OL25

Úterý po 3. neděli adventní

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 1. Ustavičně chci velebit Hospodina, * vždy bude v mých ústech jeho chvála. / 2. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, * ať to slyší pokorní a radují se. / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 3. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, * vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. / 4. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, * pomohl mu ve všech jeho strastech. / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 5. Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo, * aby vyhladil ze země vzpomínku na ně. / 6. Spravedliví volali, a Hospodin slyšel, * vysvobodil je z každé jejich tísně. / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 7. Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce, * na duchu zlomené zachraňuje. / 8. Hospodin zachraňuje duše svých služebníků, * nebudou pykat, kdo se k němu utíkají. / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 1. Ustavičně chci velebit Hospodina, * vždy bude v mých ústech jeho chvála. / 2. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, * ať to slyší pokorní a radují se. / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 3. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, * vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. / 4. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, * pomohl mu ve všech jeho strastech. / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 5. Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo, * aby vyhladil ze země vzpomínku na ně. / 6. Spravedliví volali, a Hospodin slyšel, * vysvobodil je z každé jejich tísně. / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 7. Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce, * na duchu zlomené zachraňuje. / 8. Hospodin zachraňuje duše svých služebníků, * nebudou pykat, kdo se k němu utíkají. / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 1. Ustavičně chci velebit Hospodina, * vždy bude v mých ústech jeho chvála. / 2. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, * ať to slyší pokorní a radují se. / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 3. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, * vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. / 4. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, * pomohl mu ve všech jeho strastech. / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 5. Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo, * aby vyhladil ze země vzpomínku na ně. / 6. Spravedliví volali, a Hospodin slyšel, * vysvobodil je z každé jejich tísně. / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 7. Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce, * na duchu zlomené zachraňuje. / 8. Hospodin zachraňuje duše svých služebníků, * nebudou pykat, kdo se k němu utíkají. / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 1. Ustavičně chci velebit Hospodina, * vždy bude v mých ústech jeho chvála. / 2. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, * ať to slyší pokorní a radují se. / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 3. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, * vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. / 4. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, * pomohl mu ve všech jeho strastech. / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 5. Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo, * aby vyhladil ze země vzpomínku na ně. / 6. Spravedliví volali, a Hospodin slyšel, * vysvobodil je z každé jejich tísně. / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 7. Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce, * na duchu zlomené zachraňuje. / 8. Hospodin zachraňuje duše svých služebníků, * nebudou pykat, kdo se k němu utíkají. / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 1. Ustavičně chci velebit Hospodina, * vždy bude v mých ústech jeho chvála. / 2. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, * ať to slyší pokorní a radují se. / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 3. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, * vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. / 4. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, * pomohl mu ve všech jeho strastech. / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 5. Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo, * aby vyhladil ze země vzpomínku na ně. / 6. Spravedliví volali, a Hospodin slyšel, * vysvobodil je z každé jejich tísně. / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 7. Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce, * na duchu zlomené zachraňuje. / 8. Hospodin zachraňuje duše svých služebníků, * nebudou pykat, kdo se k němu utíkají. / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.