OL241

27. neděle v mezidobí A

ZvětšitZmenšitResetovat

jelůve3R.DůmraIzně.3vi2nijsitapře1.vuz E3gypvy*že,hnalssl,ne3Bosadilszaji.poha4anytoralesla5hna2.Vysvéa*řisvéti5k mok Řece.ponú6kyjelůve3R.Dům7raIzně.3vi8nijenoutjsi3.Proč9strhdaljirahrao9du?*Ocholemdí.všichni,10kokdoz leneckasaPus4.toší11jispájisá.*a12zvěřpoljelůve3R.Dům13raIzně.3vi14nivraťpů,se,že5.Bo15stupovej*nishlédz ne16abetotuvu!(+)pe16se,očujpraviceO6.chraňuj,17cotváhonek,*saza17la,ditopěsval!kte18vysislůvera3R.Dům19Izně.3je19vinineu7.21beteodnásvejchostou21*zame,debumežina22avu,(+)jmétvéno.leve22bitžestupů,po8.di23HosBone,svounijasnovob23*roznás,spameni.setvář,a24debujelůve3R.Dům25raIzně.3vi26ni
vini33ně.IzraR.Důmjeelůvpřejsinesl,1.vuz E3tagyppohnalsBo3*vyže,dilssaji.nyha4zaatoralesla5hna2.Vysvéa*řisvéti5k mok Řece.ponú6kylůvera3R.Dům7Izně.3je7vinijenoutjsi3.Proč9strhdalrahrao9*Odu?lemchokodí.všich10jikdoni,z leneckasaPus4.toší11jispájisá.*a12zvěřpolvini33ně.Iz13DůmR.lůvjeera*se,shlédvraťniže5.15Bopů,stuse,vej(+)bea16z nepotovu!pečuj16tuopraviceO6.chraňuj,17cotváhonek,*saza17la,ditopěsval!kte18vysisvini33ně.Iz19DůmR.lůvjeerastouume,7.od21netebeaživu,(+)buchovej22za*nanásjmébittvéno.me22delevežestupů,po8.di23HosBone,svounitvář,nás,23novobjas*rozsespameni.bua24devini33ně.Iz25DůmR.lůvjeera
vini33ně.IzraR.Důmjeelůvsl,Bopřeneže,vuz Egyp31.jsitasaazadilsji.*hnalsvypo4nyhak molestiřihnalasvé5Vy2.torak Řece.a*své6úponkyvini33ně.Iz7DůmR.lůvjeerajenoutjsi3.Proč9strhdalrahrao9*Odu?lemchokodí.všich10jikdoni,z leneckasaPus4.toší11jispájisá.*a12zvěřpolvini33ně.Iz13DůmR.lůvjeera*se,shlédvraťniže5.15Bopů,stuse,vej(+)bea16z nepotovu!pečuj16tuocezavisadila,chraňuj,17O6.tvácoprapěssisvytoval!*honek,18ktevini33ně.Iz19DůmR.lůvjeerastouume,7.od21netebeaživu,(+)buchovej22za*nanásjmébittvéno.me22delevežestupů,po8.di23HosBone,svounitvář,nás,23novobjas*rozsespameni.bua24devini33ně.Iz25DůmR.lůvjeera
vini33ně.IzraR.Důmjeelůvsl,Bopřeneže,vuz Egyp31.jsitasaazadilsji.*hnalsvypo4nyhak molestiřihnalasvé5Vy2.torak Řece.a*své6úponkyvini33ně.Iz7DůmR.lůvjeerahradu?oO*jsidal9Proč3.noutstrhjelemchokdokodí.ji10rani,všichz leneckasaPus4.toší11jispájisá.*a12zvěřpolvini33ně.Iz13DůmR.lůvjeeraniz nese,shléd*bestuBo5.ževrať15pů,tučujotovu!16vejapo(+)pese,cezavisadila,chraňuj,17O6.tvácoprapěssisvytoval!*honek,18ktevini33ně.Iz19DůmR.lůvjeerastouume,7.od21netebeaživu,(+)buchovej22za*nanásjmébittvéno.me22delevepů,stunás,obnovpodine,23Hos8.žeBomespabudeseni.jasnisvou24roz*atvář,vini33ně.Iz25DůmR.lůvjeera
vini33ně.IzraR.Důmjeelůvsl,Bopřeneže,vuz Egyp31.jsitasaazadilsji.*hnalsvypo4nyhak molestiřihnalasvé5Vy2.torak Řece.a*své6úponkyvini33ně.Iz7DůmR.lůvjeerahradu?oO*jsidal9Proč3.noutstrhjelemchokdokodí.ji10rani,všichz leneckasaPus4.toší11jispájisá.*a12zvěřpolvini33ně.Iz13DůmR.lůvjeeraz nebeshléd*niastu15Bo5.ževraťse,pů,tutočujovu!vejse,pope(+)16cezavisadila,chraňuj,17O6.tvácoprapěssisvytoval!*honek,18ktevini33ně.Iz19DůmR.lůvjeerachovejme,za*násodtebe217.ustounebitvelejmétvéno.vu,(+)22anažidemebupů,stunás,obnovpodine,23Hos8.žeBomespabudeseni.jasnisvou24roz*atvář,vini33ně.Iz25DůmR.lůvjeera
vini33ně.IzraR.Důmjeelůvsl,Bopřeneže,vuz Egyp31.jsitasaazadilsji.*hnalsvypo4nyhak molestiřihnalasvé5Vy2.torak Řece.a*své6úponkyvini33ně.Iz7DůmR.lůvjeerahradu?oO*jsidal9Proč3.noutstrhjelemchokdokodí.ji10rani,všichzvěřjia*polspásá.šíjisa11Pus4.tonecz lekavini33ně.Iz13DůmR.lůvjeeraz nebeshléd*niastu15Bo5.ževraťse,pů,tutočujovu!vejse,pope(+)16cezavisadila,chraňuj,17O6.tvácoprapěssisvytoval!*honek,18ktevini33ně.Iz19