OL243

28. neděle v mezidobí B

Žalm 90

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL243 – Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. – Žalm 90

R. Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali.

1. Nauč nás počítat naše dny, * ať dojdeme k moudrosti srdce.

2. Obrať se, Hospodine, (+) jak dlouho ještě budeš čekat? * Slituj se nad svými služebníky!

R. Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali.

3. Nasyť nás brzy svou slitovností, * ať jásáme a radujeme se po celý život!

4. Potěš nás za dny, kdy jsi nás soužil, * za léta, kdy jsme zakoušeli zlé.

R. Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali.

5. Nechť se ukáže tvým služebníkům tvoje dílo, * tvá sláva jejich synům.

6. Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha, + dej zdar práci našich rukou, * dej zdar práci našich rukou!

R. Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali.

Odpověď: Ž 90 (89),14

Verše: Ž 90 (89)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu