OL249

31. neděle v mezidobí A

Sv. Terezie od Dítěte Ježíše (1. října)

O svatých

Sv. Romualda, opata (19. června)

Sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice (12. srpna)

Sv. Jana Eudese, kněze (19. srpna)

Sv. Moniky (27. srpna)

Sv. Martina de Porres, řeholníka (3. listopadu)

Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina (9. prosince)

Žalm 131

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL249 – Opatruj, Pane, mou duši ve svém pokoji! – Žalm 131

R. Opatruj, Pane, mou duši ve svém pokoji!

1. Hospodine, (+) mé srdce se nevypíná, * nevyvyšují se mé oči,

2. neženu se za velikými věcmi * pro mě nedostižnými.

R. Opatruj, Pane, mou duši ve svém pokoji!

3. Spíše jsem uklidnil * a utišil svou duši

4. jako dítě na matčině klíně; * jako dítě, tak je má duše ve mně.

R. Opatruj, Pane, mou duši ve svém pokoji!

5. Doufej, Izraeli, v Hospodina * nyní i na věky.

R. Opatruj, Pane, mou duši ve svém pokoji!

Odpověď:

Verše: Ž 131 (130)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu