OL255

Panny Marie, Matky jednoty křesťanů (18. ledna)

O Panně Marii (i v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. / 1. Velebí má duše Hospodina * a můj duch jásá v Bohu, mém spasite li, / 2. neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení. / R. Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. / 3. Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. * Jeho jméno je svaté. / 4. jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení * k těm, kdo se ho bojí. / R. Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. / 5. Mocně zasáhl svým ramenem, * rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. / 6. Mocné sesadil z trůnu * a ponížené povýšil, / 7. hladové nasytil dobrými věcmi * a bohaté propustil s prázdnou. / R. Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. / 8. Ujal se svého služebníka Izraele, * pamatoval na své milosrdenství, / 9. jak slíbil našim předkům, * Abrahámovi a jeho potomkům na věky. / R. Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. R. Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. / 1. Velebí má duše Hospodina * a můj duch jásá v Bohu, mém spasite li, / 2. neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení. / R. Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. / 3. Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. * Jeho jméno je svaté. / 4. jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení * k těm, kdo se ho bojí. / R. Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. / 5. Mocně zasáhl svým ramenem, * rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. / 6. Mocné sesadil z trůnu * a ponížené povýšil, / 7. hladové nasytil dobrými věcmi * a bohaté propustil s prázdnou. / R. Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. / 8. Ujal se svého služebníka Izraele, * pamatoval na své milosrdenství, / 9. jak slíbil našim předkům, * Abrahámovi a jeho potomkům na věky. / R. Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. R. Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. / 1. Velebí má duše Hospodina * a můj duch jásá v Bohu, mém spasite li, / 2. neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení. / R. Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. / 3. Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. * Jeho jméno je svaté. / 4. jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení * k těm, kdo se ho bojí. / R. Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. / 5. Mocně zasáhl svým ramenem, * rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. / 6. Mocné sesadil z trůnu * a ponížené povýšil, / 7. hladové nasytil dobrými věcmi * a bohaté propustil s prázdnou. / R. Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. / 8. Ujal se svého služebníka Izraele, * pamatoval na své milosrdenství, / 9. jak slíbil našim předkům, * Abrahámovi a jeho potomkům na věky. / R. Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. R. Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. / 1. Velebí má duše Hospodina * a můj duch jásá v Bohu, mém spasite li, / 2. neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení. / R. Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. / 3. Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. * Jeho jméno je svaté. / 4. jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení * k těm, kdo se ho bojí. / R. Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. / 5. Mocně zasáhl svým ramenem, * rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. / 6. Mocné sesadil z trůnu * a ponížené povýšil, / 7. hladové nasytil dobrými věcmi * a bohaté propustil s prázdnou. / R. Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. / 8. Ujal se svého služebníka Izraele, * pamatoval na své milosrdenství, / 9. jak slíbil našim předkům, * Abrahámovi a jeho potomkům na věky. / R. Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce.