OL240

26. neděle v mezidobí B

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci. / 1. Hospodinův zákon je dokonalý, (+) občerstvuje duši, * Hospodinův příkaz je spolehlivý, (+) nezkušenému dává moudrost. / R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci. / 2. Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá na věky, * Hospodinovy výroky jsou pravdivé, (+) všechny jsou spravedlivé. / R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci. / 3. Tvůj služebník si na ně dává pozor * a velmi bedlivě je zachovává. / 4. Kdo však pozná každé pochybení? * Očisť mě od chyb, jež jsou mi skryty! / R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci. / 5. Chraň svého služebníka před zpupností, * ať mě neovládne! / 6. Pak budu bez úhony * a vyvaruji se velkého hříchu. / R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci. R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci. / 1. Hospodinův zákon je dokonalý, (+) občerstvuje duši, * Hospodinův příkaz je spolehlivý, (+) nezkušenému dává moudrost. / R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci. / 2. Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá na věky, * Hospodinovy výroky jsou pravdivé, (+) všechny jsou spravedlivé. / R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci. / 3. Tvůj služebník si na ně dává pozor * a velmi bedlivě je zachovává. / 4. Kdo však pozná každé pochybení? * Očisť mě od chyb, jež jsou mi skryty! / R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci. / 5. Chraň svého služebníka před zpupností, * ať mě neovládne! / 6. Pak budu bez úhony * a vyvaruji se velkého hříchu. / R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci. R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci. / 1. Hospodinův zákon je dokonalý, (+) občerstvuje duši, * Hospodinův příkaz je spolehlivý, (+) nezkušenému dává moudrost. / R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci. / 2. Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá na věky, * Hospodinovy výroky jsou pravdivé, (+) všechny jsou spravedlivé. / R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci. / 3. Tvůj služebník si na ně dává pozor * a velmi bedlivě je zachovává. / 4. Kdo však pozná každé pochybení? * Očisť mě od chyb, jež jsou mi skryty! / R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci. / 5. Chraň svého služebníka před zpupností, * ať mě neovládne! / 6. Pak budu bez úhony * a vyvaruji se velkého hříchu. / R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci. R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci. / 1. Hospodinův zákon je dokonalý, (+) občerstvuje duši, * Hospodinův příkaz je spolehlivý, (+) nezkušenému dává moudrost. / R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci. / 2. Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá na věky, * Hospodinovy výroky jsou pravdivé, (+) všechny jsou spravedlivé. / R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci. / 3. Tvůj služebník si na ně dává pozor * a velmi bedlivě je zachovává. / 4. Kdo však pozná každé pochybení? * Očisť mě od chyb, jež jsou mi skryty! / R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci. / 5. Chraň svého služebníka před zpupností, * ať mě neovládne! / 6. Pak budu bez úhony * a vyvaruji se velkého hříchu. / R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci. R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci. / 1. Hospodinův zákon je dokonalý, (+) občerstvuje duši, * Hospodinův příkaz je spolehlivý, (+) nezkušenému dává moudrost. / R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci. / 2. Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá na věky, * Hospodinovy výroky jsou pravdivé, (+) všechny jsou spravedlivé. / R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci. / 3. Tvůj služebník si na ně dává pozor * a velmi bedlivě je zachovává. / 4. Kdo však pozná každé pochybení? * Očisť mě od chyb, jež jsou mi skryty! / R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci. / 5. Chraň svého služebníka před zpupností, * ať mě neovládne! / 6. Pak budu bez úhony * a vyvaruji se velkého hříchu. / R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci.