OL244

29. neděle v mezidobí A

ZvětšitZmenšitResetovat

diponuR.VzdejHostevu!slá2mocanudivej1.Zpí3poHosteteHosvej*vouzpí3noseň,nyzemě!dipo4všechnu,pozihavuj5pra2.Vymetesláhově,ony5jerodyvše6zi*memivech.jeodi6hodinupoR.Vzdej7Hostevu!slá8amocvejeboť3.Ne9podinHoshodmili9velahosebátbachvály,9je*třevšechbohů.ce10žlinehopovšich11boť4.Nebonily,Hos*myspoha11jsounebe.řilvšakdin12stvodinupoR.Vzdej13Hostevu!slá14amocronu,te5.Vzdej15podiHosteHos*vzdejnydi15dů,roavumoc,dipo16slánuslánuvu,Hos17te6.vzdejdipojméhona.nouhod17jeaběťvstupte18nes*Přiodvohoří.do18tejedinupoR.Vzdej19Hostevu!slá20amocklaňchu7.V po21némrousvátteTřes*senu!Hos21setedipozemě!nyním,před22všechny:haHos8.sejHláte23pozimero*dydinpokra23luje,práva.leří24poddinupoR.Vzdej25Hosteslávu!moc26a
amocslávu!teHosVzdejR.dinupononuvouZpí1.vej3tediHospoHosteposeň,vej*zpí3země!nynu,di4všechhapony2.praVyvuj5zimetezivšeme*mijeho5ově,sládihovech.ro6ojedyamocslávu!VzdejR.teHos7dinupoliveaboťHospo9Ne3.jedinje*třely,basehodvelmichvá9všechbožlihů.bát10honecepoha4.boťNevšich11hobonipo*Hosdinjsou11mysly,be.stvovšakne12řilamocslávu!VzdejR.teHos13dinupodironyVzdej5.te15Hosnu,podipoHostero15*vzdejdů,moc,avudi16slánuvu,sláhod6.tevzdejHos17nudiponestePři*ojeho17nouna.jméhojedvoří.a18vstupběťdoteamocslávu!VzdejR.teHos19dinupoteklaňseV po7.svát21churounémtese*TřespoHos21nu!dizemě!nyním,před22všechny:haHos8.sejHláte23pozimero*dydinpokra23luje,práva.leří24podamocslávu!HosVzdejR.tedinu25po
amocslávu!teHosVzdejR.dinupovounoseň,vejteHospo3Zpí1.dinunyzenu,všechmě!Hos*zpívejtedipo4hanypoopravujte5Vy2.zimevšemizi*hosláme5jevě,dihovech.ro6ojedyamocslávu!VzdejR.teHos7dinupoliveaboťHospo9Ne3.jedinje*třely,basehodvelmichvá9všechbožlihů.bát10honecepoha4.boťNevšich11hobonipo*Hosdinjsou11mysly,be.stvovšakne12řilamocslávu!VzdejR.teHos13dinuponydirodů,Hostepo15Vzdej5.nu,rodivunusláamoc,*tevzdejHos16dipovu,hodslánouteHospo17vzdej6.nudiotenesběťjmého17jePři*na.hojedvoří.vstup18adoteamocslávu!VzdejR.teHos19dinupoteklaňseV po7.svát21churounémtese*TřespoHos21nu!dizemě!nyním,před22všechHospony:dintesejme23Hlá8.pozihaleprápodva.je,*23kraluřídyroamocslávu!HosVzdejR.tedinu25po
amocslávu!teHosVzdejR.dinupovounoseň,vejteHospo3Zpí1.dinunyzenu,všechmě!Hos*zpívejtedipo4jehonyoslávě,meVypra2.zivujteha5pohodiojevech.všemi6me*zirodyamocslávu!VzdejR.teHos7dinupoalivelboťHospodin9Ne3.jevesebaje*třehohod9mily,chvábožlivšechhů.10bátnecehapojsouvšichboťni11Ne4.hobořilnestvobe.mysly,*11Hosdinvšakpoamocslávu!VzdejR.teHos13dinuponydirodů,Hostepo15Vzdej5.nu,rodivunusláamoc,*tevzdejHos16dipovu,hodslánouteHospo17vzdej6.nudiotenesběťjmého17jePři*na.hojedvoří.vstup18adoteamocslávu!VzdejR.teHos19dinupoHossetediponu!svátnémrou21V po7.klaňchuzevšechnymě!seTřes*tením,22předHospony:dintesejme23Hlá8.pozihaleprápodva.je,*23kraluřídyroamocslávu!HosVzdejR.tedinu25po
amocslávu!teHosVzdejR.dinupovounoseň,vejteHospo3Zpí1.dinunyzenu,všechmě!Hos*zpívejtedipo4jehonyoslávě,meVypra2.zivujteha5pohodiojevech.všemi6me*zirodyamocslávu!VzdejR.teHos7dinupoalivelboťHospodin9Ne3.jevesebaje*třehohod9mily,chvábožlivšechhů.10bátnecehapojsouvšichboťni11Ne4.hobořilnestvobe.mysly,*11Hosdinvšakpoamocslávu!VzdejR.teHos13dinuponydirodů,Hostepo15Vzdej5.nu,rodivunusláamoc,*tevzdejHos16dipojehohodnoujména.divzdejte6.nuHospovu,17slájehotedoří.dvoo*nesPřitevstup18aběťamocslávu!VzdejR.teHos19dinupoHossetediponu!svátnémrou21V po7.klaňchuzevšechnymě!seTřes*tením,22předdinHospokraluje,temesejzi23Hlá8.hany:poprápodleva.dy*ro24říamocslávu!HosVzdejR.tedinu25po
amocslávu!teHosVzdejR.dinupovounoseň,vejteHospo3Zpí1.dinunyzenu,všechmě!Hos*zpívejtedipo4jehonyoslávě,meVypra2.zivujteha5pohodiojevech.všemi6me*zirodyamocslávu!VzdejR.teHos7dinupovelmiahodHospodin9Ne3.boťveliježlicenehů.bovšechbatře*je9ly,chvábáthosejsouhamysly,všichniboťbo11Ne4.pohoneřilbe.*poHosdin12stvovšakamocslávu!VzdejR.teHos13dinuponydirodů,Hostepo