OL251

32. neděle v mezidobí A

Za zemřelé

Žalm 63

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL251 – Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! – Žalm 63

R. Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!

1. Bože, ty jsi můj Bůh, * snažně tě hledám,

2. má duše po tobě žízní, (+) mé tělo prahne po tobě * jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.

R. Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!

3. Tak toužím spatřit tě ve svatyni, * abych viděl tvou moc a slávu.

4. Vždyť tvá milost je lepší než život, * mé rty tě budou chválit.

R. Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!

5. Tak tě budu velebit ve svém životě, * v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.

6. Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, * plesajícími rty zajásají ústa.

R. Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!

7. Kdykoli na tebe vzpomenu na svém lůžku, * v nočních hodinách budu na tebe myslet.

8. Neboť stal ses mým pomocníkem * a ve stínu tvých křídel jásám.

R. Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!

Odpověď: Ž 63 (62),2b

Verše: Ž 63 (62)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu