OL240

26. neděle v mezidobí B

Žalm 19

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL240 – Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci. – Žalm 19

R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci.

1. Hospodinův zákon je dokonalý, (+) občerstvuje duši, * Hospodinův příkaz je spolehlivý, (+) nezkušenému dává moudrost.

R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci.

2. Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá na věky, * Hospodinovy výroky jsou pravdivé, (+) všechny jsou spravedlivé.

R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci.

3. Tvůj služebník si na ně dává pozor * a velmi bedlivě je zachovává.

4. Kdo však pozná každé pochybení? * Očisť mě od chyb, jež jsou mi skryty!

R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci.

5. Chraň svého služebníka před zpupností, * ať mě neovládne!

6. Pak budu bez úhony * a vyvaruji se velkého hříchu.

R. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci.

Odpověď: Ž 19 (18),9a

Verše: Ž 19 (18)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu