OL25

Úterý po 3. neděli adventní

Žalm 34

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL25 – Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. – Žalm 34

R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.

1. Ustavičně chci velebit Hospodina, * vždy bude v mých ústech jeho chvála.

2. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, * ať to slyší pokorní a radují se.

R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.

3. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, * vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.

4. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, * pomohl mu ve všech jeho strastech.

R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.

5. Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo, * aby vyhladil ze země vzpomínku na ně.

6. Spravedliví volali, a Hospodin slyšel, * vysvobodil je z každé jejich tísně.

R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.

7. Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce, * na duchu zlomené zachraňuje.

8. Hospodin zachraňuje duše svých služebníků, * nebudou pykat, kdo se k němu utíkají.

R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.

Odpověď: Ž 34 (33),7a

Verše: Ž 34 (33)

Josef Olejník. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu