OL242

27. neděle v mezidobí B

Žalm 128

Stáhnout varhanní noty

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL242 – Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. – Žalm 128

R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života.

1. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, * kdo kráčí po jeho cestách.

2. Budeš jísti z výtěžku svých rukou, * bude ti blaze a dobře.

R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života.

3. Tvá manželka bude jako plodná réva * uvnitř tvého domu.

4. Tvoji synové jako výhonky oliv * kolem tvého stolu.

R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života.

5. Hle, tak bývá požehnán muž, * který se bojí Hospodina.

6. Ať ti Hospodin požehná ze Siónu, * abys viděl štěstí Jeruzaléma (+) po všechny dny svého života.

R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života.

7. Abys viděl syny svých synů: * Pokoj v Izraeli!

R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života.

Odpověď: Srov. Ž 128 (127),5

Verše: Ž 128 (127)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu