OL247

30. neděle v mezidobí A

31. neděle v mezidobí B

ZvětšitZmenšitResetovat

dipone,luR.MiHostě,jilo!Hospolu1.Mi2tě,jilo,ne,di2lo,skáHos*po3dine,chránzatě,můj!cetoú3čišpodine,R.Mi4Hostě,lujilo!4lo,skánaže,5Bo2.Můjštímůjte,*ronižseu5kám,chraosy,má!nohu6spádipona,3.duBuvzý7Hosvatchvážíla,jemuž7letelpřá*a8svýchneodzen.bosvobu8vydupodine,R.Mi9Hostě,lujilo!9din,po4.10jeHosžimonabuďjepo10(+)žehbuďBovaSká10slá*la,tesili!hu,11spamujsistvípo5.liVe12těz*li,vášpřípřálsvé12krámuzamamu.zeňsvé13pomupodine,R.Mi14Hostě,lujilo!14
dine,lo!lujiMiR.Hospotě,dipone,1.luMiji2Hostě,skálo,lo,2Hospodine,*chrántě,zacemůj!ú3čištodine,lo!R.luMiji4poHostě,nalo,nižseBo2.že,5Můjskáte,štíro*můju5kám,chraosy,má!nohu6spána,podijeduvzý7Bu3.Hosvatla,a*odsvých7mužžíchválesvoboduvyzen.přáne8buteldine,lo!R.luMiji9poHostě,požeh(+)4.žijeHos10podin,slá*la,vabuďbuď10najeSkámositespali!Bohu,11mujsistvípo5.liVe12těz*li,vášpřípřálsvé12krámuzamamu.zeňsvé13pomudine,lo!luR.ji14Mipotě,Hos
dine,lo!lujiMiR.Hospotě,dipone,1.luMiji2Hostě,ne,skádilo,2po*Hoszatě,cečišchránmůj!3lo,útodine,lo!R.luMiji4poHostě,nalo,nižseBo2.že,5Můjskáte,štíro*můju5kám,chraosy,má!nohu6spána,podijeduvzý7Bu3.Hosvatla,a*odsvých7mužžíchválesvoboduvyzen.přáne8buteldine,lo!R.luMiji9poHostě,požeh(+)4.žijeHos10podin,slá*la,vabuďbuď10najeSkámositespali!Bohu,11mujsistvípo5.liVe12těz*li,vášpřípřálsvé12krámuzamamu.zeňsvé13pomudine,lo!luR.ji14Mipotě,Hos
dine,lo!lujiMiR.Hospotě,dipone,1.luMiji2Hostě,ne,skádilo,2po*Hoszatě,cečišchránmůj!3lo,útodine,lo!R.luMiji4poHostě,senanižkám,uBože,5Můj2.lo,skásy,ospáchranomá!můj*štíte,ro6huna,podijeduvzý7Bu3.Hosvatla,a*odsvých7mužžíchválesvoboduvyzen.přáne8buteldine,lo!R.luMiji9poHostě,požeh(+)4.žijeHos10podin,slá*la,vabuďbuď10najeSkámositespali!Bohu,11mujsistvípo5.liVe12těz*li,vášpřípřálsvé12krámuzamamu.zeňsvé13pomudine,lo!luR.ji14Mipotě,Hos
dine,lo!lujiMiR.Hospotě,lo,ne,diHos*pojitě,2Mi1.lupodiHostě,zatočišmůj!chránceská3ne,úlo,dine,lo!R.luMiji4poHostě,senanižkám,uBože,5Můj2.lo,skásy,ospáchranomá!můj*štíte,ro6humužna,ježílevzývat7Bu3.dupodiHosduvytelbusvobozen.la,a*7chvápřáodnesvýchdine,lo!R.luMiji9poHostě,nažehjebuďmožijeHospo104.(+)podin,muspasiteli!la,slá*10SkábuďBohu,vasvémupopřálkráli,12Ve5.listvíjsitězzamapomu.přívášzeň13*musvédine,lo!luR.ji14Mipotě,Hos
dine,lo!lujiMiR.Hospotě,lo,ne,diHos*pojitě,2Mi1.lupodiHostě,zatočišmůj!chránceská3ne,úlo,dine,lo!R.luMiji4poHostě,senanižkám,uBože,5Můj2.lo,skásy,ospáchranomá!můj*štíte,ro6humužna,ježílevzývat7Bu3.dupodiHosduvytelbusvobozen.la,a*7chvápřáodnesvýchdine,lo!R.luMiji9poHostě,nažehjebuďmožijeHospo104.(+)podin,muspasiteli!la,slá*10SkábuďBohu,vasvémupopřálkráli,12Ve5.listvíjsitězzamapomu.přívášzeň13*musvédine,lo!luR.ji14Mipotě,Hos
dine,lo!lujiMiR.Hospotě,dine,lo,lujitě,2Mi1.poHosčiště,zaútomůj!chráncedine,3Hos*polo,skádine,lo!R.luMiji4poHostě,senanižkám,uBože,5Můj2.lo,skásy,ospáchranomá!můj*štíte,ro6humužna,ježílevzývat7Bu3.dupodiHosduvytelbusvobozen.la,a*7chvápřáodnesvýchdine,lo!R.luMiji9poHostě,žehponabuďžijeHos104.din,(+)pomuspahu,siteli!Skála,10mojevabuďBoslá*svémupopřálkráli,12Ve5.listvíjsitězzamapomu.přívášzeň13*musvédine,lo!luR.ji14Mipotě,Hos
dine,lo!lujiMiR.Hospotě,dine,lo,lujitě,2Mi1.poHosčiště,zaútomůj!chráncedine,3Hos*polo,skádine,lo!R.luMiji4poHostě,senanižkám,uBože,5Můj2.lo,skásy,ospáchranomá!můj*štíte,ro6humužna,ježílevzývat7Bu3.dupodiHosduvytelbusvobozen.la,a*7chvápřáodnesvýchdine,lo!R.luMiji9poHostě,nažehjebuďmožijeHospo104.(+)podin,muspasiteli!la,slá*10SkábuďBohu,vasvémupopřálkráli,12Ve5.listvíjsitězzamapomu.přívášzeň13*musvédine,lo!luR.ji14Mipotě,Hos
dine,lo!lujiMiR.Hospotě,dine,lo,lujitě,2Mi1.poHosčiště,zaútomůj!chráncedine,3Hos*polo,ská