OL245

29. neděle v mezidobí C

Žalm 121

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL245 – Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. – Žalm 121

R. Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.

1. Zvedám své oči k horám. * Odkud mi přijde pomoc?

2. Pomoc mi přijde od Hospodina, * který učinil nebe i zemi.

R. Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.

3. Nedá zakolísat tvé noze, * nebude dřímat tvůj strážce.

4. Ano, nebude dřímat a spát * strážce Izraelův.

R. Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.

5. Hospodin tě střeží, * Hospodin je tvým ochráncem po tvé pravici.

6. Za dne ti slunce neublíží, * ani měsíc v noci.

R. Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.

7. Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého, * střežit bude tvou duši.

8. Hospodin bude střežit tvůj odchod i příchod * nyní i na věky.

R. Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.

Odpověď: Srov Ž 121 (120),2

Verše: Ž 121 (120)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu