OL244

29. neděle v mezidobí A

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Vzdejte Hospodinu moc a slávu! / 1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * zpívejte Hospodinu, všechny země! / 2. Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech. / R. Vzdejte Hospodinu moc a slávu! / 3. Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály, * je třeba se ho bát více nežli všech bohů. / 4. Neboť všichni bohové pohanů jsou výmysly, * Hospodin však stvořil nebe. / R. Vzdejte Hospodinu moc a slávu! / 5. Vzdejte Hospodinu, rodiny národů, * vzdejte Hospodinu slávu a moc, / 6. vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména. * Přineste oběť a vstupte do jeho nádvoří. / R. Vzdejte Hospodinu moc a slávu! / 7. V posvátném rouchu klaňte se Hospodinu! * Třeste se před ním, všechny země! / 8. Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje, * národy řídí podle práva. / R. Vzdejte Hospodinu moc a slávu! R. Vzdejte Hospodinu moc a slávu! / 1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * zpívejte Hospodinu, všechny země! / 2. Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech. / R. Vzdejte Hospodinu moc a slávu! / 3. Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály, * je třeba se ho bát více nežli všech bohů. / 4. Neboť všichni bohové pohanů jsou výmysly, * Hospodin však stvořil nebe. / R. Vzdejte Hospodinu moc a slávu! / 5. Vzdejte Hospodinu, rodiny národů, * vzdejte Hospodinu slávu a moc, / 6. vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména. * Přineste oběť a vstupte do jeho nádvoří. / R. Vzdejte Hospodinu moc a slávu! / 7. V posvátném rouchu klaňte se Hospodinu! * Třeste se před ním, všechny země! / 8. Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje, * národy řídí podle práva. / R. Vzdejte Hospodinu moc a slávu! R. Vzdejte Hospodinu moc a slávu! / 1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * zpívejte Hospodinu, všechny země! / 2. Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech. / R. Vzdejte Hospodinu moc a slávu! / 3. Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály, * je třeba se ho bát více nežli všech bohů. / 4. Neboť všichni bohové pohanů jsou výmysly, * Hospodin však stvořil nebe. / R. Vzdejte Hospodinu moc a slávu! / 5. Vzdejte Hospodinu, rodiny národů, * vzdejte Hospodinu slávu a moc, / 6. vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména. * Přineste oběť a vstupte do jeho nádvoří. / R. Vzdejte Hospodinu moc a slávu! / 7. V posvátném rouchu klaňte se Hospodinu! * Třeste se před ním, všechny země! / 8. Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje, * národy řídí podle práva. / R. Vzdejte Hospodinu moc a slávu! R. Vzdejte Hospodinu moc a slávu! / 1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * zpívejte Hospodinu, všechny země! / 2. Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech. / R. Vzdejte Hospodinu moc a slávu! / 3. Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály, * je třeba se ho bát více nežli všech bohů. / 4. Neboť všichni bohové pohanů jsou výmysly, * Hospodin však stvořil nebe. / R. Vzdejte Hospodinu moc a slávu! / 5. Vzdejte Hospodinu, rodiny národů, * vzdejte Hospodinu slávu a moc, / 6. vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména. * Přineste oběť a vstupte do jeho nádvoří. / R. Vzdejte Hospodinu moc a slávu! / 7. V posvátném rouchu klaňte se Hospodinu! * Třeste se před ním, všechny země! / 8. Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje, * národy řídí podle práva. / R. Vzdejte Hospodinu moc a slávu! R. Vzdejte Hospodinu moc a slávu! / 1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * zpívejte Hospodinu, všechny země! / 2. Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech. / R. Vzdejte Hospodinu moc a slávu! / 3. Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály, * je třeba se ho bát více nežli všech bohů. / 4. Neboť všichni bohové pohanů jsou výmysly, * Hospodin však stvořil nebe. / R. Vzdejte Hospodinu moc a slávu! / 5. Vzdejte Hospodinu, rodiny národů, * vzdejte Hospodinu slávu a moc, / 6. vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména. * Přineste oběť a vstupte do jeho nádvoří. / R. Vzdejte Hospodinu moc a slávu! / 7. V posvátném rouchu klaňte se Hospodinu! * Třeste se před ním, všechny země! / 8. Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje, * národy řídí podle práva. / R. Vzdejte Hospodinu moc a slávu!