OL25

Úterý po 3. neděli adventní

ZvětšitZmenšitResetovat

vozažáklal,R.Hle,boušel.slydin2HospoalevebitU1.stachci3vičbu*vždydepoHos3na,dichváhola.v mýchús4jetechsenechťchludi5po2.V Hosnu*še,toslymo5dujeduarase.poší6korzavolal,žák7uboHle,R.slyšel.din8Hospoamu,sete9hleď3.Pok něšetvářva*serozvese9te,vathanbou.mu10nezarvolal,zaHle,u114.žákboslydinšel,Hosa11povšechvemo*po12muhltech.je12strashozavolal,žák13uboHle,R.slyšel.din14Hospoahněvstípo5.Hos15nůvdichazlo,ty,15kdozezeby*a16dilhlavynakuně.vzpo16mínlavoli,li17ved6.Spraslydinšel,Hosa17poz kažjesvo*vy18dilbotísně.je18jichzavolal,žák19uboHle,R.slyšel.din20Hospoapodinko7.Blíz21Hosješezkroutěm,kdo21machuzlodusrd21na*ce,je.ňuchrame22zaňuchrajedin23po8.Hoszažebsluků,šedu23svýchkdosebu*ne24kat,pydoukají.k ně24umuzavolal,žák25uboHle,R.šel.slydin26poaHos
vozažáklal,R.Hle,boušel.slydin2HospoalevebitU1.stachci3vičdev mýchbupoHos3na,divždy*chváhola.techús4jechluse2.poV Hosdi5nechťnuslyto*šímojedu5še,durase.pokor6azavolal,žák7uboHle,R.slyšel.din8Hospoamu,sete9hleď3.Pok něšetvářva*serozvese9te,vathanbou.mu10nezarlal,voaHle,4.u11bozažákpo*šel,mohlHospo11slydinstrashotech.muve12jevšechzavolal,žák13uboHle,R.slyšel.din14Hospoastíty,kdopo5.di15Hoshněvnůvhlabyvydilcha15*azlo,namínkuně.ze16zevzpoalali,Hosvedli17Spra6.vobosvovy*dilpodinsly17šel,tísjichně.jez kaž18jezavolal,žák19uboHle,R.slyšel.din20Hospoapodinko7.Blíz21Hosješezkroutěm,kdo21madu*nachu21srdce,ňuchraje.mezlo22zajeňudu8.poHosdin23chrazane*ků,doubusvých23slušežebumukak nějí.kat,24pykdosezavolal,žák25uboHle,R.šel.slydin26poaHos
vozažáklal,R.Hle,boušel.slydin2HospoalevebitU1.stachci3vičdev mýchbupoHos3na,divždy*chváhola.techús4jechluse2.poV Hosdi5nechťnuslyto*šímojedu5še,durase.pokor6azavolal,žák7uboHle,R.slyšel.din8Hospoamu,sete9hleď3.Pok něšetvářva*serozvese9te,vathanbou.mu10nezarlal,voaHle,4.u11bozažákpo*šel,mohlHospo11slydinstrashotech.muve12jevšechzavolal,žák13uboHle,R.slyšel.din14Hospoastíty,kdopo5.di15Hoshněvnůvhlabyvydilcha15*azlo,namínkuně.ze16zevzpoalali,Hosvedli17Spra6.vobosvovy*dilpodinsly17šel,tísjichně.jez kaž18jezavolal,žák19uboHle,R.slyšel.din20Hospoatěm,dinkdo7.koBlízje21poHossrdce,ma21šezkrouchrazaňuje.na*duchu22mezlojeňudu8.poHosdin23chrazane*ků,doubusvých23slušežebumukak nějí.kat,24pykdosezavolal,žák25uboHle,R.šel.slydin26poaHos
podinaHosšel.slyR.uHle,bovolal,zažákbitHoslepodina,stavič3U1.chcivechváhojela.debuv mých4vždy*techúsmojeduše,dinu5V Hos2.posechlunechťraduase.toslyší6*korpopodinHosašel.slyuHle,R.7bovolal,žákzaveseserozte,hleďtek ně9Po3.mu,vatzarhanbou.sešetvář10va*munepodinaHosslyšel,žákubo11Hle,4.volal,zastrashojetech.hlmomu12po*všechvepodinHosašel.slyuHle,R.13bovolal,žákzastíty,kdopo5.di15Hoshněvnůvhlabyvydilcha15*azlo,namínkuně.ze16zevzpopodinaHosslyšel,li17Spra6.vedlali,vojichtísjeně.svobodil18vy*z kažjepodinHosašel.slyuHle,R.19bovolal,žákzakdomatěm,koje21Blíz7.podinHosna*ce,duchuzkrouše21srdňuchraje.mezlo22zajeňudu8.poHosdin23chrazadoubune*pysvýchšeslu23ků,žebmuukají.kdokat,24k něsepodinHosašel.slyHle,R.ubo25volal,žákza
podinaHosšel.slyR.uHle,bovolal,zažákbitHoslepodina,stavič3U1.chcivechváhojela.debuv mých4vždy*techúsmojeduše,dinu5V Hos2.posechlunechťraduase.toslyší6*korpopodinHosašel.slyuHle,R.7bovolal,žákzaveseserozte,hleďtek ně9Po3.mu,vatzarhanbou.sešetvář10va*munepodinaHosslyšel,žákubo11Hle,4.volal,zastrashojetech.hlmomu12po*všechvepodinHosašel.slyuHle,R.13