OL243

28. neděle v mezidobí B

ZvětšitZmenšitResetovat

svoune,PaNaR.nás,syťbychomseslitovatí,nosli.va2radočítat1.Na3ponásdedojme*šena3dny,srdce.rosk moud4tidipone,se,5brať2.OHosbuješdešjak5(+)hodlousetujče5*Slikat?žebky!svýnad6slumisvoune,PaR.Na7syťnás,bychomseslitov7atí,nosli.vara8dozysvoubrsyť3.Na9nás*tovsli9ností,jemeamedu10raživot!pose10cedny,kdytěš4.Po11zanásta,*zanásjsisou11žil,lišekouzlé.jsmekdy12zasvoune,PaR.Na13syťnás,bychomseslitov13atí,nosli.vara14dožetvýmse5.Nechť15ujetvolo,žeb15slukůmsyjichnům.*tvá16jevasládobmironad17je6.šenahovostti17na,práciha, +Bozdar17dej*dejkou,zdaršichna17rurušichkou!ciprá18nasvoune,PaR.Na19syťnás,bychomseslitov19atí,nosli.va20rado
svoune,PaNaR.nás,syťbychomseslitovatí,nosli.va2radočítat1.Na3ponásdedojme*šena3dny,srdce.rosk moud4tidipone,se,5brať2.OHosbuješdešjak5(+)hodlousetujče5*Slikat?žebky!svýnad6slumisvoune,PaR.Na7syťnás,bychomseslitov7atí,nosli.vara8dozysvoubrsyť3.Na9násmeatovslinos9*tí,žipocevot!duje10rasemekdyjsinásPo4.těšnás11zadny,ta,sou11*zažil,lišekouzlé.jsmekdy12zasvoune,PaR.Na13syťnás,bychomseslitov13atí,nosli.vara14dotvýmžesluu15se5.Nechťjelo,žeb15tvokůmsyjichnům.*tvá16jevaslárodobti6.jenad17miBohoha, +na,17vostnašešichrunakou,zdar17dejciprárušichnakou!dej*zdarprá18cisvoune,PaR.Na19syťnás,bychomseslitov19atí,nosli.va20rado
nostovslití,syťR.Nasvoune,Panás,vadoli.byara2sechomnatatčíšedny,nás31.Naposrdrostice.*dojde4k moudme(+)dine,jakbraťse,5O2.poHosčebudeškat?ho5dlouješžebmisluky!*tujSlise6svýnadtovsliností,syťR.Na7ne,Panás,svouvadoli.bya8rasechomslisvoutovností,3.syťNanás9zybrduraje*10ameživot!mese10ceponássoujsižil,těšnás11Po4.dny,zakdykoušezalizlé.*ta,12zajsmekdytovsliností,syťR.Na13ne,Panás,svouvadoli.bya14rasechomžebslukůmseu15Nechť5.žetvýmjichsyslávajenům.je15tvotvá*lo,tidobrovostjenad176.miha, +Bodejna,na17šehorušichkou,zdarprá17nacirušichnakou!dej*zdarprá18citovsliností,syťR.Na19ne,Panás,svouvadoli.bya20rasechom
nostovslití,syťR.Nasvoune,Panás,vadoli.byara2sechomnatatčíšedny,nás31.Naposrdrostice.*dojde4k moudme(+)dine,jakbraťse,5O2.poHosčebudeškat?ho5dlouješžebmisluky!*tujSlise6svýnadtovsliností,syťR.Na7ne,Panás,svouvadoli.bya8rasechomtí,nostovsli*syťnásbr9Na3.zysvoucesepoživot!radumeameje10nássoujsižil,těšnás11Po4.dny,zakdykoušezalizlé.*ta,12zajsmekdytovsliností,syťR.Na13ne,Panás,svouvadoli.bya14rasechomžebslukůmseu15Nechť5.žetvýmjichsyslávajenům.je15tvotvá*lo,vostrotina,6.jenaddobmi17cizdarprášichnaho17našeha, +dejBošichrunakou!kou,dej*17ruprácizdartovsliností,syťR.Na19ne,Panás,svouvadoli.bya20rasechom
nostovslití,syťR.Nasvoune,Panás,vadoli.byara2sechomnatatčíšedny,nás31.Naposrdrostice.*dojde4k moudme(+)dine,jakbraťse,5O2.poHosčebudeškat?ho5dlouješžebmisluky!*tujSlise6svýnadtovsliností,syťR.Na7ne,Panás,svouvadoli.bya8rasechomtí,nostovsli*syťnásbr9Na3.zysvoucesepoživot!radumeameje10nássoujsižil,těšnás11Po4.dny,zakdykoušezalizlé.*ta,12zajsmekdytovsliností,syťR.Na13ne,Panás,svouvadoli.bya14rasechomžebslukůmseu15Nechť5.žetvýmjichsyslávajenům.je15tvotvá*lo,vostrotina,6.jenaddobmi17cizdarprášichnaho17našeha, +dejBošichrunakou!kou,dej*17ruprácizdartovsliností,syťR.Na19ne,Panás,svouvadoli.bya20rasechom
nostovslití,syťR.Nasvoune,Panás,vadoli.byara2sechomnatatčíšedny,nás31.Naposrdrostice.*dojde4k moudmedlouho(+)jakješse,Hos5O2.braťdine,pomislunadsvýžebky!čekat?5budeštujseSli*tovsliností,syťR.Na7ne,Panás,svouvadoli.bya8rasechomtí,nostovsli*syťnásbr9Na3.zysvoucesepoživot!radumeameje10nássoujsižil,těšnás11Po4.dny,zakdykoušezalizlé.*ta,12zajsmekdytovsliností,syťR.Na13ne,Panás,svouvadoli.bya14rasechomžebslukůmseu15Nechť5.žetvýmjichsyslávajenům.je15tvotvá*lo,vostrotina,6.jenaddobmi17cizdarprášichnaho17našeha, +dejBošichrunakou!kou,