OL243

28. neděle v mezidobí B

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. / 1. Nauč nás počítat naše dny, * ať dojdeme k moudrosti srdce. / 2. Obrať se, Hospodine, (+) jak dlouho ještě budeš čekat? * Slituj se nad svými služebníky! / R. Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. / 3. Nasyť nás brzy svou slitovností, * ať jásáme a radujeme se po celý život! / 4. Potěš nás za dny, kdy jsi nás soužil, * za léta, kdy jsme zakoušeli zlé. / R. Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. / 5. Nechť se ukáže tvým služebníkům tvoje dílo, * tvá sláva jejich synům. / 6. Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha, + dej zdar práci našich rukou, * dej zdar práci našich rukou! / R. Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. R. Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. / 1. Nauč nás počítat naše dny, * ať dojdeme k moudrosti srdce. / 2. Obrať se, Hospodine, (+) jak dlouho ještě budeš čekat? * Slituj se nad svými služebníky! / R. Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. / 3. Nasyť nás brzy svou slitovností, * ať jásáme a radujeme se po celý život! / 4. Potěš nás za dny, kdy jsi nás soužil, * za léta, kdy jsme zakoušeli zlé. / R. Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. / 5. Nechť se ukáže tvým služebníkům tvoje dílo, * tvá sláva jejich synům. / 6. Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha, + dej zdar práci našich rukou, * dej zdar práci našich rukou! / R. Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. R. Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. / 1. Nauč nás počítat naše dny, * ať dojdeme k moudrosti srdce. / 2. Obrať se, Hospodine, (+) jak dlouho ještě budeš čekat? * Slituj se nad svými služebníky! / R. Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. / 3. Nasyť nás brzy svou slitovností, * ať jásáme a radujeme se po celý život! / 4. Potěš nás za dny, kdy jsi nás soužil, * za léta, kdy jsme zakoušeli zlé. / R. Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. / 5. Nechť se ukáže tvým služebníkům tvoje dílo, * tvá sláva jejich synům. / 6. Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha, + dej zdar práci našich rukou, * dej zdar práci našich rukou! / R. Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. R. Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. / 1. Nauč nás počítat naše dny, * ať dojdeme k moudrosti srdce. / 2. Obrať se, Hospodine, (+) jak dlouho ještě budeš čekat? * Slituj se nad svými služebníky! / R. Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. / 3. Nasyť nás brzy svou slitovností, * ať jásáme a radujeme se po celý život! / 4. Potěš nás za dny, kdy jsi nás soužil, * za léta, kdy jsme zakoušeli zlé. / R. Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. / 5. Nechť se ukáže tvým služebníkům tvoje dílo, * tvá sláva jejich synům. / 6. Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha, + dej zdar práci našich rukou, * dej zdar práci našich rukou! / R. Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. R. Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. / 1. Nauč nás počítat naše dny, * ať dojdeme k moudrosti srdce. / 2. Obrať se, Hospodine, (+) jak dlouho ještě budeš čekat? * Slituj se nad svými služebníky! / R. Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. / 3. Nasyť nás brzy svou slitovností, * ať jásáme a radujeme se po celý život! / 4. Potěš nás za dny, kdy jsi nás soužil, * za léta, kdy jsme zakoušeli zlé. / R. Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. / 5. Nechť se ukáže tvým služebníkům tvoje dílo, * tvá sláva jejich synům. / 6. Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha, + dej zdar práci našich rukou, * dej zdar práci našich rukou! / R. Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. R. Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. / 1. Nauč nás počítat naše dny, * ať dojdeme k moudrosti srdce. / 2. Obrať se, Hospodine, (+) jak dlouho ještě budeš čekat? * Slituj se nad svými služebníky! / R. Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. / 3. Nasyť nás brzy svou slitovností, * ať jásáme a radujeme se po celý život! / 4. Potěš nás za dny, kdy jsi nás soužil, * za léta, kdy jsme zakoušeli zlé. / R. Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. / 5. Nechť se ukáže tvým služebníkům tvoje dílo, * tvá sláva jejich synům. / 6. Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha, + dej zdar práci našich rukou, * dej zdar práci našich rukou! / R. Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali.