OL250

31. neděle v mezidobí A

Sv. Terezie od Dítěte Ježíše (1. října)

O svatých

Žalm 131

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL250 – Ochraň, Pane, duši mou v pokoji u tebe. – Žalm 131

R. Ochraň, Pane, duši mou v pokoji u tebe.

1. Hospodine, (+) mé srdce se nevypíná, * nevyvyšují se mé oči,

2. neženu se za velikými věcmi * pro mě nedostižnými.

R. Ochraň, Pane, duši mou v pokoji u tebe.

3. Spíše jsem uklidnil * a utišil svou duši

4. jako dítě na matčině klíně; * jako dítě, tak je má duše ve mně.

R. Ochraň, Pane, duši mou v pokoji u tebe.

5. Doufej, Izraeli, v Hospodina * nyní i na věky.

R. Ochraň, Pane, duši mou v pokoji u tebe.

Odpověď:

Verše: Ž 131 (130)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu