OL242

27. neděle v mezidobí B

ZvětšitZmenšitResetovat

žehdinpoR.námHosdnyny2všechpovota.žina2hošesekdobozekaž3Bla1.mu,kdo*na,číkráHos3podicestách.jepo4hotěžz výkujís5deš2.Butide*butirusvých5kou,dobře.zebla6ažehdinpoR.7Hosnámdnyny8povšechvota.žina8hošedebu3.Tvá9želkamanvajako9plodmu.dotvé*uvnitř10hojakosy11ji4.Tvonoolivhon11kystolu.lem*ko12hotvéžehdinpoR.13Hosnámdnyny14povšechvota.žina14hošeHle,5.15tak*ktepo15nánmuž,žehpodiHosna.bose16podinžehHos17ti6.poa*nu,bysze17óSiruJezadělvi18štěsnyvšechdnyma18po(+)vota.hosvé18žižehdinpoR.19Hosnámdnyny20povšechvota.žina20hošesyděl7.A21bysvinů:ny21svýchsyeli!ra*Po22v IzkojžehdinpoR.23Hosnámdnyny24povšechvota.naži24hoše
žehdinpoR.námHosžišehovota.povšechny2nadnysekdobozekaž3Bla1.mu,kdo*na,číkráHos3podicestách.jepo4hotěžz výkujís5deš2.Butide*butirusvých5kou,dobře.zebla6ažehdinpoR.7Hosnámžišehovota.všechpony8nadnydejabuTváman93.kaželvaplodko9mu.dotvé*uvnitř10hojakosy11ji4.Tvonoolivhon11kystolu.lem*ko12hotvéžehdinpoR.13Hosnámžišehovota.všechpony14nadnyžehnánpomuž,tak5.Hle,15poHosna.dikte*16sebožehpo6.tiHos17dinpodělbysvištěsSió17zea*nu,(+)mapoJeru18zahoživota.ny18všechsvédnyžehdinpoR.19Hosnámžišehovota.všechpony20nadnynysysvýchvi21bys7.Adělraev Izkojli!sy21*Ponů:žehdinpoR.23Hosnámžišehovota.povšechny24nadny
žehdinpoR.námHosžišehovota.povšechny2nadnysekdobozekaž3Bla1.mu,kdo*na,číkráHos3podicestách.jepo4hokutěžsvých2.dešBujís5z výtideti*buru5kou,dobře.zebla6ažehdinpoR.7Hosnámžišehovota.všechpony8nadnykoplodjaTvá3.manželka9budehodomu.va9tvé*uvnitřhonkokyjisy11Tvo4.janostoholu.liv11olemtvéko*žehdinpoR.13Hosnámžišehovota.všechpony14nadnyžehnánpomuž,tak5.Hle,15poHosna.dikte*16sebožehpo6.tiHos17dinpodělbysvištěsSió17zea*nu,poma(+)všechJeru18zažita.vonydny18hosvéžehdinpoR.19Hosnámžišehovota.všechpony20nadnynysysvýchvi21bys7.Adělraev Izkojli!sy21*Ponů:žehdinpoR.23Hosnámžišehovota.povšechny24nadny
žehdinpoR.námHosžišehovota.povšechny2nadnyHosbona,podikažzese3Bla1.kdomu,ceshotách.kdo*kráčí4jeporukusvýchkou,dešjísti5Bu2.těžz výdobaře.de*ti6buzeblažehdinpoR.7Hosnámžišehovota.všechpony8nadnykoplodjaTvá3.manželka9budehodomu.va9tvé*uvnitřhonkokyjisy11Tvo4.janostoholu.liv11olemtvéko*žehdinpoR.13Hosnámžišehovota.všechpony14nadnyžehnánpomuž,tak5.Hle,15poHosna.dikte*16sebozežehSiónu,tiHospo176.podinzaJerumaděla*bysvištěs18žisvéhovota.povšech18(+)dnynyžehdinpoR.19Hosnámžišehovota.všechpony20nadnynysysvýchvi21bys7.Adělraev Izkojli!sy21*Ponů:žehdinpoR.23Hosnámžišehovota.povšechny24nadny
žehdinpoR.námHosžišehovota.povšechny2nadnyHosbona,podikažzese3Bla1.kdomu,ceshotách.kdo*kráčí4jeporukusvýchkou,dešjísti5Bu2.těžz výdobaře.de*ti6buzeblažehdinpoR.7Hosnámžišehovota.všechpony8nadnykoplodjaTvá3.manželka9budehodomu.va9tvé*uvnitřhonkokyjisy11Tvo4.janostoholu.liv11olemtvéko*žehdinpoR.13Hosnámžišehovota.všechpony14nadnyžehnánpomuž,tak5.Hle,15poHosna.dikte*16sebozežehSiónu,tiHospo176.podinzaJerumaděla*bysvištěs18žisvéhovota.povšech18(+)dnynyžehdinpoR.19Hosnámžišehovota.všechpony20nadnynysysvýchvi21bys7.Adělraev Izkojli!sy21*Ponů:žehdinpoR.23Hosnámžišehovota.povšechny24nadny
žehdinpoR.námHosžišehovota.povšechny2nadnyHosbona,podikažzese3Bla1.kdomu,ceshotách.kdo*kráčí4jeporukusvýchkou,dešjísti5Bu2.těžz výdobaře.de*ti6buzeblažehdinpoR.7Hosnámžišehovota.všechpony8nadnykoplodjaTvá3.manželka9budehodomu.va9tvé*uvnitřhonkokyjisy11Tvo4.janostoholu.liv11olemtvéko*žehdinpoR.13Hosnámžišehovota.všechpony14nadnyžehnánpomuž,tak5.Hle,15poHosna.di