OL253

33. neděle v mezidobí C

Žalm 98

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL253 – Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva. – Žalm 98

R. Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva.

1. Hrejte Hospodinu na citeru, * na citeru a s doprovodem zpěvu,

2. za hlaholu trub a rohů, * jásejte před králem Hospodinem!

R. Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva.

3. Zahuč, moře a vše, co je naplňuje, * svět i všichni, kdo jej obývají.

4. Řeky, tleskejte rukama, * hory, spolu zajásejte.

R. Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva.

5. Před Hospodinem, že přišel, * že přišel, aby spravoval zemi,

6. aby spravoval svět ve spravedlnosti * a národy podle práva.

R. Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva.

Odpověď: Srov. Ž 98 (97),9

Verše: Ž 98 (97)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu