OL253

33. neděle v mezidobí C

ZvětšitZmenšitResetovat

Hosdin,poR.Přišelroval3dya2vosprabyva.prá3podledinute1.Hrej4poHostecirucinate4*naru,zpědemvu,as do5voprotrubaluhla2.za6hopředtesejro6hů,*nem!dipokrá7Hoslemdin,poHos8PřiR.šelroval3dya9spravobyva.prá10podleavše,huč,3.Za11řemosvět*je,ňuijeco11plnaojejjí.vani,všich12kdorutema,kaky,4.Ře13tleskejsejzate.ry,*ho14luspodin,poHos15PřiR.šelroval3dya16spravobyva.prá17podlenem,žediHos5.Před18poašel,při*žepři18šel,zevalmi,spraby19vosvětvalvespra20by6.avoa*tirovespra20nosdlpráva.poddy21ledin,poHos22PřiR.šelroval3dya23spravobyva.prá24lepod
Hosdin,poR.Přišelroval3dya2vosprabyva.prá3podledinute1.Hrej4poHostecirucinate4*naru,zpědemvu,as do5voprohů,roa*sejhohla6za2.trublupodiHosnem!tepřed7lemkrádin,poHos8PřiR.šelroval3dya9spravobyva.prá10podleavše,huč,3.Za11řemosvět*je,ňuijeco11plnaojejjí.vani,všich12kdorutema,kaky,4.Ře13tleskejsejzate.ry,*ho14luspodin,poHos15PřiR.šelroval3dya16spravobyva.prá17podlenem,žediHos5.Před18poašel,při*žepři18šel,zevalmi,spraby19vosvětvalvespra20by6.avoa*tirovespra20nosdlpráva.poddy21ledin,poHos22PřiR.šelroval3dya23spravobyva.prá24lepod
Hosdin,poR.Přišelleprádypod3va.abyspra2rovalvoteru,nacina*citeHos4Hrej1.dinupozpědemvovu,rua5tepros dohů,roa*sejhohla6za2.trublupodiHosnem!tepřed7lemkrádin,poHos8PřiR.šelleprápoddy3va.byaspra9rovovaljenacoplňuje,huč,mo11Za3.ařevše,ojejvají.*isvětvšich12kdoni,rutema,kaky,4.Ře13tleskejsejzate.ry,*ho14luspodin,poHos15PřiR.šelroval3dya16spravobyva.prá17podlepřiženem,šel,Před5.Hospo18divalzevomi,že*přišel,a19byspravesvětspraveby6.spra20avalvoleprápodva.nosti20dlrodya*din,poHos22PřiR.šelroval3dya23spravobyva.prá24lepod
valbyspravo3rodyHospoR.Přišeldin,ava.prá3podlecinunaru,teteHos4Hrej1.dipodemzpěprovovu,citeru5na*s doahů,roa*sejhohla6za2.trublupodiHosnem!tepřed7lemkrávalbyspravoro3dyR.šelPřiHos8din,apova.prá10podlejenacoplňuje,huč,mo11Za3.ařevše,ojejvají.*isvětvšich12kdoni,rutema,kaky,4.Ře13tleskejsejzate.ry,*ho14luspovalbyspravoro3dyR.šelPřiHos15din,apova.prá17podlepřiženem,šel,Před5.Hospo18divalzevomi,že*přišel,a19byspravevespratidlnosbyspravo20a6.světvalpráleva.a*21podrodyvalbyspravoro3dyR.šelPřiHos22din,apova.prá24lepod
valbyspravo3rodyHospoR.Přišeldin,ava.prá3podlecinunaru,teteHos4Hrej1.dipodemzpěprovovu,citeru5na*s doahů,roa*sejhohla6za2.trublupodiHosnem!tepřed7lemkrávalbyspravoro3dyR.šelPřiHos8din,apova.prá10podlevše,cojeZa3.huč,mo11řeajejokdovají.ňuplje,ni,11naisvětvšich*rutema,kaky,4.Ře13tleskejsejzate.ry,*ho14luspovalbyspravoro3dyR.šelPřiHos15din,apova.prá17podlepřiženem,šel,Před5.Hospo18divalzevomi,že*přišel,a19byspravevespratidlnosbyspravo20a6.světvalpráleva.a*21podrodyvalbyspravoro3dyR.šelPřiHos22din,apova.prá24lepod
valbyspravo3rodyHospoR.Přišeldin,ava.prá3podlecinunaru,teteHos4Hrej1.dipodemzpěprovovu,citeru5na*s doahů,roa*sejhohla6za2.trublupodiHosnem!tepřed7lemkrávalbyspravoro3dyR.šelPřiHos8din,apova.prá10podlevše,cojeZa3.huč,mo11řeajejokdovají.ňuplje,ni,11naisvětvšich*luza*ry,spohosejte.tleskej13Ře4.ky,ma,kateruvalbyspravoro3dyR.šelPřiHos15din,apova.prá17podlepřiženem,šel,Před5.Hospo18divalzevomi,že*přišel,a19byspravevespratidlnosbyspravo20a6.světvalpráleva.a*21podrodyvalbyspravoro3dyR.šelPřiHos22din,apova.prá24lepod
lepodvalrody3práva.poHosPřiR.din,šelspravobyateru,nacina*citeHos4Hrej1.dinupozpědemvovu,rua5tepros doroatrubhů,za2.hlaho6lupolemHosdinem!*sejte7krápředdypodlevalro3práva.šelHospodin,8PřiR.byspraavojenaco