OL244

29. neděle v mezidobí A

Žalm 96

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL244 – Vzdejte Hospodinu moc a slávu! – Žalm 96

R. Vzdejte Hospodinu moc a slávu!

1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * zpívejte Hospodinu, všechny země!

2. Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech.

R. Vzdejte Hospodinu moc a slávu!

3. Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály, * je třeba se ho bát více než-li všech bohů.

4. Neboť všichni bohové pohanů jsou výmysly, * Hospodin však stvořil nebe.

R. Vzdejte Hospodinu moc a slávu!

5. Vzdejte Hospodinu, rodiny národů, * vzdejte Hospodinu slávu a moc,

6. vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména. * Přineste oběť a vstupte do jeho nádvoří.

R. Vzdejte Hospodinu moc a slávu!

7. V posvátném rouchu se klaňte Hospodinu! * Třeste se před ním, všechny země!

8. Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje, * národy řídí podle práva.

R. Vzdejte Hospodinu moc a slávu!

Odpověď: Ž 96 (95),7b

Verše: Ž 96 (95)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu