OL242

27. neděle v mezidobí B

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. / 1. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, * kdo kráčí po jeho cestách. / 2. Budeš jísti z výtěžku svých rukou, * bude ti blaze a dobře. / R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. / 3. Tvá manželka bude jako plodná réva * uvnitř tvého domu. / 4. Tvoji synové jako výhonky oliv * kolem tvého stolu. / R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. / 5. Hle, tak bývá požehnán muž, * který se bojí Hospodina. / 6. Ať ti Hospodin požehná ze Siónu, * abys viděl štěstí Jeruzaléma (+) po všechny dny svého života. / R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. / 7. Abys viděl syny svých synů: * Pokoj v Izraeli! / R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. / 1. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, * kdo kráčí po jeho cestách. / 2. Budeš jísti z výtěžku svých rukou, * bude ti blaze a dobře. / R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. / 3. Tvá manželka bude jako plodná réva * uvnitř tvého domu. / 4. Tvoji synové jako výhonky oliv * kolem tvého stolu. / R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. / 5. Hle, tak bývá požehnán muž, * který se bojí Hospodina. / 6. Ať ti Hospodin požehná ze Siónu, * abys viděl štěstí Jeruzaléma (+) po všechny dny svého života. / R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. / 7. Abys viděl syny svých synů: * Pokoj v Izraeli! / R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. / 1. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, * kdo kráčí po jeho cestách. / 2. Budeš jísti z výtěžku svých rukou, * bude ti blaze a dobře. / R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. / 3. Tvá manželka bude jako plodná réva * uvnitř tvého domu. / 4. Tvoji synové jako výhonky oliv * kolem tvého stolu. / R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. / 5. Hle, tak bývá požehnán muž, * který se bojí Hospodina. / 6. Ať ti Hospodin požehná ze Siónu, * abys viděl štěstí Jeruzaléma (+) po všechny dny svého života. / R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. / 7. Abys viděl syny svých synů: * Pokoj v Izraeli! / R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. / 1. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, * kdo kráčí po jeho cestách. / 2. Budeš jísti z výtěžku svých rukou, * bude ti blaze a dobře. / R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. / 3. Tvá manželka bude jako plodná réva * uvnitř tvého domu. / 4. Tvoji synové jako výhonky oliv * kolem tvého stolu. / R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. / 5. Hle, tak bývá požehnán muž, * který se bojí Hospodina. / 6. Ať ti Hospodin požehná ze Siónu, * abys viděl štěstí Jeruzaléma (+) po všechny dny svého života. / R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. / 7. Abys viděl syny svých synů: * Pokoj v Izraeli! / R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. / 1. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, * kdo kráčí po jeho cestách. / 2. Budeš jísti z výtěžku svých rukou, * bude ti blaze a dobře. / R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. / 3. Tvá manželka bude jako plodná réva * uvnitř tvého domu. / 4. Tvoji synové jako výhonky oliv * kolem tvého stolu. / R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. / 5. Hle, tak bývá požehnán muž, * který se bojí Hospodina. / 6. Ať ti Hospodin požehná ze Siónu, * abys viděl štěstí Jeruzaléma (+) po všechny dny svého života. / R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. / 7. Abys viděl syny svých synů: * Pokoj v Izraeli! / R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. / 1. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, * kdo kráčí po jeho cestách. / 2. Budeš jísti z výtěžku svých rukou, * bude ti blaze a dobře. / R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. / 3. Tvá manželka bude jako plodná réva * uvnitř tvého domu. / 4. Tvoji synové jako výhonky oliv * kolem tvého stolu. / R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. / 5. Hle, tak bývá požehnán muž, * který se bojí Hospodina. / 6. Ať ti Hospodin požehná ze Siónu, * abys viděl štěstí Jeruzaléma (+) po všechny dny svého života. / R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. / 7. Abys viděl syny svých synů: * Pokoj v Izraeli! / R. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života.