OL255

Panny Marie, Matky jednoty křesťanů (18. ledna)

O Panně Marii (i v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

Panjsi,nohoR.BlaveslanosilaMažesria,Othoce.Syvěčnaduše1.Ve2lea*můjduchpoHos2dinahu,mém3v Boli,tespa3sisvounaneshlé4boť2.nedlnižebci.trpa4slunouleOd5chvítoslavitdoubuho5blalekoní.všech5ponaPanjsi,nohoR.Bla6veslanosilaMa6žesria,Othoce.Sy6věčnali3.miŽeu7venilčimocjený.citen,7ktesvajeté.ho*Je8nojmédensr4.je9milohopokotrstvíod9lekopole9dobohojí.k těm,kdo10*sePanjsi,nohoR.Bla11veslanosilaMa11žesria,Othoce.Sy11věčnahlsvým5.Moc12za*rozptýra12nem,mecismýšty,lilv srd13kdoně.le13pyšz trůdilnu6.Moc14sasepošil,*a15žepotilsydo16do7.hlanabo*haabrýmivěc16mis prázdnou.puspro17tilPanjsi,nohoR.Bla18veslanosilaMa18žesria,Othoce.Sy18věčnažebkaU8.jal19seslusvéhotomavalraIze19*pale,densrloství,svéna20minabilšim21slí9.jakrapřed21*Abkům,hopovimoje22aky.tom22nakůmPanjsi,nohoR.Bla23veslanosilaMa23žesria,Othoce.Sy23věčna
Panjsi,nohoR.BlaveslanosilaMažesria,Othoce.SyvěčnapoHosšenadiVe1.le2duv Bo*a3duchmůjli,tesihu,3spamémnesvoupa2.boťneshlé4nadlOdci.ninoutr4žebslubladouhochvíle5tobukoponaní.levitsla5všechPanjsi,nohoR.Bla6veslanosilaMa6žesria,Othoce.Sy6věčnaliveu7mi3.Ženilčijemocný.ci7kteten,svajeté.ho*Je8nojmétrdenstvíhoje4.9misrlopokodolepoko9odlebohojí.k těm,kdo10*sePanjsi,nohoR.Bla11veslanosilaMa11žesria,Othoce.Sy11věčnamerasvýmnem,Moc5.12hlzav srdkdocilil13ptý*rozty,pyšně.lesmýš13z trůdilnu6.Moc14sasepošil,*a15žepotilsydo16do7.hlanaa*mihabomibrý16věcs prázdtilnou.pro17pusPanjsi,nohoR.Bla18veslanosilaMa18žesria,Othoce.Sy18věčnažebkaU8.jal19seslusvéhomato*paraIz19le,esrlodenství,valna20misvépředšimkům,9.jak21nabilslíavije22ra*Abmonakůmky.poho22tomPanjsi,nohoR.Bla23veslanosilaMa23žesria,Othoce.Sy23věčna
MaPannoria,hoslaBlaR.jsi,vehoOtvěčce.nožessinaSylapoHosšenadiVe1.le2duv Bo*a3duchmůjli,tesihu,3spamémnesvoupa2.boťneshlé4nadlOdci.ninoutr4žebslubladouhochvíle5tobukoponaní.levitsla5všechMaPannoria,R.hoBlasla6jsi,vehoOtvěčce.nosila6žesSynali3.miŽeu7venilčimocjený.citen,7ktesvajeté.ho*Je8nojméstvídentrje4.ho9misrlodolepood9kopobohojí.leko9kdo*k těm,seMaPannoria,R.hoBlasla11jsi,vehoOtvěčce.nosila11žesSynamerasvýmnem,Moc5.12hlzav srdkdocilil13ptý*rozty,pyšně.lesmýš13z trůdilnu6.Moc14sasepošil,*a15žepomidobrývěcmidona16hla7.tilsys prázdpustilnou.a*boha17proMaPannoria,R.hoBlasla18jsi,vehoOtvěčce.nosila18žesSynakaIzraele,jalsesvého19U8.služeblosrmidenství,matosvé20pa*navalpředšimkům,9.jak21nabilslíavije22ra*Abmonakůmky.poho22tomMaPannoria,R.hoBlasla23jsi,vehoOtvěčce.nosila23žesnaSy
MaPannoria,hoslaBlaR.jsi,vehoOtvěčce.nožessinaSylanapodia*můjduchle2Ve1.šeHosdusitemémspali,3hu,v Bopanetrnouboťshlé4ne2.svounadlchvílebužebnici.4slutoOdnapovšechkolení.bla5hodouvitslaMaPannoria,R.hoBlasla6jsi,vehoOtvěčce.nosila6žesSynaciten,ktemiučinil7Že3.livejesvanojmété.jemoc7Je*honý.odpokolehomilotr9je4.srstvídenhobokdosejí.dopo9lek těm,*koMaPannoria,R.hoBlasla11jsi,vehoOtvěčce.nosila11žesSynanem,me