OL245

29. neděle v mezidobí C

ZvětšitZmenšitResetovat

jdepřinámR.PomockteHosoddina,pozeibemi.čiu2nenilk hočirám.dám1.Zve4osvéjdepomoc?kudOd*mi5přiodjdeHosmoc2.Po6přimiučipodi6kte*na,zemi.inenil7bepřijdenámPoR.8mockteHosod8dina,pozeibemi.čiu9nenilsattvé3.Ne11kozabude*neno11ze,ce.matdřístráž12tvůjbude4.A13neno,stráž*cematdří13spátalův.e14raIzpřijdenámPoR.15mockteHosod15dina,pozeibemi.čiu16nenilstřeží,5.Hospo18dinotvýmchrándin19po*Hosjevici.pocem19pratvéuceneblíží,Za6.dneti20slunv noci.ni*a21sícpřijdenámPoR.22mockteHosod22dina,pozeibemi.čiu23nenilstředežit7.poHosdin25buzlého,hodeo25všetvouduši.žitstře*bu26destředežitdin27po8.Hosbupříichododtvůj27chodky.*ny28naipřijdenámPoR.29mockteHosod29dina,pozeibemi.nilčiu30ne
jdepřinámR.PomockteHosoddina,pozeibemi.čiu2nenilk hočirám.dám1.Zve4osvéjdepomoc?kudOd*mi5přiodjdeHosmoc2.Po6přimiučipodi6kte*na,zemi.inenil7bepřijdenámPoR.8mockteHosod8dina,pozeibemi.čiu9nenilnosattvéze,zaNe3.11kostrážtvůjce.*bunede12matdřímatdedříaspátA4.no,ne13buraelův.*stráž14IzcepřijdenámPoR.15mockteHosod15dina,pozeibemi.čiu16nenilstřeží,5.Hospo18dinotvýmchrándin19po*Hosjevici.pocem19pratvéuceneblíží,Za6.dneti20slunv noci.ni*a21sícpřijdenámPoR.22mockteHosod22dina,pozeibemi.čiu23nenilstředežit7.poHosdin25buzlého,hodeo25všetvouduši.žitstře*bu26destředežitdin27po8.Hosbupříichododtvůj27chodky.*ny28naipřijdenámPoR.29mockteHosod29dina,pozeibemi.nilčiu30ne
poHosdina,mocR.Poodjdepřinámibezenemi.kte2činiluk hočirám.dám1.Zve4osvéjdepomoc?kudOd*mi5připoHosoddina,mimoc6Po2.jdepřiizebemi.u7kte*nilnečiHospodina,odmocR.Po8jdepřinámizebenemi.kte9nilčiunosattvéze,zaNe3.11kostrážtvůjce.*bunede12matdřímatdedříaspátA4.no,ne13buraelův.*stráž14IzceHospodina,odmocR.Po15jdepřinámizebenemi.kte16nilčiupodinHosží,*jepodin18Hos5.střepratvévici.ochrán19tvýmcempouceneblíží,Za6.dneti20slunv noci.ni*a21sícHospodina,odmocR.Po22jdepřinámizebenemi.kte23nilčiustředežit7.poHosdin25buzlého,hodeo25všetvouduši.žitstře*bu26detvůjstřežitodpodin27Hos8.debunany*iky.ipří27chodchodHospodina,odmocR.Po29jdepřinámizebenemi.kte30činilu
poHosdina,mocR.Poodjdepřinámibezenemi.kte2činiluk hočirám.dám1.Zve4osvéjdepomoc?kudOd*mi5připoHosoddina,mimoc6Po2.jdepřiizebemi.u7kte*nilnečiHospodina,odmocR.Po8jdepřinámizebenemi.kte9nilčiunosattvéze,zaNe3.11kostrážtvůjce.*bunede12matdřímatdedříaspátA4.no,ne13buraelův.*stráž14IzceHospodina,odmocR.Po15jdepřinámizebenemi.kte16nilčiupodinHosží,*jepodin18Hos5.střepratvévici.ochrán19tvýmcempouceneblíží,Za6.dneti20slunv noci.ni*a21sícHospodina,odmocR.Po22jdepřinámizebenemi.kte23nilčiuodežithovšedin25Hos7.podestřebududetvouši.ho,25zléžitbustře*odžittvůjichodpodinbu27Hos8.středeinaky.chod27příny*Hospodina,odmocR.Po29jdepřinámizebenemi.kte30činilu
ktedipona,námmocPopřiR.odHosjdezeibemi.čiu2nenilk hočirám.dám1.Zve4osvéjdepomoc?kudOd*mi5připoHosoddina,mimoc6Po2.jdepřiizebemi.u7