OL240

26. neděle v mezidobí B

ZvětšitZmenšitResetovat

pisypředjsoupoR.Hosvynodisosprávné,ci.srd2radostkonpo1.Hos3nůvdi(+)lý,obdoje3nakoHos*ši,počerstvu3dujespojelehnůvdi4kazpříšezkuvý,li4ne(+)moudrost.mu4pisypředjsoupoR.Hos5vynodisospráv5né,ci.srd6dostrapodizeň2.7Hospředtrná,nemje7přímunovydina7ky,po*Hosvé,di(+)roky8jsoupravvedlispravé.nyvšech8jsoupisypředjsoupoR.Hos9vynodidostraci.srdné,správ9sonasiTvůjslu113.níkžeba*zormivel11pochozajevá.libed12kažznávšak4.Kdo13poodčisťchypo13*Oní?beskrymity!ježchyb,14jsoupisypředjsoupoR.Hos15vynodisospráv15né,ci.srd16dostražebslu5.Chraň17svéhonoszpuptí,17předkaovládne!*18neúhony6.bezPak19dubuseji*a20varuvyhříchu.vel20hopisypředjsoupoR.Hos21vynodisospráv21né,ci.srd22radost
pisypředjsoupoR.Hosvynodidostsrdraci.né,správsojekondopodi3Hos1.nůvstvuobčerjena3ko(+)lý,nůvdipříši,dupo*Hos3nevý,(+)zkujespo4kazlilehmoudrost.še4mupisypředjsoupoR.Hos5vynodidostsrdraci.né,správ5sojedinemuzeňpřed72.poHos*Hosky,podiná,tr7přímnadijsoupravvé,vy8nokyrovedsprajsouvé.livšech(+)8nypisypředjsoupoR.Hos9vynodidostraci.srdné,správ9sonasiTvůjslu113.níkžeba*zormivel11pochozajevá.libed12kažznávšak4.Kdo13poodčisťchypo13*Oní?beskrymity!ježchyb,14jsoupisypředjsoupoR.Hos15vynodidostsrdraci.né,správ15sožebslu5.Chraň17svéhonoszpuptí,17předkaovládne!*18nea*honyvyvaPak6.bu19údubezhříhochu.ji20ruvelsepisypředjsoupoR.Hos21vynodisrddostraci.né,správ21so
jsousprávsypiné,podiHosR.vypřednosrdci.dost2rasodojekonapodi3Hos1.konnůvši,Hosjedu*po(+)ob3lý,stvučerlilehvý,(+)pří4dinůvjespokazmoudrost.zkuše4nemujsousprávpisyné,HosR.po5dipředvynoci.srddost6rasojedinemuzeňpřed72.poHosky,Hos*poná,7přímnatrpravkyjsoudinovy8dirovedjsouspralivé.(+)vé,8nyvšechjsousprávpisyné,HosR.po9dipředvynosrddostci.10rasonasiTvůjslu113.níkžeba*zormivel11pochozajevá.libed12kažznávšak4.Kdo13poodčisťchypo13*Oní?beskrymity!ježchyb,14jsoujsousprávpisyné,HosR.po15dipředvynoci.srddost16rasožebkasvé5.Chraň17sluhoonevládne!zpupnos17před*tí,a*honyvyvaPak6.bu19údubezhříhochu.ji20ruvelsejsousprávpisyné,HosR.po21dipředvynoci.srddost22raso
jsousprávsypiné,podiHosR.vypřednosrdci.dost2rasodojekonapodi3Hos1.konnůvši,Hosjedu*po(+)ob3lý,stvučerlilehvý,(+)pří4dinůvjespokazmoudrost.zkuše4nemujsousprávpisyné,HosR.po5dipředvynoci.srddost6rasojedinemuzeňpřed72.poHosky,Hos*poná,7přímnatrpravkyjsoudinovy8dirovedjsouspralivé.(+)vé,8nyvšechjsousprávpisyné,HosR.po9dipředvynosrddostci.10rasonaTvůj3.služeb11siníkzajechová.zor11pomibedlia*velchybení?poO*čisťvšakpo13Kdo4.kažznáskryjsoumity!od14ježchyb,jsousprávpisyné,HosR.po15dipředvynoci.srddost16rasožebkasvé5.Chraň17sluhoonevládne!zpupnos17před*tí,a*honyvyvaPak6.bu19údubezhříhochu.ji20ruvelsejsousprávpisyné,HosR.po21dipředvynoci.srddost22raso
jsousprávsypiné,podiHosR.vypřednosrdci.dost2rasodojekonapodi3Hos1.konnůvši,Hosjedu*po(+)ob3lý,stvučerlilehvý,(+)pří4dinůvjespokazmoudrost.zkuše4nemujsousprávpisyné,HosR.po5dipředvynoci.srddost6rasounemjepřímná,Hos2.zeňpředdipo7novyrokyna7trky,podi*Hosjsouspranyvedlivé.divšech8jsouprav(+)vé,jsousprávpisyné,HosR.po9dipředvynosrddostci.10rasonaTvůj3.služeb11siníkzajechová.zor11pomibedlia*velchybení?poO*čisťvšakpo13Kdo4.kažznáskryjsoumity!od14ježchyb,jsousprávpisyné,HosR.po15dipředvynoci.srddost16rasožebkasvé5.Chraň17sluhoonevládne!zpupnos17před*tí,a*honyvyvaPak6.bu19údubezhříhochu.ji20ruvelsejsousprávpisyné,HosR.po21dipředvynoci.srddost