,tě.čí18cessvépodiHosne.kažR.U19svécesty,mi
podiHosne.mikažR.Uty,cessvépoHosty,ne,diU1.kažmi3cessvéstezsvýchkách.*apo4oamě,2.Veďve5svépravsispamůjtel.ne*boťty6Bůh,jsipodiHosne.UR.kaž7cessvéty,mine,nadisvépo3.meňse,9RozpoHossrmilodentosli9svéní,*navěčně.kteství,10trmisvémloPa4.ma11tujvenasvoudobrosr*11prostvídenne!dipoti12Hosvost,podiHosne.UR.kaž13cessvéty,midoanakolý,5.poHosdin15dobjekůmcestu.toukazu16pro*jehříšjedmuní,vePo6.17kork správdecessvétě.kor*počíu18podiHosne.kažR.U19svécesty,mi
podiHosne.mikažR.Uty,cessvépoHosty,ne,diU1.kažmi3cessvéstezsvýchkách.*apo4oamě,2.Veďve5svépravsispamůjtel.ne*boťty6Bůh,jsipodiHosne.UR.kaž7cessvéty,mine,nadisvépo3.meňse,9RozpoHossrmilodentosli9svéní,*navěčně.kteství,10trlosrmidenstvímatujna11Pa4.vesvémpodiHosvost,ne!pro*svoudob12tiropodiHosne.UR.kaž13cessvéty,midoanakolý,5.poHosdin15dobjekůmcestu.toukazu16pro*jehříšjedmuní,vePo6.17kork správdecessvétě.kor*počíu18podiHosne.kažR.U19svécesty,mi
podiHosne.mikažR.Uty,cessvépoHosty,ne,diU1.kažmi3cessvéstezsvýchkách.*apo4oamě,2.Veďve5svépravsispamůjtel.ne*boťty6Bůh,jsipodiHosne.UR.kaž7cessvéty,misvésline,natoní,pomeňse,9HosRoz3.dipotrvěčně.milosr10na*svéství,ktedenlosrmidenstvímatujna11Pa4.vesvémpodiHosvost,ne!pro*svoudob12tiropodiHosne.UR.kaž13cessvéty,midoanakolý,5.poHosdin15dobjekůmcestu.toukazu16pro*jehříšjedmuní,vePo6.17kork správdecessvétě.kor*počíu18podiHosne.kažR.U19svécesty,mi
podiHosne.mikažR.Uty,cessvépoHosty,ne,diU1.kažmi3cessvéstezsvýchkách.*apo4oamě,2.Veďve5svépravsispamůjtel.ne*boťty6Bůh,jsipodiHosne.UR.kaž7cessvéty,misvésline,natoní,pomeňse,9HosRoz3.dipotrvěčně.milosr10na*svéství,ktedenlosrmidenstvímatujna11Pa4.vesvémpodiHosvost,ne!pro*svoudob12tiropodiHosne.UR.kaž13cessvéty,midoanakolý,5.poHosdin15dobjekůmcestu.toukazu16pro*jehříšjedmuní,vePo6.17kork správdecessvétě.kor*počíu18podiHosne.kažR.U19svécesty,mi
podiHosne.mikažR.Uty,cessvépoHosty,ne,diU1.kažmi3cessvéstezsvýchkách.*apo4oamě,2.Veďve5svépravsispamůjtel.ne*boťty6Bůh,jsipodiHosne.UR.kaž7cessvéty,misvésline,natoní,pomeňse,9HosRoz3.dipotrvěčně.milosr10na*svéství,ktedenlosrmidenstvímatujna11Pa4.vesvémpodiHosvost,ne!pro*svoudob12tiropodiHosne.UR.kaž13