OL248

30. neděle v mezidobí C

ZvětšitZmenšitResetovat

vozažáklal,R.Hle,boušel.slydin2HospoalevebitU1.stachci3vičbu*vždydepoHos3na,dichváhola.v mýchús4jetechsenechťchludi5po2.V Hosnu*še,toslymo5dujeduarase.poší6korzavolal,žák7uboHle,R.slyšel.din8Hospoahněvstípo3.Hos9nůvdichazlo,ty,9kdozezeby*a10dilhlavynakuně.vzpo10mínlavoli,li11ved4.Spraslydinšel,Hosa11poz kažjesvo*vy12dilbotísně.je12jichzavolal,žák13uboHle,R.slyšel.din14Hospoapodinko5.Blíz15Hosješezkroutěm,kdo15machuzlodusrd15na*ce,je.ňuchrame16zaňuchrajedin17po6.Hoszažebsluků,šedu17svýchkdosebu*ne18kat,pydoukají.k ně18umuzavolal,žák19uboHle,R.šel.slydin20poaHos
vozažáklal,R.Hle,boušel.slydin2HospoalevebitU1.stachci3vičdev mýchbupoHos3na,divždy*chváhola.techús4jechluse2.poV Hosdi5nechťnuslyto*šímojedu5še,durase.pokor6azavolal,žák7uboHle,R.slyšel.din8Hospoastíty,kdopo3.di9Hoshněvnůvhlabyvydilcha9*azlo,namínkuně.ze10zevzpoalali,Hosvedli11Spra4.vobosvovy*dilpodinsly11šel,tísjichně.jez kaž12jezavolal,žák13uboHle,R.slyšel.din14Hospoapodinko5.Blíz15Hosješezkroutěm,kdo15madu*nachu15srdce,ňuchraje.mezlo16zajeňudu6.poHosdin17chrazane*ků,doubusvých17slušežebumukak nějí.kat,18pykdosezavolal,žák19uboHle,R.šel.slydin20poaHos
vozažáklal,R.Hle,boušel.slydin2HospoalevebitU1.stachci3vičdev mýchbupoHos3na,divždy*chváhola.techús4jechluse2.poV Hosdi5nechťnuslyto*šímojedu5še,durase.pokor6azavolal,žák7uboHle,R.slyšel.din8Hospoastíty,kdopo3.di9Hoshněvnůvhlabyvydilcha9*azlo,namínkuně.ze10zevzpoalali,Hosvedli11Spra4.vobosvovy*dilpodinsly11šel,tísjichně.jez kaž12jezavolal,žák13uboHle,R.slyšel.din14Hospoatěm,dinkdo5.koBlízje15poHossrdce,ma15šezkrouchrazaňuje.na*duchu16mezlojeňudu6.poHosdin17chrazane*ků,doubusvých17slušežebumukak nějí.kat,18pykdosezavolal,žák19uboHle,R.šel.slydin20poaHos
podinaHosšel.slyR.uHle,bovolal,zažákbitHoslepodina,stavič3U1.chcivechváhojela.debuv mých4vždy*techúsmojeduše,dinu5V Hos2.posechlunechťraduase.toslyší6*korpopodinHosašel.slyuHle,R.7bovolal,žákzastíty,kdopo3.di9Hoshněvnůvhlabyvydilcha9*azlo,namínkuně.ze10zevzpopodinaHosslyšel,li11Spra4.vedlali,vojichtísjeně.svobodil12vy*z kažjepodinHosašel.slyuHle,R.13bovolal,žákzakdomatěm,koje15Blíz5.podinHosna*ce,duchuzkrouše15srdňuchraje.mezlo16zajeňudu6.poHosdin17chrazadoubune*pysvýchšeslu17ků,žebmuukají.kdokat,18k něsepodinHosašel.slyHle,R.ubo19volal,žákza
podinaHosšel.slyR.uHle,bovolal,zažákbitHoslepodina,stavič3U1.chcivechváhojela.debuv mých4vždy*techúsmojeduše,dinu5V Hos2.posechlunechťraduase.toslyší6*korpopodinHosašel.slyuHle,R.7bovolal,žákzakdoty,chazlo,nův3.Hospodistíhněv9mínkuvzponaně.vyhladil10a*byzezepodinaHosslyšel,li11Spra4.vedlali,vojichtísjeně.svobodil12vy*z kažjepodinHosašel.slyuHle,R.13bovolal,žákzazkroukdomašejeHos15Blíz5.kodintěm,pozamechraňuje.ce,*15nasrdzlochuduslusvýchdušeků,žebdinza17Hos6.poňujechramuuk někají.budoupy18ne*kdosekat,podinHosašel.slyHle,R.ubo19volal,žákza
podinaHosšel.slyR.uHle,bovolal,zažákbitHoslepodina,stavič3U1.chcivechváhojela.debuv mých4vždy*techúsmojeduše,dinu5V Hos2.posechlunechťraduase.toslyší6*korpopodinHosašel.slyuHle,R.7bovolal,žákzakdoty,chazlo,nův3.Hospodistíhněv9mínkuvzponaně.vyhladil10a*byzezepodinaHosslyšel,li11Spra4.vedlali,vojichtísjeně.svobodil12vy*z kažjepodinHosašel.slyuHle,R.13bovolal,žákzazkroukdomašejeHos15Blíz5.kodintěm,pozamechraňuje.ce,*15nasrdzlochuduslusvýchdušeků,žebdinza17Hos6.poňujechramuuk někají.budoupy18ne*kdosekat,podinHosašel.slyHle,R.ubo19volal,žákza
podinaHosšel.sly