OL245

29. neděle v mezidobí C

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. / 1. Zvedám své oči k horám. * Odkud mi přijde pomoc? / 2. Pomoc mi přijde od Hospodina, * který učinil nebe i zemi. / R. Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. / 3. Nedá zakolísat tvé noze, * nebude dřímat tvůj strážce. / 4. Ano, nebude dřímat a spát * strážce Izraelův. / R. Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. / 5. Hospodin tě střeží, * Hospodin je tvým ochráncem po tvé pravici. / 6. Za dne ti slunce neublíží, * ani měsíc v noci. / R. Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. / 7. Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého, * střežit bude tvou duši. / 8. Hospodin bude střežit tvůj odchod i příchod * nyní i na věky. / R. Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. R. Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. / 1. Zvedám své oči k horám. * Odkud mi přijde pomoc? / 2. Pomoc mi přijde od Hospodina, * který učinil nebe i zemi. / R. Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. / 3. Nedá zakolísat tvé noze, * nebude dřímat tvůj strážce. / 4. Ano, nebude dřímat a spát * strážce Izraelův. / R. Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. / 5. Hospodin tě střeží, * Hospodin je tvým ochráncem po tvé pravici. / 6. Za dne ti slunce neublíží, * ani měsíc v noci. / R. Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. / 7. Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého, * střežit bude tvou duši. / 8. Hospodin bude střežit tvůj odchod i příchod * nyní i na věky. / R. Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. R. Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. / 1. Zvedám své oči k horám. * Odkud mi přijde pomoc? / 2. Pomoc mi přijde od Hospodina, * který učinil nebe i zemi. / R. Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. / 3. Nedá zakolísat tvé noze, * nebude dřímat tvůj strážce. / 4. Ano, nebude dřímat a spát * strážce Izraelův. / R. Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. / 5. Hospodin tě střeží, * Hospodin je tvým ochráncem po tvé pravici. / 6. Za dne ti slunce neublíží, * ani měsíc v noci. / R. Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. / 7. Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého, * střežit bude tvou duši. / 8. Hospodin bude střežit tvůj odchod i příchod * nyní i na věky. / R. Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. R. Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. / 1. Zvedám své oči k horám. * Odkud mi přijde pomoc? / 2. Pomoc mi přijde od Hospodina, * který učinil nebe i zemi. / R. Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. / 3. Nedá zakolísat tvé noze, * nebude dřímat tvůj strážce. / 4. Ano, nebude dřímat a spát * strážce Izraelův. / R. Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. / 5. Hospodin tě střeží, * Hospodin je tvým ochráncem po tvé pravici. / 6. Za dne ti slunce neublíží, * ani měsíc v noci. / R. Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. / 7. Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého, * střežit bude tvou duši. / 8. Hospodin bude střežit tvůj odchod i příchod * nyní i na věky. / R. Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.