OL255

Panny Marie, Matky jednoty křesťanů (18. ledna)

O Panně Marii (i v době velikonoční)

Panny Marie Karmelské (16. července)

Jména Panny Marie (12. září)

Panny Marie Růžencové (7. října)

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě (21. listopadu)

Lk 1

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL255 – Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. – Lk 1

R. Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce.

1. Velebí má duše Hospodina * a můj duch jásá v Bohu, mém spasite li,

2. neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.

R. Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce.

3. Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. * Jeho jméno je svaté.

4. A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení * k těm, kdo se ho bojí.

R. Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce.

5. Mocně zasáhl svým ramenem, * rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.

6. Mocné sesadil z trůnu * a ponížené povýšil,

7. hladové nasytil dobrými věcmi * a bohaté propustil s prázdnou.

R. Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce.

8. Ujal se svého služebníka Izraele, * pamatoval na své milosrdenství,

9. jak slíbil našim předkům, * Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

R. Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce.

Odpověď: Srov. Lk 11,27

Verše: Lk 1

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu