OL251

32. neděle v mezidobí A

Za zemřelé

ZvětšitZmenšitResetovat

žíztoní,R.dupošežeBone,můj!Hos2dipomůjjsiBůh,1.Bo3tyže,hledám,4*snažžíztodu52.pošepralohnení,(+)5hlá,pravyžíztopo*jak5země.nivá,6vobezžíztoní,R.7šepodužeBomůj!ne,Hos8dipotřit3.Tak9spažímtoubychvi*asvave9ni,tyslávu.aděltvou10moclepješítvá4.Vždyť11lostmirty*žinež11vot,lit.bu12douchvážíztoní,R.13šepodužeBomůj!ne,Hos14dipovele5.Tak15dubuvožitě,bitve15svémvznesujmé*v tvém16ponulitk modbě.své16dladebu6.17šesedukematutitsy17jakmi17kem,morsa*pleústa.rtyza18sažíztoní,R.19šepodužeBomůj!ne,Hos20dipobetevzpoli21ko7.Kdynalůžku,svémmenu21nanáchbuních*v noč22dihomyslet.nadu22betemýmses8.Ne23boťstala*vestímocpo23kemdelsám.nutvých24křížíztoní,R.25šepodužeBomůj!ne,Hos26dipo
žíztoní,R.dupošežeBone,můj!Hos2dipomůjjsiBůh,1.Bo3tyže,hledám,4*snažžíztodu52.pošepralohnení,(+)5hlá,pravyžíztopo*jak5země.nivá,6vobezžíztoní,R.7šepodužeBomůj!ne,Hos8dipotřit3.Tak9spažímtoubychvi*asvave9ni,tyslávu.aděltvou10moclepješítvá4.Vždyť11lostmirty*žinež11vot,lit.bu12douchvážíztoní,R.13šepodužeBomůj!ne,Hos14dipobitlevesvém5.bu15Takveduponujmévoži15*v tvémtě,k modlitbě.vznesu16dlasvétitdesyjakdu6.17šebusesaple*kem,kemtua17morússata.mirty18zažíztoní,R.19šepodužeBomůj!ne,Hos20dipobetevzpoli21ko7.Kdynalůžku,svémmenu21nanáchbuních*v noč22dihomyslet.nadu22betepomýmmocboť8.Ne23sesstalnustíve*akem23sám.deltvých24křížíztoní,R.25šepodužeBomůj!ne,Hos26dipo
žíztoní,R.dupošežeBone,můj!Hos2dipomůjjsiBůh,1.Bo3tyže,hledám,4*snažní,žíz(+)du2.5šetopotopojak*vypralohne5prazevomě.žízni6hlá,vá,bezžíztoní,R.7šepodužeBomůj!ne,Hos8diposvaveni,tyTak3.tou9žímtřitspaaslámocvu.bych*vi10atvoudělnežžilepšívot,tvámi11Vždyť4.jelostchvádoulit.rty*12bužíztoní,R.13šepodužeBomůj!ne,Hos14dipolevebitbu155.Takdujmé*v tvémnusvémveži15votě,k moddlalitbě.vzne16posvésutitdesyjakdu6.17šebusesaple*kema17tukem,morústa.rty18misazažíztoní,R.19šepodužeBomůj!ne,Hos20dipovzpobeme7.koKdyli21tenaníchku,v noč*honanu21lůžsvémmystebelet.náchbu22didunamocpokem8.boťNestal23sesmýmdelkřísám.a*ve24stítvýchnužíztoní,R.25šepodužeBomůj!ne,Hos26dipo
žíztoní,R.dupošežeBone,můj!Hos2dipomůjjsiBůh,1.Bo3tyže,hledám,4*snažní,žíz(+)du2.5šetopotopojak*vypralohne5prazevomě.žízni6hlá,vá,bezžíztoní,R.7šepodužeBomůj!ne,Hos8diposvaveni,tyTak3.tou9žímtřitspaaslámocvu.bych*vi10atvoudělnežžilepšívot,tvámi11Vždyť4.jelostchvádoulit.rty*12bužíztoní,R.13šepodužeBomůj!ne,Hos14dipolevebitbu155.Takdujmé*v tvémnusvémveži15votě,k moddlalitbě.vzne16posvésutitdesyjakdu6.17šebusesaple*kema17tukem,morústa.rty18misazažíztoní,R.19šepodužeBomůj!ne,Hos20dipovzpobeme7.koKdyli21tenaníchku,v noč*honanu21lůžsvémmystebelet.náchbu22didunamocpokem8.boťNestal23sesmýmdelkřísám.a*ve24stítvýchnužíztoní,R.25šepodužeBomůj!ne,Hos26dipo
Bodine,Hospožemůj!dušepoR.žízní,tohlesnaž*dám,tyže,3Bo1.můjjsiBůh,ní,(+)žíz2.dušepo5totojak*vypralo5hnepoprazevomě.žízni6hlá,vá,bezdipone,BoHosžemůj!šepoR.dužízní,7tosvaveni,tyTak3.tou9žímtřitspaaslámocvu.bych*vi10atvoudělnežžilepšívot,tvámi11Vždyť4.jelostchvádoulit.rty*12budipone,BoHosžemůj!šepoR.dužízní,13tovesvémžibitvotě,budu15Tak5.levesvédlak modlitbě.jménupo16v tvém*suvznejaktutitkemadušese176.desybusazaústa.ple*sa17morkem,mirtydipone,BoHosžemůj!šepoR.dužízní,19tonamesvémnulůžku,lina21Kdy7.kobevzpotetebenamyslet.hodu22div noč*níchbunáchmocpokem8.boťNestal23sesmým